‘Weet je wat pas duur is? Het belastinggeld dat naar deze talkshow gaat. Baudet debiteert 18 (!) aantoonbare onwaarheden in 2 minuten en Jeroen Pauw doet niets. Nada. Niente. Propagandisme onder het mom van “objectiviteit”’, ik afgelopen weekend, nadat ik van de FvD-voorman op het Klimaatakkoord in Pauw in mijn tijdlijn voorbij zag komen.

‘Welke onwaarheden dan?’ vroegen talloze volgers mij toen de tweet viraal ging – de een sarcastischer dan de ander.

Voor wie de vraag niet gepaard liet gaan met ‘linkse droplul’ of andere verwensingen: hierbij een zo beknopt mogelijk antwoord.

1. ‘Een van de langste zelfmoordbrieven uit de geschiedenis. Dit is gewoon een economische galg voor Nederland.’

Zelfs als je bereid bent de kroniek van een aangekondigde dood metaforisch op te vatten, is dit pure retoriek: de geschatte netto kosten van het Klimaatakkoord liggen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) oftewel Probeer daar eens een economie met een mee om zeep te helpen.

2. ‘Het levert allemaal geen fluit op.’

Schonere lucht, minder fijnstofdoden, een efficiëntere energievoorziening, – zelfs als je dat allemaal onbelangrijk vindt, raamt TNO de extra werkgelegenheid van het Klimaatakkoord op Niets doen, luidt inmiddels de consensus onder serieuze economen,

3. ‘Zelfs als je het allemaal gelooft, die quasi-wetenschap over CO₂ [...]’

De eerste wetenschappelijk gestaafde indicaties dat de aarde opwarmde door toedoen van menselijke CO₂-uitstoot en inmiddels behoort – ruim een eeuw later – de opwarming van de aarde door menselijk toedoen tot de best onderbouwde theorieën die we hebben. (Zie ook 7.) 196 landen ter wereld – vergelijkbaar met de zwaartekracht. Zelfs Shell (!) erkent de opwarming van de aarde door menselijk toedoen al sinds Quasi?

4. ‘CO₂, wat dus het gas is wat in cola zit, het is koolzuurgas, niet iets wat op zichzelf giftig is.’

Ten eerste, Zelfs water is ‘op zichzelf niet giftig’ en toch kun je jezelf ermee vergiftigen als je er maar genoeg van drinkt (google gerust Dus adem genoeg CO₂ in en ook daar ga je op een gegeven moment kasjewijne van. Maar dat allemaal terzijde, want het doet er ook helemaal niet toe of CO₂ giftig is of niet –

5. en 6. ‘Er is dus een mystiek ontstaan dat dat [CO, RW] weg moet, dat dat gevaarlijk is.’

Er is geen enkele ‘mystiek’ dat CO₂ gevaarlijk is: het is simpelweg aangetoond dat CO₂ warmte vasthoudt, wat bij de huidige concentratie in onze atmosfeer leidt tot gevaarlijke verhoging van de gemiddelde temperatuur op aarde. Daarnaast betoogt niemand dat CO₂ ‘weg moet’, want zonder CO₂ is leven op aarde niet mogelijk. Wat moet stoppen is onze CO₂-uitstoot, waarmee we 300 miljoen jaar aan opgeslagen koolstofdioxide

7. ‘Zelfs als je dat allemaal gelooft, wat dus op volkomen duistere, hekserijachtige quasiwetenschap berust...’Peer-reviewed door gemeten door onderschreven door 196 regeringen ter wereld, al decennia in het openbaar bediscussieerd en getoetst: noem het maar duistere hekserij. Verder: zie 3.

8. en 9. ‘...dan nog is het volkomen irrationeel om als Nederland, in tien jaar tijd, 70 procent, bijvoorbeeld, staat in dat akkoord, 70 procent van onze energie moet renewable worden.’

Ten eerste: 70 procent van onze elektriciteit (en 37 procent van onze energie). Dat is alvast één onwaarheid. Maar nog belangrijker: als je klimaatverandering erkent, wat de premisse van Baudets argument is (‘zelfs als je dat allemaal gelooft’), is overstappen op CO₂-loze energieopwekking de rationele positie. Klimaatverandering erkennen en dan niks doen: dat is volkomen irrationeel.

