Wat hebben Jeff Bezos van Amazon, Sheryl Sandberg van en Jack Ma van Alibaba – naast een dikgevulde portemonnee – met elkaar gemeen?

Volgens een aantal wijdverspreide complottheorieën zouden ze onderdeel zijn van een zogenaamde ‘mondiale machtselite’. Zij hebben de vruchten geplukt van de globalisering van kapitaal, technologie en sociale relaties, en zouden hun macht nu gebruiken om hun eigen belangen te beschermen. Deze ‘elite’ zou eens in de zoveel tijd bijeenkomen en beslissingen nemen over de toekomst van de wereld.

Toen ik jaren geleden als PhD-onderzoeker het gedrag van elites begon te bestuderen, was het vooral een onderwerp voor sociale wetenschappers. Maar sinds het succes van populistische leiders als Donald Trump en Jair Bolsonaro, die zich presenteren als anti-elitair (ook al zijn ze dat niet), komt er steeds meer publieke discussie over de globalisering van macht.

Ik kan me goed voorstellen waarom juist dit onderwerp de interesse van een grotere groep wekt, Dit soort theorieën bestaan al eeuwen, maar het is pas sinds kort dat ze een groter publiek bereiken.

Treed, Denver. Uit de serie Executive Order door Susan Ressler.

Hoe dat kan? De afgelopen decennia is de kloof tussen arm en rijk gegroeid. Grote multinationals eten kleinere bedrijven op, en worden oncontroleerbaar groot. Er is steeds meer onderzoeksjournalistiek over belastingontduiking van invloedrijke personen.

Evenementen voor rijke, invloedrijke mensen versterken dat beeld. een jaarlijks evenement voor ‘global leaders’ om ‘principes, beleid en samenwerkingen’ te bepalen die ‘de wereld nodig heeft’. Of aan de besloten waar invloedrijke figuren uit het bedrijfsleven, de politiek en de financiële sector bijeenkomen.

Ook in de sociale wetenschap krijgen theorieën dat macht aan het globaliseren is steeds meer aandacht.

Dat leidde bij mij tot de vraag: is er wel zoiets als een ‘mondiale elite’ of ‘transnationale superklasse’ die de touwtjes in handen heeft, en belangrijke beslissingen over de koers van de wereld neemt? Zo ja, wie zijn deze mensen? Waar komen ze vandaan? En hoe zijn ze met elkaar verbonden?

Steelcase, Los Angeles. Uit de serie Executive Order door Susan Ressler.

Er is niet één elite, maar vele

Om deze vragen te beantwoorden analyseerde ik gegevens van ongeveer 200 miljoen bedrijven. Met behulp van een supercomputer keek ik naar de zogenaamde ‘zakelijke elite’: CEO’s, bestuurders en eigenaren die grote bedrijven bezitten en leiden, deelnemen aan bedrijfslobby, politieke beslissingen beïnvloeden en meedenken over lucratieve financiële constructies.

Ik onderzocht de verbanden tussen al die poppetjes en bedrijven. Zo keek ik bijvoorbeeld naar hoe vaak zij in dezelfde besturen van bedrijven zitten, waar ze elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken, en wat hen precies tot onderdeel van de elite maakt.

In mijn concludeer ik: er is (nog) niet één mondiale elite met een sterk bepaald gemeenschappelijk belang of doel. Voor zover er zoiets bestaat als een ‘transnationale elite’ vertegenwoordigt ze eerder de belangen van haar natiestaten dan de belangen van een abstracte ‘mondiale machtselite’.

Ik trok nog enkele andere belangrijke conclusies:

1. Zakelijke elites zijn gericht op regio’s

In plaats van een mondiale groep mensen bevindt de elite zich in zogenaamde geografische clusters. Tussen hen vindt uitwisseling plaats – zo zitten invloedrijke westerse bestuurders soms in het bestuur van grote Chinese bedrijven en vice versa. Maar toch zijn elites vooral bezig met hun eigen regio.

Neem bijvoorbeeld Nederlandse bedrijfsdirecteuren. Sommige hebben banden met Duitse of Franse partners. Maar zij zitten zelden in het bestuur van Indiase of Zuid-Amerikaanse bedrijven. Culturele en geografische afstand is nog steeds van groot belang. Daarom concludeer ik dat de transnationale elite eerder uit heel veel nationale elites bestaat dan uit een verenigde groep met een maatschappelijk belang.

Jet Propelled, Los Angeles. Uit de serie Executive Order door Susan Ressler.

2. Elites blijven sterk verbonden aan hun land van herkomst, ondanks dat ze in zogenoemde wereldsteden wonen en werken

Zulke steden zijn in opmars omdat ze een gunstig klimaat scheppen voor bedrijven en de mensen die ze besturen. Engels is er vaak de voertaal. Op deze plekken is en multinationals kunnen er gebruikmaken van een versoepelde vennootschapsbelasting. De zakenelites bouwen hun levens in gevestigde wereldsteden als New York, Londen en Parijs, maar ook in opkomende Aziatische steden als Hong Kong en Singapore.

De mensen die ik bestudeerde volgen vaak een opleiding in het buitenland, doen er internationale werkervaring op en kopen er huizen. De plaats waar ze opereren is in die zin transnationaal: ze vliegen regelmatig van de ene wereldstad naar de andere in hun privéjets. Tegelijkertijd houden ze een sterke band met hun land van herkomst, waar ze familie hebben wonen en regelmatig naar terugkeren. De lessen die ze internationaal opdoen, brengen ze vervolgens weer naar een nationale context.

Vidal Sassoon, Los Angeles. Uit de serie Executive Order door Susan Ressler.

3. De rol van nationale bedrijfsdynastieën is niet afgenomen

Families als en hebben ondernemingen in handen die generaties lang zijn ontwikkeld. Recent zijn veel van dit soort families begonnen de controle over hun ondernemingen over te dragen aan leidinggevenden buiten de familie. In hun raden van bestuur en topmanagementteams zien we tegenwoordig steeds vaker mensen met uiteenlopende internationale ervaring en uitgebreide netwerken.

Sommige mensen zien dit als een internationalisering van deze familiebedrijven. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat deze families zulke internationale leidinggevenden meestal uitnodigen om te bemiddelen in familieconflicten en om de bedrijfswinsten te verhogen. De familieleden blijven nog steeds de belangrijkste eigenaren van de bedrijven, en hun macht is er niet minder op geworden, zowel binnen hun bedrijf als in hun landen. Dit betekent dat er weliswaar internationaal opererende leden van de zakelijke elite zijn, maar dat de meesten van hen nog steeds diep verankerd zijn in hun landen van herkomst.

TRW, El Segundo, California. Uit de serie Executive Order door Susan Ressler.

Wat ik niet weet: wat zegt de elite hier zelf over?

Als onderzoeker wil ik in de toekomst graag mijn grote conclusies toetsen aan de hand van gesprekken met mensen en bedrijven die vaak voorkomen in mijn database. Hoe werkt dit in de realiteit? Zien zij zichzelf als ‘transnationale elite’, en hoezo wel of niet? De stemmen van deze mensen blijven vaak ongehoord in dit studiegebied. Daar zijn ook goede redenen voor: zij behoren tot een groep mensen die notoir stil is en onzichtbaar voor onderzoekers. Voor hen staat er veel op het spel.

Mijn onderzoek sluit niet uit dat zo’n transnationale elite er ooit kan komen. Maar het beeld van één machtige groep die de touwtjes in handen heeft, klopt simpelweg niet. Dat is dus een idee waar de samenleving nu, in tijden van desinformatie en complottheorieën, vanaf moet.

Correctie 26-11-2021: In een eerdere versie stond in de slotalinea ‘nooit’ waar ‘ooit’ moest staan. Dit is aangepast.

Over de beelden Executive Order schetst het decor van bedrijvig Amerika in de late jaren zeventig. Fotograaf Susan Ressler bezocht vele kantoorkamers van CEO’s, directiekamers en lobby’s binnen Amerikaanse top Fortune 500 bedrijven. Veertig jaar later bracht ze de beelden samen in een boek, want - zo legt zij uit: haar beelden zijn juist nu opnieuw relevant. In de nasleep van Trump’s presidentschap wordt Amerika - net als eind jaren zeventig, geconfronteerd met de uitwassen van een gedereguleerd bedrijfsleven. En dat zorgt voor onrust en wantrouwen in de samenleving. Bekijk hier meer werk van Susan Ressler

Meer lezen?

Alle verhalen uit deze serie lezen? In de serie Voorstellen stellen we wetenschappers, ervaringsdeskundigen en andere experts de vraag: welk idee heeft de samenleving nodig? Bekijk hier de collectie Complotdenkers zijn normaler dan je denkt Het coronavirus zou uit een Chinees laboratorium komen. Of het zou een wapen zijn van het Amerikaanse leger. Met de pandemie steken dit soort complottheorieën de kop op. Toch is het niet raar dat die theorieën er zijn, en dat mensen erin geloven, zegt onderzoeker Jaron Harambam in dit interview. Lees hier het artikel van Dimitri Tokmetzis