Beste,

Dit was zo’n week waarin het niemand kon ontgaan dat Nederland een klein land van formaat is.

Premier Mark Rutte leidde een delegatie naar China. Reisdoel: handel en goede betrekkingen. Hij sprak met de hoogste leiding. Mensenrechten waren aan de orde gekomen.

Direct na zijn terugkeer zat Rutte de ministerraad voor. Nederland heeft militair niks te bieden, wordt niets gevraagd, maar heeft begrip voor eventuele vergelding door de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk van de jongste Syrische gifgasaanval op eigen burgers.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) ontmoette vrijdag zijn evenknie Sergej in Moskou. Zelfde teneur: MH17, chemische aanslag in Engeland en gifgas in Syrië op de agenda.

Ons Europa

In zijn laatste voorwoord bij het van de Raad van State onderstreepte vice-president Piet Hein Donner dat de soevereiniteit van alleen bestaat bij de gratie van een effectieve Europese Unie.

En dat terwijl het met de democratie aan de randen van Europa niet goed gaat. Zie de van collega Tomas Vanheste.

Het geopolitiek nog steeds niet bestaande Europa is erg afhankelijk van de Franse president Die wil een sterk Europa onder Frans-Duitse leiding. Nederland is niet voor, maar kan zich ook niet veroorloven tegen te zijn.

Gezamenlijke illustratie van de verhoudingen in de wereld, waarin Nederland de piccolo bespeelt. Groter kunnen wij het niet maken.

War gaming

De onzekerheid over een westerse reactie op Bashar al-Assads binnenlandse oorlogvoering werd deze week sterk vergroot door het getwitter van president Donald Trump. Die lijkt buitenlandse politiek als een computerspelletje te zien.

Verblufte kenners van het Amerikaanse bestel vragen zich af of de president een vreemde mogendheid de kan verklaren per tweet. Los van het feit dat alleen het Congres het besluit tot oorlog kan nemen.

Het presidentiële getwitter nam alleen maar toe naarmate grotere passages bekend werden van het van de ontslagen FBI-directeur James Comey.

Donald Trump meende de waardigheid van zijn ambt te dienen door de auteur bij voorbaat een ‘leugenachtige te noemen.

Onderwijs in de knel

Het onderwijs in Nederland is de laatste twintig jaar niet beter geworden, eerder slechter. Dat concludeerde de in haar jaarbericht.

Collega Johannes ziet niemand er iets aan doen. Te druk met anderen als verantwoordelijken aanwijzen.

Schoolleider en historicus Jan zegt tegen inspectie én politiek: ‘Oproepen tot meer ambitie krijgt perverse trekken als degenen die het werk moeten uitvoeren niet over voldoende middelen beschikken.’

Illustratie Hans Klaverdijk voor De Correspondent
Illustratie Hans Klaverdijk voor De Correspondent

Gemeenten die moeten fuseren

Volgende week (dinsdag waarschijnlijk) behandelt de Tweede Kamer een aantal wetten die gemeentes samenvoegen tot grotere gemeentes.

Die gemeenten krijgen dan Bordewijkiaanse namen als Waadhoeke, Altena en Beekdaelen. Niet overal wordt de veelvuldig beleden overtuiging waargemaakt dat zulke fusies ‘van onderop’ moeten komen.

Vorig jaar werd zo’n door de provincie Limburg noodzakelijk geachte fusie tussen en Heerlen afgeblazen. In het Gooi is ook veel weerstand tegen de door Noord-Holland gewenste ‘opschaling’.

In dit verzet de politiek filosoof Frank Ankersmit zich tegen de door de provincie afgedwongen fusie van Haren met de stad Groningen. ‘Als de Tweede Kamer dit laat passeren, is geen enkele gemeente haar bestaan meer zeker.’

Michiel D66-wethouder van Haren, toont zich moedeloos over de dove oren van de Kamer, en in het bijzonder de eigen fractie en minister in Den Haag.

VVD en Integriteit

Kamerlid en onroerend goed exploitant Wybren van Haga mag in de VVD-fractie blijven. De langverwachte van de VVD-integriteitscommissie werd deze week in de grootst mogelijke stilte bekend gemaakt.

Van Haga heeft toegezegd zijn Kamerwerk niet meer te combineren met zijn werk als grote huisbaas. Dat mocht al niet, maar nu zal hij het echt niet meer doen.

Als Van Haga onverenigbaar was gebleken met de van de VVD, dan was de coalitie die ene zetel kwijtgeraakt die haar een meerderheid in de Tweede Kamer geeft.

Arbeid en mensenrechten

Spin en contraspin. Staatssecretaris Tamara Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) wil ‘mensen met een arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen’. van Sociale Zaken.

Goedkopere arbeid betekent meer banen. Maar wie betaalt die korting? De betrokkene, die in bepaalde gevallen een aanvulling bij de gemeente kan vragen.

en de vakbeweging zijn niet blij. Het College voor de Rechten van de Mens zette het verzet bij.

Kleinere musea worstelen

De Raad voor Cultuur bracht een realistisch uit over de staat van de Nederlandse musea.

Na jaren de markt opgepraat te zijn hebben veel grotere musea de massa weten te lokken. Maar de kleinere, veelal buiten de grote steden, kunnen de koplopers moeilijk volgen.

De Raad zegt: verbeter de zorg voor de collecties bij deze musea en verhelp hun wankele financiële situatie.

Schrijver Christiaan zegt in NRC: ‘Er is ‘sluipend verval’: alle aandacht voor die publieksvriendelijke tentoonstellingen gaat ten koste van minder sexy zaken als beheer, behoud en kennisoverdracht.’

Rechtspraak en ICT

Weer is een groot ICT-project bij de overheid mislukt. Dit keer verslikfte de Raad voor de zich in een opgetuigde kerstboom aan vernieuwingen die allemaal in een groot, nieuw systeem moesten worden opgenomen.

Niet voor de blijkt dat men: te veel wil, te weinig benul heeft van ICT, te weinig contrôle op de voortgang houdt en de gehoopte bezuinigingen te snel inboekt.

En ten slotte...

... wordt vanmiddag om twee uur op de Dam in Amsterdam gemanifesteerd ‘voor de mensenrechten in Spanje’. Niet voor de .

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Elke zaterdag mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!