Traditiegetrouw geven we ieder jaar inzicht in onze inkomsten en uitgaven en delen we met jullie op welke manier we jullie ledengeld hebben besteed. Dit keer doen we dat voor 2022. Zo hopen we jullie een goed beeld te geven van hoe onze journalistiek tot stand komt en hoe De Correspondent zich ontwikkelt.

De omzet in 2022 was 7,0 miljoen euro, met een resultaat van 119 duizend euro winst vóór belasting en 118 duizend euro na belasting. We voegen de winst in z’n geheel toe aan onze reserves, zodat we kunnen blijven investeren in onze journalistiek.

Van de omzet komt 95 procent van onze leden en boekenkopers. Daar zijn we ontzettend blij mee en trots op, want we willen ons bestaansrecht als advertentievrij platform aan lezers te danken hebben. Hierdoor hoeven we alleen aan jouw belang te denken, en niet aan dat van adverteerders.

Waar komen onze inkomsten vandaan?

Lidmaatschappen: 72,6 procent

Zoals je ziet: zonder jullie, onze leden, kan De Correspondent niet bestaan. Eind 2022 hadden we ruim 65.500 leden.

Dat zijn er 5.000 minder dan het jaar ervoor. Net als andere media had ook De Correspondent last van de hoge inflatie, waardoor relatief veel leden hebben opgezegd vanwege het gebrek aan financiële middelen. Ook onze in 2022 doorgevoerde prijsverhoging heeft bijgedragen aan het verloop in het ledenaantal. Daarnaast wordt er na de coronapandemie minder nieuws en journalistiek geconsumeerd.

De komende jaren hopen we deze dalende trend uiteraard te keren, met uitmuntende journalistiek en nieuwe lidmaatschapsvormen.

Boekenuitgeverij: 22,4 procent

We geven maar een paar titels per jaar uit – ze zijn op één hand te tellen – zodat elk van onze boeken de aandacht krijgt die het verdient. In 2022  verkochten we in totaal 118.000 exemplaren.

We introduceerden een nieuwe boekenlijn: de Vonkjes. Met deze betogende en urgente boekjes willen we het In 2022 publiceerden we in deze reeks Nu is het aan ons van Eva Rovers, een vurig pleidooi voor burgerberaden.

Ook publiceerden wij de boeken Zorg van Lynn Berger en Rotterdam. Een ode aan de inefficiëntie van Arjen van Veelen. Ter lancering van dat laatste boek organiseerden we de avondvullende Grote Inefficiëntie Show in Rotterdam. Rotterdam was in 2023 de prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek.

Stuk voor stuk haalden deze boeken de bestsellerlijst, wat betekent dat we er een groot publiek mee bereiken.

Eerder uitgegeven boeken hebben ook bijgedragen aan de omzet in 2022, zoals de bestseller De meeste mensen deugen van Rutger Bregman en Zo hadden we het niet bedoeld van Jesse Frederik. Zo hadden we het niet bedoeld stond in 2022 op de In 2022 verscheen ook de heruitgave van Hoe gaan we dit uitleggen van Jelmer Mommers.

Daarnaast hadden we eind 2022 zo’n 1.560 boekenleden, die

Fondsen: 0,8 procent

Via de Correspondent Foundation ontvingen wij een bijdrage voor het onderzoeksjournalistieke project voor de video rondom het boek van Lynn Berger en de podcastserie

Subsidies: 2,4 procent

In 2022 ontvingen wij van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een subsidie voor een onderzoeksproject met een multidisciplinair team.

Donaties: 1,8 procent

Veel leden doneren een extra bedrag boven op hun lidmaatschapsgeld. Dat vinden we fantastisch. Donaties, hoe groot of klein ook, maken absoluut verschil. Mocht jij ook een donatie willen doen,

Waar we het geld aan uitgeven

Salarissen, royalty’s en honoraria voor vaste redactionele werknemers en schrijvende freelancers: 37,4 procent

Het grootste deel van onze uitgaven gaat naar vergoedingen van vaste en freelance correspondenten en redacteuren. Denk aan salarissen, honoraria voor stukken en royalty’s uit boekenverkoop.

In december 2022 waren 48 medewerkers in dienst bij De Correspondent. Een aantal vacatures die niet op korte termijn ingevuld konden worden, is freelance ingevuld. Dat is ook gebeurd als het om bepaalde tijdelijke werkzaamheden ging.

Creatieve redactie: 8,4 procent

Foto’s, illustraties en infographics vervullen een belangrijke rol in de verhalen die we publiceren. De creatieve redactie maakt onze journalistiek gelaagder, sprekender en prangender. Ook bieden we zo een podium aan beeldmakers – onze beeldredactie is altijd op zoek naar vernieuwende beeldtaal en nieuwe talenten. Veel van het beeld dat je op onze website ziet, is exclusief voor De Correspondent gemaakt.

In deze post zitten ook de salarissen van de mensen die het beeld selecteren en gereedmaken voor het platform, zoals beeldredacteuren en redactioneel vormgevers.

