Nu het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen af lijkt te nemen, wordt de reguliere zorg in Nederland langzaamaan hervat. Er ontstaat wat ruimte op de intensive care, tandartsen en fysiotherapeuten kunnen weer aan de slag, en ggz-instellingen mogen weer groepstherapie aanbieden.

Binnen de niet-coronazorg is ervoor gekozen om de richtlijnen van het RIVM te versoepelen. Het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben uit schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen een compromis in werkveiligheid goedgekeurd.

Sommige hulpverleners vinden dat de richtlijnen onvoldoende zekerheid bieden en willen veiliger werken

Dit houdt in dat de strengere veiligheidseisen (zoals mondkapjes) minder gelden bij een groep hulpverleners die in principe geen coronapatiënten behandelt, maar wel dagelijks te maken heeft met een risico om covid-19 op te lopen of te Bijvoorbeeld in reguliere poliklinieken van ziekenhuizen, huisartspraktijken en verzorg- of

Hierdoor ontstaan spanningen op de werkvloer. Hulpverleners voor wie de richtlijnen onvoldoende zekerheid bieden, willen veiliger werken dan sommige van hun collega’s. Vanuit gezondheidsperspectief zou dat toegejuicht moeten worden. Maar doordat zij in een angstig team een uitzonderingspositie kiezen, wordt hun loyaliteit aan de groep in twijfel getrokken. 

In gesprek over de veiligheid van hulpverleners

Over dit dilemma ontvingen wij een brief van psychiater Abdulhaq Compier en huisarts Noor-Us-Seher Mahboob. Zij maken zich zorgen dat de richtlijnen van het RIVM onvoldoende zijn om de veiligheid van hulpverleners en patiënten te waarborgen. Ze stellen dat die veiligheid juist op de eerste plek zou moeten staan.

Samen met zorgmedewerkers, beleidsmakers en mensen die in een verpleeg- of verzorgingshuis zitten (of wier ouders in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen) willen we hierover in gesprek. Hoe is het gesteld met de veiligheid in de reguliere zorg? En wat zijn mogelijke oplossingen om die te verbeteren? We willen dit gesprek voeren in de bijdragesectie op De Correspondent op vrijdag 8 mei tussen 12 en 14 uur.

De uitnodiging staat open. Ken je mensen die ervaring hebben met de zorg? Of wil je zelf graag je verhaal, een verzoek of een voorstel doen? Stuur een mailtje naar Gwen via gwen@decorrespondent.nl en vertel ons wat je zou willen bijdragen aan het gesprek.