Beste,

Er is grote politiek, die heel belangrijk is, maar waar je in Nederland weinig invloed op hebt (kernwapens), en er is kleinere politiek waar je alle denkbare invloed op hebt (financiering van de rechtspraak).

En dan heb je politiek die heel groot is en waar je veel aan moet doen om een klein beetje invloed uit te oefenen. Dat deden de pakweg die donderdag van het Malieveld naar de Hofvijver marcheerden om kabinet en Kamer op te roepen meer te doen om opwarming van de aarde tegen te gaan.

Klimaatgeneratie

O, wat was die reactie van minister Eric Wiebes (Economie en Klimaat) onthullend fout. Gevraagd wat hij vond van die onverwacht talrijk demonstrerende jongeren voor de Tweede Kamer, zei hij dat zij naar school moesten en op zaterdag demonstreren, maar hij begreep het activisme wel, het klimaat is ook vooral het probleem van ‘jullie generatie’.

Die schampere reactie vatte knap samen waar de 10 tot 15 duizend demonstrerende scholieren bezwaar tegen maken. Zij zien de politiek al jaren pas op de plaats maken en zwartepieten rond het klimaat.

Zo ook het dat deze week in de Tweede Kamer werd gevoerd naar aanleiding van de negatieve uitspraken van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff over de ‘klimaattafels’.

Terwijl de klimaatsceptici Wilders en het hele probleem bagatelliseerden, gingen oppositie en coalitie soms verder dan elkaar de maat nemen. Zij stipten de inhoud van echte maatregelen soms aan, maar er is steeds weer een andere doorrekening waar men op wacht.

De ‘groenste coalitie ooit’ zal nog meer demonstraties van scholieren en een rampje hier of daar nodig hebben. Premier Rutte nam de uitnodiging aan met enkelen van hen in te gaan. Buiten schooltijd.

Rutte hoopt in april een brede consensus over beleid te bereiken – na de Statenverkiezingen van 20 maart.

De landelijke warm-koud aanpak van het klimaat door VVD en CDA kreeg een plaatselijke vertaling in Rijswijk (Zuid-Holland). De VVD stapte daar uit de omdat GroenLinks te hard van stapel zou lopen.

De rekening voor de rechtspraak

Voor de meeste nieuwsrubrieken bleef het donderdag een wat abstract, technisch verhaal. Maar het gaat over een pijler onder de democratische rechtsstaat.

Het kabinet zegt dat de rechtspraak te duur is. Er is al bezuinigd, er zijn rechtbanken en gerechtshoven gesloten en samengevoegd. En weer is er te kort. Een kleinigheid op de Rijksbegroting, maar toch moet de rechtspraak dat gat zelf maar dichten, zegt de verantwoordelijke minister Sander Dekker.

En dat gaat niet lukken, is een conclusie van een dat adviesbureau BCG heeft gedaan naar de financiering van de rechtspraak. Zelfs als er meer rechtbanken worden gesloten.

De Raad voor de rechtspraak praat er komende week over met de minister. Voorzitter Naves vond in een vorige functie samenvoegen van rechtbanken, tot er maar vier over zijn, geen probleem. Nu zegt hij dat er geen draagvlak voor is.

Gezien deze voorgeschiedenis, de rol van de Raad als financiële kogellager tussen politiek en praktijk en de geringe inhoudelijke betrokkenheid van de minister, is het te hopen dat iemand tijdens het gesprek bedenkt dat rechtbanken niet in de eerste plaats kostenposten zijn.

In alle steden waar rechtbanken dichtgingen heeft de nabijheid van ‘het recht’ geleden. De verdere sluiting van rechtbanken moet alleen al daarom niet als neutrale bezuinigingsoptie worden besproken.

De huidige financiering per zaak levert de rechtspraak steeds meer op: het aantal zaken neemt af, maar zij worden steeds ingewikkelder. Het debat over de financiering raakt de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de rechtspraak.

Politiek Europa

Het was een jaarlijks Kamerdebat, over de Na jaren van vanzelfsprekendheid, gevolgd door een soort rituele afkeer na de per referendum afgewezen Europese Grondwet, blijkt het nu tijd voor een zeker realisme. De is er, en dat is maar goed ook, hoe kunnen we die Unie beter maken voor Nederland. Dat is nu de toon.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) schreef een stuk in om te onderstrepen dat Nederland een krachtiger Europese Commissie wil als het gaat om migratie, klimaat en buitenlands beleid, maar anderzijds wil hij een minder politieke commissie.

wees op die tegenstrijdigheid. Europa zal alleen maar meer politieke debatten vergen. Een ambtelijk boekhoudende Commissie zal daar geen leiding aan kunnen geven.

