Luisteraars! Tot voor kort was mijn gast Vinzenz Ziesemer een keurige ambtenaar bij de afdeling Algemene Financiële Economische Politiek (AFEP). Deze frisse economenclub van het ministerie van Financiën bemoeit zich tegen ongeveer elk beleidsonderwerp aan: van coronasteun tot woningbouwsubsidies, van pensioenen tot vermogensbelastingen.

Als onderdeel van de Haagse beleidsmachine zag Vinzenz ook wat er misging. Te veel verkokerde ministeries, die bij elk beleidsonderwerp de loopgraven induiken om hun vooringenomen posities te bevechten. Te veel brandjes blussen, waardoor te weinig tijd overblijft om goed na te denken over de langlopende thema’s. En te weinig mogelijkheden om het gesprek over beleid breder te voeren dan binnen de muren van het ministerie.

Daarom heeft Vinzenz begin dit jaar afscheid genomen van de ambtenarij om een economische denktank te beginnen: het Instituut voor Publieke Economie.

We hebben het over het waarom van zijn denktank. Over hoe de ambtenarij werkt. Over begrotingsbeleid in Nederland en in Europa. En over de vermogensverdeling, en wie er in Nederland (geen) belasting betalen over hun vermogen.

Leesvoer bij deze aflevering:

  • Ik noemde in ons gesprek het stuk waarin oud-ambtenaar en adviseur Bernard ter Haar wat maatregelen voorstelt waarmee de politiek een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s kan aanpakken.
  • We hadden het ook even over de (rechtvaardigheid van) erfbelasting. Meer daarover lees je in een stuk dat ik eerder publiceerde op De Correspondent:
  • Meer informatie over economisch beleid vind je op de website van het

Zoals altijd kun je je suggesties en vragen richten aan rudienfreddieshow@decorrespondent.nl. Tot de volgende!

Luister verder

In gesprek met Herman Tjeenk Willink over macht en tegenmacht In deze editie van De Rudi & Freddie Show: Herman Tjeenk Willink. We praten niet over poppetjes en partijen, maar over hoe de overheid functioneert (en hoe dat beter kan). Luister de aflevering hier terug.