Technische ontwikkeling en ondersteuning van ons platform: 12,6 procent

Ons team van developers onderhoudt niet alleen de site, maar blijft ook nieuwe functies ontwikkelen die onze journalistiek verrijken. Onze site is namelijk nooit af. Bij De Correspondent geloven we dat developers net zo belangrijk zijn voor het vertellen van verhalen als correspondenten.

Ook webhosting- en beveiligingskosten vallen onder deze kostenpost.

Boekenuitgeverij: 14,0 procent

Sinds 2014 geven we boeken uit – op papier, als e-book en als audioboek. Ze komen tot stand op het platform en zijn een geliefd onderdeel geworden van onze journalistiek. Onze boeken gaan over de grote ontwikkelingen van onze tijd en zijn diepgravend en toegankelijk.

In deze post vind je de kosten voor het redigeren en vormgeven van onze boeken terug, de kosten voor het drukken en het verzenden, de vertaalkosten en de salarissen van de medewerkers van de uitgeverij.

Sociale media, ledencommunicatie en campagnes: 6,3 procent

Ons engagementteam verstuurt dagelijks een nieuwsbrief waarin het onze nieuwe verhalen samenvat en aankondigt. Ook verstuurt het een weekoverzicht en deelt het verhalen en inzichten op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Het ledencommunicatieteam beantwoordt al jullie vragen en vertegenwoordigt jullie stem op de redactie. Het marketingteam werkt aan projecten en functionaliteiten die meer mensen moeten overtuigen om lid te worden en te blijven van De Correspondent. Zo maken we onafhankelijke journalistiek mogelijk.

Bestuur, ondersteunende afdelingen en externe adviseurs: 11,7 procent

Onze ondersteunende afdelingen zorgen ervoor dat De Correspondent organisatorisch goed draait op het gebied van financiën, HR en officemanagement.

Het bestuur werkt aan de organisatorische en financiële gezondheid van De Correspondent en draagt zakelijke en juridische verantwoordelijkheid. Een driekoppige raad van commissarissen houdt toezicht. Hun vergoeding zit ook in deze post.

In 2022 was er sprake van een bestuurswissel met overdracht van werkzaamheden, wat extra kosten met zich meebracht. Daarnaast maken we gebruik van diverse adviseurs, zoals accountants, fiscalisten, notarissen en juristen. Hun vergoedingen tellen we hier ook mee.

Afschrijvingen: 4,1 procent

Van de Belastingdienst mag elk bedrijf jaarlijks een deel van de waarde van de inventaris afschrijven. Hieronder vallen bijvoorbeeld laptops, beeldschermen en kantoormeubilair. En zoals een krant haar drukpersen jaarlijks deels mag afschrijven, kunnen wij waarde afschrijven van ons online platform, onze audiostudio en onze audio-app.

Dit jaar valt onder deze post ook een afschrijving op de lening die De Correspondent bij de oprichting van de Correspondent Foundation aan het fonds had verstrekt en die

Huisvesting: 2,5 procent

Onder huisvesting vallen de huur-, service-, schoonmaak- en energiekosten. Onze redactie huist aan het Amsterdamse Barentszplein, op een kwartiertje lopen van het Centraal Station.

Redactiekosten: 2,1 procent

Denk hierbij aan kantoorbenodigdheden, abonnementen, boeken, telefoonkosten, maar ook aan treinkaartjes, autoritten, journalistieke reizen en cursussen.

Rente-, bank- en transactiekosten: 0,9 procent

Onder deze post vallen rente-, bank- en transactiekosten. Zo betalen we per transactie van een donatie of ledengeld een klein percentage servicekosten aan betaalprovider Mollie. En in 2022 hebben we tot oktober negatieve rente over ons banksaldo betaald. We bankieren bij Triodos Bank.

Vragen?

Bij De Correspondent zijn we, met inachtneming van ons eigen privacybeleid (sommige financiële informatie is privacygevoelig), graag zo transparant mogelijk over onze bedrijfsvoering. Die maken jullie immers mogelijk.

Heb je naar aanleiding van dit jaarverslag vragen, stel ze dan vooral hieronder in de bijdragen, of We zullen per vraag bekijken of en hoe we die kunnen beantwoorden, en of we de vraag een vaste plek in een volgend jaarverslag kunnen geven.

Tot slot: nogmaals heel veel dank voor jullie steun en vertrouwen. We vinden het een eer om samen met jullie al tien jaar een onafhankelijk platform voor diepgravende journalistiek te vormen. Onze missie – maatschappelijke betrokkenheid vergroten door dieper inzicht te geven in hoe de wereld werkt – passen we ook graag toe op onze eigen organisatie. Dat hebben we met dit jaarverslag ook weer geprobeerd te doen.

Heb je nog tips voor verbeteringen? Ook die horen wij graag.

P.S. Nog geen lid van De Correspondent? Vind je dat we het ledengeld goed besteden en wil je nieuwe verhalen mogelijk maken? Word dan vandaag nog

Meer lezen?