Een van die uiterst politieke debatten die moeten worden gevoerd gaan over de vraag hoe de EU-landen op de vergrote assertiviteit van Rusland en China en het verzwakken van de Amerikaanse gehechtheid aan de NAVO.

Ook zonder aan een Europees leger te denken, ligt versterking van de defensie en samenwerking voor de hand. Of hopen op blijvende vrede door het goede voorbeeld te geven.

Het kabinet heeft meer geld uitgetrokken voor buitenlandse posten, met name in de EU. Na forse bezuinigingen op de buitenlandse dienst. Dat belet oud-minister van Buitenlandse Zaken en -NAVO-chef Jaap niet om te pleiten voor verdere investeringen in de Nederlandse diplomatie.

Frixit: Parijs en Rome in aanvaring

Tussen de regeringen van Italië en Frankrijk is een ruwe woordenstrijd uitgebroken. ‘Niet gezien sinds de Tweede Wereldoorlog’, volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken.

Aanleiding zijn uiterst kritische uitspraken van Italiaanse ministers, leiders van de twee coalitiepartijen Lega en Vijfsterrenbeweging. Zij verweten Parijs voortgaand kolonialisme dat zorgt voor migratie uit Afrika, brachten steun aan de Franse Gele Hesjes en wensten de Fransen een andere president toe.

Frankrijk heeft zijn in Rome teruggeroepen. ‘Van mening verschillen is één ding, de betrekkingen gebruiken voor electorale doeleinden is iets anders.’

Trumps staat

In Washington werd de door alle ruzies met de Democraten in het Congres verlate State of the Union uitgesproken.

Trump had duidelijk niet de ambitie de politieke kloof te overbruggen. Zoals gebruikelijk sloeg hij tegenstanders om de oren en prikkelde hij zijn achterban met een groot aantal claims van die hij in een halve ambtsperiode heeft geleverd.

In het Huis van Afgevaardigden diende het kersverse Congreslid Alexandria de president op originele, aan de satire grenzende wijze van repliek.

De strijd om de waarheid is een uitslaande brand.

Brexit: zwaartekracht slechts een theorie

Premier May bracht een bezoek aan Brussel. Zij had geen nieuw voorstel om de EU te verlaten en toch een harde grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek te voorkomen.

Donald Tusk, voorzitter van de EU-regeringsleiders, laat blijken niet meer te rekenen op tijdige terugkeer van het gezond verstand bij een meerderheid van het Lagerhuis. Hij zei, zo te zien bewust, dat er een zou zijn gereserveerd voor de Brexit-propagandisten die nooit een begin van een plan hadden hoe dat moest.

Volgens premier Rutte brengt de opmerking van Tusk een goede afloop van Brexit niet verder weg.

In zijn legt Chris Grey plausibel uit waarom Tusk zo hard optrad: de EU rekent zelfs niet meer op de kans van een tweede referendum in het VK. Een no-deal Brexit wordt steeds waarschijnlijker. Het VK is in een duikvlucht, de piloot in paniek, terwijl de meest lawaaiige passagiers roepen dat de zwaartekrachttheorie een voorbeeld is van elitaire bangmakerij.

En ten slotte...

... wordt het Rotterdamse stadhuis geteisterd door een die de hele coalitie treft. Wethouder Adriaan Visser (D66) trad af nadat hij een geheim document had gelekt om een rapport van de Rotterdamse Rekenkamer te ontkrachten. Hij zou eerder als ambtenaar in een groot project zijn wil hebben doorgedrukt ondanks waarschuwingen. Nu lijken meer politici bij deze witwasoperatie betrokken te zijn geweest.

Het is amper nieuws. Het was deze zelfde Visser die eigenhandig de verkoop van aan de hoogste bieder doordrukte, terwijl dit het laatste grote en groene energiebedrijf in publieke handen was. Een drammer, heet dat in hedendaags klimaatjargon.

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Elke zaterdag mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!