Spring naar inhoud

Hoe gaat het toch met het virus? Kom maar op met jullie vragen

Op 13 maart 2020 begon de lockdown. We zijn nu bijna vier maanden verder en de vraag is: hoe gaat het eigenlijk met het virus? Is er iemand die dat weet?

Ik heb de afgelopen tijd twee keer de gelegenheid gekregen om uitgebreid in te gaan op covid-19 met Marion Koopmans, viroloog met een internationale reputatie. Zij behoort niet alleen tot het Outbreak Management Team maar ook tot een selecte club van wetenschappers die de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, van advies dient.

Het prettige van Koopmans is dat zij niet pretendeert de wijsheid in pacht te hebben. Ze doet niet alsof ze alles weet. Integendeel, ze beseft dat er misschien wel meer dingen onzeker zijn dan vaststaan. Om vanuit die onzekerheid te zoeken naar antwoorden op vragen die leven bij ons allemaal. Zorgvuldig en behoedzaam. En dat levert dan toch weer inzichten op die wat houvast geven. Zeker in een periode waarin allerlei leken zich mengen in de discussie en de berichten ronduit tegenstrijdig zijn.

Welnu, op 14 juli aanstaande ga ik voor een derde keer met haar praten, mits de agenda niet onverhoopt door elkaar geschud wordt, natuurlijk. En mijn voorstel is: stuur mij de prangende vragen waar je mee leeft. De echt belangrijke. De eerste keer waren het er honderden, en die kunnen onmogelijk allemaal behandeld worden. Dan moet ik schiften. En zal ik proberen de essentie eruit te halen. Het kan gaan over de huidige fase in de ontwikkeling van het virus. De manier waarop we er als samenleving mee omgaan. En de toekomst: wat staat ons dit jaar te wachten? En is er al iets te zeggen over wat er daarna zal volgen?

Lever je vragen hier aan, ik verzamel alles en neem ze mee naar het interview. Podcast volgt in principe op donderdag 16 juli. Inclusief uitgeschreven tekst. Dank alvast!

Correspondent Goede gesprekken