Goed nieuws met Joris Luyendijk
Goed Nieuws met Joris Luyendijk: Het Klimaat - met Jelmer Mommers
SoundCloud

In onze nieuwe podcast Goed nieuws met Joris Luyendijk praat Joris met correspondenten over de rafelranden van hun correspondentschap. Want de artikelen die we publiceren, vertellen meestal ronde verhalen, maar de journalistieke zwerftochten die daaraan vooraf gingen, zijn dat vaak niet.

In deze podcast voelt Joris de correspondenten aan de tand over de inzichten die ze verwerven, de dilemma’s waar ze mee worstelen en de laatste stand van zaken op hun terrein. Waarmee we een kijkje achter de schermen bieden van onze journalistiek én je willen bijpraten over onze thema’s. We willen nadrukkelijk experts en leden hierbij betrekken.

In deze aflevering:

Toen Jelmer Mommers ruim twee jaar terug begon aan zijn onderzoek naar de mensen die bij Shell werken, had hij niet durven dromen van de schatten die hij zou aantreffen en opgraven.

Zo maakte hij een alarmistische film van Shell over klimaatverandering. En sprak hij met Shellmedewerkers over hun werk, om te ontdekken dat zij zich net zoveel zorgen maken over de wereldwijde opwarming als hijzelf. Maar waarom verandert Shell dan zo langzaam zijn beleid?

Onderwerpen die verder voorbijkomen in deze eerste aflevering:

  • de rendementseisen van Shell, die de hoogste baas van Shell én de boer vlakbij Amsterdam machteloos maken;
  • het idee dat de mensheid een plaag is en dat we pas in beweging komen als echt een ramp uitbreekt (iets waarover Jelmer en Joris het oneens zijn);
  • de eenzaamheid van klimaatactivisten;
  • hoe je opgewekt en nieuwsgierig kunt blijven, ondanks de vele milieucrises die steeds erger lijken te worden.

Het was een informatief, soms schurend gesprek. Toen Joris aan Jelmer vroeg: ’Hoe is het met je beeld van de mens?’ antwoordde Jelmer: ‘Dat is nog best positief.’

Joris: ‘Dan heb je nog niet lang genoeg onderzoek gedaan.’

Nooit een aflevering missen? Abonneer je op het podcastkanaal Of abonneer je op het algemene kanaal zodat je al onze podcasts in je app ontvangt.

Lees verder:

Lees of luister: Jouw keuzes zijn een machtig wapen in de klimaatcrisis (omdat je niet alleen bent) We voelen ons vaak machteloos als het over klimaatrampen gaat. Maar door talloze individuele keuzes bepalen we samen hoe leefbaar de aarde blijft. Dat betekent dat ook jouw acties ertoe doen, schrijf ik in dit verhaal uit ons nieuwste boek Dit was het nieuws niet. Lees het verhaal van Jelmer hier terug

Een ongemakkelijke waarheid: de ideologie van keuzevrijheid sloopt onze democratie, samenleving en planeet De afgelopen dertig jaar is van alles een ‘markt’ gemaakt: van onze politiek, van ons eten, zelfs van onze informatie. Daardoor staan we machteloos tegenover de grootste bedreiging van onze tijd: klimaatontwrichting. Zo stevenen we, in alle vrijheid, af op een ecologische ramp. Lees het verhaal van Joris hier terug

De Shelldialogen In een serie gesprekken met Shellwerknemers onderzoekt Jelmer Mommers hoe het is om bij de olie- en gasgigant te werken en wat het bedrijf kan doen tegen klimaatverandering. Elk gesprek heeft ook een korte variant. Lees de verhalen hier