10. ‘Dan ga je dus heel Nederland volzetten met windmolens.’

Windmolens op elke hoek van de straat? Windmolens van Den Helder tot Maastricht? De werkelijkheid is een stuk minder spectaculair: in het meest vergaande scenario verwacht het PBL in 2050 en Oftewel: (ter vergelijking:

11. ‘Anderhalf miljoen huizen moeten totaal geïsoleerd worden. Dat kost al 50 miljard.’

Het isoleren van bestaande huizen kost, afhankelijk van de woning, tussen de per huis. Zelfs als je voor ieder huis het maximum rekent, Het PBL raamt de totale kosten van

12. ‘Dan moet je dus heel India een katalysator geven.’ aan Indiërs uitdelen: je zal de katalysatorindustrie er ongetwijfeld blij mee maken, maar hoe dit het klimaatprobleem gaat oplossen –

13. ‘Dan moet je de bevolkingsgroei in Afrika gaan remmen, want daar komen zometeen vier miljard mensen en die willen allemaal een airconditioning.’

Ramingen van de Verenigde Naties schatten de bevolkingsomvang van Afrika op Het is moeilijk te zeggen hoe de trend zich zal doorzetten, maar in het onwaarschijnlijke scenario dat de groei blijft aanhouden, zit Afrika – moeilijk te kwalificeren als ‘zometeen’. Oneigenlijk is bovendien dat Afrika een Toegegeven, als we niks doen aan de opwarming van de aarde, zullen ze zonder twijfel een airconditioning willen,

14. en 15. ‘Met volkomen onvoldragen technologie, want dat is het, die windmolens, zonnepanelen, het rendeert helemaal niet.’

Windmolens en zonnepanelen zijn zeker nog niet uitontwikkeld, maar allerminst een onvoldragen technologie: hadden de eerste zonnecellen slechts een efficiëntie van 1 procent, inmiddels zit de technologie al Ter vergelijking: twee derde (!) van de energie uit fossiele bronnen Ondertussen zijn de kosten van duurzame bronnen spectaculair gedaald – en volgens de meeste modellen (zeker als je klimaatschade meerekent in de som). Voldragen én renderend dus.

16. ‘Nu dan maar honderden miljarden gaan uitgeven.’

Niemand stelt voor ‘nu’ honderden miljarden te gaan uitgeven. GroenLinks staat de grootste uitgaven voor: het meeste van alle partijen.

17. ‘Straks kom je, denken wij, echt tot duizend miljard aan kosten.’

Keer op keer gedebunkt, maar het Klimaatakkoord gaat in geen enkele serieuze raming duizend miljard kosten. Nu is het tot op de komma nauwkeurig schatten van een economische transformatie van deze omvang sowieso bijna niet te doen, maar de Volkskrant de direct aantoonbare kosten lopen op tot zo’n 47,5 miljard tot 2050 en de allerruimste schattingen komen uit op een totaal van zo’n 660 miljard euro. Enorm veel geld, maar bedenk: dit is uitgesmeerd over een periode van drie decennia. Je praat dan over

18. ‘Het PBL heeft al een aantal keren laten zien dat ze toch niet helemaal onafhankelijk zijn.’

Onafhankelijkheid: je kunt het altijd gratis betwisten, maar het blijft een stromanargument. Het Planbureau wordt in ieder geval Waarmee ik natuurlijk niet wil beweren dat Thierry Baudet geen onafhankelijk denker is.

Voilà, 18 onwaarheden schoon aan de haak. In krap twee minuten zendtijd. Knap is het wel. Misleidend ook.

Meer lezen?

Zelfs als er geen probleem was met het klimaat, is de oplossing een goed idee Er is een argument voor duurzaamheid dat te weinig aandacht krijgt in het klimaatdebat: zelfs als er géén probleem was met het klimaat, zou de oplossing een goed idee zijn. Lees mijn column hier terug Zo werkt het broeikaseffect In de dampkring zweven broeikasgassen die nog geen procent van alle lucht uitmaken, maar iets presteren wat ze bijzonder nuttig én gevaarlijk maakt: ze houden warmte vast in de atmosfeer. Maar hoe? Lees het verhaal van Jelmer hier terug