De Rudi & Freddie Show
Over welke belangrijke waarheid is niemand het met jou eens?
SoundCloud
Opname en montage: Romanee Rodriguez

Luisteraars! Na een korte zomerstop zijn we er weer met een wel heel bijzondere podcast. De introductieweken voor aankomende studenten zijn begonnen, en ik (Rutger) kreeg per briefpost een uitnodiging om een aflevering van De Rudi & Freddie Show op te nemen bij mijn oude studentenvereniging S.S.R.-N.U. in Utrecht.

Ik rende dus meteen naar zolder om mijn oude jacquet uit de mottenballen te halen. En ik wist zowaar mijn anarchistische kameraad Jesse Frederik – die niet bepaald van de studentenverenigingen is – te overtuigen dat dit weleens de moeite waard kon zijn.

Het is een gedenkwaardige avond geworden.

Niet alleen omdat Romanee Rodriguez, onze radiomaker, en Jesse tot diep in de nacht zijn blijven hangen op de zogenoemde ‘Glow in the Jungle’-dansfuif, maar ook omdat de studenten tal van interessante vragen stelden. Het hoofdonderwerp van de podcast was een simpele vraag, die de ondernemer ‘de allerbeste vraag voor een interview’ noemt:

‘What important truth do very few people agree with you on?’

Oftewel: noem eens iets waarvan jij gelooft dat het belangrijke implicaties heeft, maar dat door de meeste mensen wordt ontkend.

Jesses antwoord op de vraag ging over het – zijns inziens – overtrokken belang dat we hechten aan onderwijs. Iedereen, van links tot rechts, is vóór onderwijs. Voor scholen en opleidingen, voor academies en universiteiten. Niets zou zo goed zijn voor de economie. Maar Jesse is sceptisch. Leren mensen nu echt wat op hun opleiding, of zitten ze vooral in de collegebankjes voor het papiertje?

Mijn antwoord op dezelfde vraag ging over een contra-intuïtief, maar vervolgens mij reëel fenomeen: zodra wij ons ergens zorgen over maken, gaat het daar meestal juist de goede kant mee op. Meer weten? Luister de podcast!

Tot slot: Wat zou jullie antwoord zijn op de vraag van Peter Thiel?