Inmiddels is het elk jaar vaste prik: die paar mooie dagen in september waarop PVV-leider Geert Wilders ‘iedereen SLOOPT’ – tenminste, als je de titels van de YouTube-clipjes mag geloven.

De Grote Geert Wilders Show.  

Ook dit jaar was het weer bal. Maar naast de welbekende soundbites over massa-immigratie, omvolking en islamisering, bevatte Wilders’ inbreng ditmaal iets nieuws:  

‘Van Zwarte Piet, tot het woord “blank”, van de VOC tot de gouden koets; álles willen ze verbieden’, aldus de PVV-voorman. ‘De Nederlandse Spoorwegen verwelkomt passagiers niet meer met “Goedemorgen, dames en heren”, maar met “Goedemorgen reizigers”. Toiletten worden genderneutraal gemaakt. En ik zeg tegen al die aanhangers van die gekkigheid: jullie kunnen m’n rug op!’ 

Stonden vroeger de ‘Nederlandse tradities op de tocht’, moest ‘onze’ cultuur verdedigd worden, of was ‘politieke correctheid’ de vijand, voor datzelfde spook boert de zure reflux van de Nederlandse onderbuik nu moeiteloos het label ‘woke’ op.

Daarmee heeft ‘woke’ definitief het laatste stadium van zijn inburgeringscursus afgerond. Het was een lange reis, van Amerika tot ons parlement, met tussenstops op sociale media en in de opiniërende journalistiek. Maar inmiddels is het begrip niet meer weg te denken uit het Nederlandse publieke debat. En ook zelf strooi ik inmiddels graag en scheutig met woorden als ‘wokeness’, ‘woke-activisten’ of

Maar wat bedoel ik nou eigenlijk als ik ‘woke’ zeg? Helpt het woord ons überhaupt wel verder, of zit het ons juist in de weg? En is de kritiek op wokeness, die met de dag hysterischer lijkt te worden, wel terecht?

De ogen geopend voor onrecht

‘Woke’ staat – als verbastering van het Engelse ‘awake’ – letterlijk voor ‘wakker’. Wie woke is, heeft de ogen geopend voor hoe onrechtvaardig de wereld is, en ziet dat onrecht zich ook schuilhoudt op plekken waar je het voorheen niet vermoedde.

I was there when it happened, 130 x 130. Olieverf, inkt en Xerox transfer op linnen. © Esiri Erheriene-Essi

Maar, zoals journalist Aja Romano schrijft in een artikel voor in het huidige debat fungeert ‘woke’ steeds vaker als containerbegrip voor links-progressieve politieke ideologie. En doet het op rechts steeds vaker dienst als een beknopte – of gemakzuchtige – analyse van alles wat er mis is met dat links-progressieve gedachtegoed.

‘Woke’ is daarmee hét symbool geworden voor de volledig doorgeslagen politieke correctheid van jonge linkse activisten, die doorgaans worden afgeschilderd als hypergevoelig en extreem onredelijk. Volgens tegenstanders zoeken ze achter de geringste kwetsuren de grootst mogelijke vormen van sociaal onrecht, en gooien ze vervolgens met hun online geschreeuw en gecancel het open debat finaal op slot. 

Zwarte piet is metéén racisme, grappen maken met ‘pisnicht’ is metéén homofoob. En iedereen die dat niet vindt kan een barrage aan bagger op Twitter verwachten.

Universiteiten, de media, de cultuursector, de werkvloer, de politiek: al deze instituties zouden in de greep raken van een verstikkende ‘woke-ideologie’

Waar critici bovendien voor vrezen, is dat wokeness langzaam maar zeker alle hoeken en kieren van de samenleving binnensijpelt. al deze instituties zouden reeds in de greep zijn van een verstikkende ‘woke-ideologie’– het is politieke correctheid 2.0.

Maar wat houdt die ideologie dan precies in? Daar lijkt vaak geen eenduidig antwoord op te zijn. Onder ‘wokeness’ worden onder andere antikapitalistische, proklimaat-, antiracistische, pro-lhbtqia+-, antifascistische, profeministische, en radicaal genderneutrale sentimenten gerekend. 

Nou klopt het wel dat steeds meer activisten, politici en opiniemakers onrecht en onderdrukking intersectioneel benaderen. Oftewel: dat ze het erover eens lijken dat verschillende vormen van sociaal onrecht in elkaar haken, en zo gezamenlijk het weefsel van onze samenleving vormen.

