Laat de volgende cijfers even tot je doordringen:

Op dit moment werkt ongeveer één op de zes werkenden in de zorg. Als onze zorgbehoefte zich blijft ontwikkelen zoals verwacht, zal dat in 2060 één op de drie moeten zijn. Ondertussen zal het aantal beschikbare mantelzorgers per 85-plusser afnemen van ongeveer vijftien in 2015 naar nog maar zes in 2040, volgens de Sociaal-Economische Raad.

Waarom staat dit niet iedere dag op de voorpagina van alle kranten? Begin deze maand was er een landelijk protest van de huisartsen, dat helaas maar weinig aandacht kreeg. Het NOS Journaal had meer zendtijd ingeruimd voor het Australische verbod op huiskatten en minister Ernst Kuipers wilde niet eens de moeite nemen om de demonstranten even te woord te staan.

Maar als de huisartsen van Nederland demonstreren is er écht iets aan de hand. Dat doen ze namelijk vrijwel nooit. Vorig jaar verlieten 138 jonge huisartsen het vak Dat was het hoogste aantal in een decennium.

Correspondent Lynn Berger schreef een urgent boek over de staat van de Nederlandse zorg, in de breedste zin van het woord. Over waarom ‘zorg’ zo fundamenteel en belangrijk is, en we het toch zo vaak over het hoofd zien. En verwaarlozen.

We spraken over van alles en nog wat: over zorg als het geheim van de menselijke soort, over de hardnekkige ‘moederschapsideologie’ in Nederland, over hoe de zorg wordt ondermijnd in een kapitalistische economie, over de vraag wanneer ‘zorg’ omslaat in overdreven ‘bezorgdheid’, en veelgenoemde oplossingen om de druk op de zorg te verlichten, zoals robots of arbeidsmigranten.

Jesse was helaas ziek, maar alle beterschapswensen, vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk weer naar rudienfreddieshow@decorrespondent.nl.

Leesvoer bij deze aflevering: