De Correspondent
Vera Pansa & Susan Maabo vertellen het verhaal van Ma Pansa
SoundCloud
Beluister hier de mondelinge overlevering van Ma Pansa

Afhankelijk van wanneer je begint te tellen, is het dit jaar 150 of 160 jaar geleden dat de

In dit herdenkingsjaar verdient het verhaal van Ma Pansa een groter podium. Zij is een sleutelfiguur uit de geschiedenis van de Marrons ontsnapten aan de gruwelen van de plantageslavernij door diep in het regenwoud te gaan wonen. Ma Pansa vond een slimme manier om daar te overleven: voordat zij van de plantage vluchtte, vlocht zij rijstzaden in haar haar.

Ma Pansa geldt als voorbeeld van de cruciale rol die marronvrouwen speelden in het verzet tegen de slavernij. Zonder hun rijstzaden en plantenkennis hadden velen de vlucht naar het binnenland niet overleefd.

Toch komt Ma Pansa’s naam weinig voor in de archieven en koloniale verslagen. Die gaan doorgaans over het ‘mannelijke’ domein: religieuze aangelegenheden Alleen door de sterke orale traditie van de marrongemeenschappen bleven verhalen zoals dat van Ma Pansa bewaard.

Ik fotografeerde Vera Pansa, Gerda Pansa en Susan Maabo, nazaten van Ma Pansa, in hun geboortedorp Balingsoela. Vera Pansa hulde zich voor de gelegenheid in traditionele kleding van ongebleekt katoen. Ze vertelde hoe Ma Pansa als vreemdeling rond het jaar 1740 aankwam bij Saamaka’s die al eerder naar het regenwoud waren gevlucht. De onbekende vrouw zorgde voor opschudding in de hongerlijdende gemeenschap.

‘Zeg ons wie u bent!’ eisten de Saamaka van Ma Pansa. Ze koesterden een gezond wantrouwen jegens buitenstaanders; je wist maar nooit aan wiens kant iemand stond.

De mysterieuze vrouw – haar grote haardos bedekt door een – zei: ‘Ik ben Ik ben een moeder die oplossingen brengt. Voor jullie, voor mezelf en voor onze nakomelingen. Ik heb zodat we de zaden kunnen planten om te overleven. Mijn naam is Mama Pansa.’

Ma Pansa deed haar pangi af en maakte haar ingevlochten haren los, waaruit talloze rijstzaden tevoorschijn kwamen.

Ze plantte de zaden en zodra de oogst groot genoeg was om de hele gemeenschap te voeden, vierde iedereen feest. Tot op de dag van vandaag telen Ma Pansa’s nakomelingen de rijstsoort mapáansa.

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

Lees ook:

Deze dappere man leidde de eerste grote opstand tegen de Nederlandse slavernij In deze editie van de serie Verzwegen geschiedenis: Er is een lange – maar onbekende – geschiedenis van verzet tegen de slavernij. Die begon met Cuffy, de leider van de allereerste georganiseerde slavenopstand tegen de Nederlandse kolonisten. Lees dit artikel van Karin Amatmoekrim