Maar recent werden op Fox News ook provaccinatiestandpunten ging het op en sprak de kersverse rechts-populistische omroep Ongehoord Nederland! in de nieuwe rubriek ‘Woke-Watch’ over  

Welbeschouwd is ‘woke’ vooral een handige vergaarbak voor alles wat rechtse mensen stom vinden aan het gedachtegoed van andersdenkenden. Het beeld van de woke activist, met diens neon geverfde haar, neusring en neo-pronouns dient dus vooral de critici van wokeness – die vervolgens zelf eigenlijk zeer onkritisch zijn over waar ze nou eigenlijk kritiek op hebben.

Dat lijkt misschien lachwekkend, en daarmee onschuldig. Maar dat zelfs politici inmiddels in parlementaire debatten bomen over het ‘woke-virus’ dat rondwaart, stemt toch tot enige ongerustheid.  

Hoe zijn we hier beland? 

A few minutes early is right on time, 145 x 195. Olieverf, inkt en Xerox transfer op linnen. © Esiri Erheriene-Essi

Stay woke: blijf alert en pas goed op jezelf

Zoals zo veel woorden die het hedendaagse politieke debat domineren – woorden als ‘cancellen’ en komt ‘woke’ van origine uit de koker van de Afro-Amerikaanse cultuur.

Maar, zoals journalist Aja Romano opmerkt, is het woord gedurende zijn gang naar de mainstream (op geheel ‘on-woke’ wijze) van de zwarte gemeenschap afgepakt en geperverteerd geraakt. 

De eerste keer dat het woord ‘woke’ daadwerkelijk de mainstream bereikte, was ten tijde van de protesten in de Amerikaanse stad Ferguson, in 2014. Naar aanleiding van de dood van de achttienjarige Michael Brown – die door een politieman werd doodgeschoten ondanks dat hij zelf ongewapend was – ging de zwarte bevolking van Ferguson ‘s nachts de straten op om te demonstreren tegen racistisch politiegeweld.

Tijdens de protesten in Ferguson riepen actievoerders elkaar op om ‘woke’ te blijven. Wat zoveel betekende als: blijf alert op acties van de politie en andere racistische dreigingen, pas goed op jezelf. De hashtag #staywoke deed algauw de ronde op sociale media.

Maar deze uitdrukking bestond al veel langer binnen de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Al in 1938 besluit de zwarte folkmuzikant Huddie Ledbetter (artiestennaam: Lead Belly) zijn nummer met de gesproken zin: ‘Best stay woke, [everybody] keep their eyes open’. 

Wees je altijd bewust van de gevaren van racisme, vermaande Lead Belly zijn luisteraars

Met ‘stay woke’ vermaande Lead Belly zijn Afro-Amerikaanse toehoorders om zich altijd bewust te zijn van de gevaren van racisme. En die systemische ongelijkheid, ingebakken in de Amerikaanse samenleving, vormde toen – en nog altijd – een dagelijkse, reële bedreiging voor de veiligheid en bestaanszekerheid van zwarte Amerikanen.

In latere jaren breidde die betekenis zich verder uit. ‘Woke’ werd steeds vaker de aanduiding voor een ‘wakker worden’ voor sociaal onrecht in het algemeen: het erkennen van bijvoorbeeld patriarchale of geldt evengoed als ‘woke’.

I don’t know where you thought you were going, but here you are, 135 x 135. Olieverf, inkt en Xerox transfer op linnen. © Esiri Erheriene-Essi

Daarin is het overigens niet uniek. De metafoor van ‘ontwaken’ of ‘wakker zijn’ wordt ook door andere politieke bewegingen gebruikt. Extreemrechtse jongeren raken

‘Woke’ beschrijft dus een wereldbeeld, een kijk op de oorzaken van ongelijkheid en onderdrukking in onze maatschappij. Daarmee vormt het een prikkel voor politiek engagement. Maar hoe dat engagement zich vervolgens vertaalt naar specifieke politieke doelen en methodes, valt niet met een woord als ‘woke’ samen te vatten.

Want ‘woke’ is niet één politieke beweging, maar de achterliggende motivatie van een scala aan politieke bewegingen. 

Natuurlijk kun je kritisch zijn op de uitwassen van hedendaags activisme

Het probleem met veel van de kritiek op wokeness is dat die de scheiding tussen wereldbeeld en werkwijze eigenlijk niet maakt. En daar komt de gemakzuchtigheid van de critici om de hoek.

Want natuurlijk kun je kritisch zijn op de uitwassen van hedendaags activisme. Neem de studenten aan de Britse Universiteit van Sussex die wekenlang campagne voerden om hoogleraar Kathleen Stock ontslagen te krijgen. Stock had onwelgevallige dingen gezegd over transgender personen, en kreeg het op haar bord; op de campus van haar universiteit werden tot op de toiletten toe posters en stickers geplakt waarop Stock ‘transfoob’ genoemd werd. 

Zulke acties kun je veroordelen. wordt de broodnodige bewustwording van het reële onrecht dat bestaat in onze wereld synoniem met de meest totalitaire vormen van activisme.

Door alle activisten ‘woke’ te noemen, wordt de bewustwording van reëel onrecht synoniem met totalitair activisme

En dat terwijl de bewegingen die vanuit hun woke bewustzijn aan de slag gaan ongrijpbaar, talrijk en zeer divers zijn. Zo komen antiracismeactivisten en pro-lhbt-bewegingen lang niet altijd overeen in waar ze voor staan, wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen doen. Sterker nog: zelfs binnen die bewegingen bestaat daar verschil van mening over. 

Maar binnen het huidige discours worden ze zonder pardon allebei aan de ‘woke’-kapstok gehangen. En wordt ze meteen de meest radicale methodes van de meest radicale activisten in de schoenen geschoven.

A Lineage of Grace (for Toni and Cindy), 135 x 135. Olieverf, inkt en Xerox transfer op linnen. © Esiri Erheriene-Essi

Wat we in het huidige debat vooral ontberen is nuance. Een term als ‘woke’ klontert een veelheid aan politieke bewegingen samen en doet alsof die allemaal hetzelfde zijn. Terwijl het, zoals onderzoeker Judi Mesman in NRC zegt,

Met de methodes waarmee individuen dat doen mag je het oneens zijn, en ja, dat mag je ook zeggen. Maar het is voor niemand productief als Wilders, Wynia of ON! hijgerige polemieken blijven optuigen over de ‘gevaren’ van de ‘woke-ideologie’, terwijl ze vooral problemen hebben met uitwassen en onruststokers, zoals de studenten die tegen Kathleen Stock demonstreerden. Daar fronst ook menig woke persoon de wenkbrauwen over.

Een karikatuur van je tegenstander

Mocht je politici dus weer van wal horen steken over de ‘woke-dictatuur’, mocht je weer eens iets lezen over de ongein die ‘woke-activisten’ hebben uitgehaald, wees dan kritisch op waar en op wie men eigenlijk kritiek op heeft. Wie wordt er specifiek bedoeld?

Het is immers een aloude truc. Je maakt een karikatuur van je tegenstander om alle kritiek op je eigen overtuigingen te diskwalificeren. Maar met stromannen – sorry: stropersonen – schieten we weinig op. 

En als we niet opletten spoelt het broodnodige bewustzijn dat ‘woke’ verwoordt weg in het afvoerputje van het debat. En dat zou eeuwig zonde zijn.

Over de beelden De Brits-Nigeriaanse kunstenaar Esiri Erheriene-Essi schildert alledaagse gebeurtenissen uit het leven van zwarte mensen. Ze baseert zich vaak op oude polaroids van gezinnen uit de Afrikaanse diaspora en archiefmateriaal zoals krantenartikelen. Welke verhalen zijn het waard om te vertellen? Welke geschiedenissen zijn onderbelicht? Door op subtiele wijze maatschappijkritiek, popcultuur en historische gebeurtenissen in haar schilderijen te verwerken, werpt Erheriene-Essi een nieuw licht op canonieke geschiedschrijving, en stelt ze onrecht in het verleden en heden aan de kaak.

(Rasheed Vlijter, beeldredacteur)
Bekijk hier het werk van Esiri Erheriene-Essi

Lees meer:

Hoe los je racisme, seksisme en homofobie op? Allemaal tegelijk Anti-Zwarte Piet-demonstranten, BIJ1, DENK, lhbtqia-activisten, allemaal krijgen ze het verwijt dat ze ‘identiteitspolitiek’ bedrijven. Dat ze een voorkeursbehandeling voor zichzelf en hun aanhang opeisen. In een kwartier uitgelegd: wat identiteitspolitiek is, waarom het lang niet altijd werkt maar tóch onmisbaar is. Lees het artikel