Er zijn vijf redenen om te luisteren naar het gesprek met

1.Sieckelinck en zijn collega’s spraken met tientallen jongeren die een radicale periode achter de rug hebben. In Nederland, maar ook in Engeland en Denemarken. Wat blijkt: op het moment dat zij in hun ontwikkeling als adolescent op zoek gaan naar zingeving, idealen en identiteit is er niemand die ze daarbij ondersteunt. De maatschappij laat ze juist in die kwetsbare fase in de kou staan.

2. Er zijn drie paden die radicaliserende jongeren naar Syrië leiden. Sommigen groeien op in ellendige omstandigheden; ze krijgen in hun puberteit te maken met dood, echtscheiding en discriminatie. Zij leven al in radicaliteit. Een andere groep komt uit relatief stabiele gezinnen, maar beleeft een generatieconflict; zij vinden geen gehoor voor hun gepassioneerde drang naar een andere, betere wereld die in hun ogen wel rechtvaardig en zuiver is. Het derde en lastigste pad wordt gevolgd door jongeren die van nature een radicale inslag hebben.

Hij weet als geen ander hoe groot de gevolgen kunnen zijn van een mislukte opvoeding

3. Sieckelinck pleit nadrukkelijk voor een andere aanpak van radicalisering. Nu kijkt de overheid uitsluitend vanuit de veiligheidsagenda. Het effect is averechts: jongeren voelen zich miskend, krijgen niet de ruimte voor de spirituele zoektocht waar ze zo’n behoefte aan hebben en trekken zich terug. Dan ben je ze definitief kwijt. Voorkomen is beter dan genezen. In trainingsprogramma’s kunnen ouders, leerkrachten en andere professionals leren hoe ze oog kunnen krijgen voor wat er werkelijk omgaat in radicale jongeren, voor het te laat is.

4. Hij weet als geen ander hoe groot de gevolgen kunnen zijn van een mislukte opvoeding. Vuistregel voor Sieckelinck is: bied warmte en stel grenzen. Een open deur misschien, maar je vergeet het zo snel. Probeer je nu echt eens in te leven in de wereld van het kind. Uiteindelijk komt een goede opvoeding neer op je vermogen om je te verplaatsen in iemand die nog lang niet zo ver is als jij.

5. Ons gesprek vindt plaats in het Een voormalig onderdeel van de Hollandse Waterlinie, omgebouwd tot schuilkelder, en nu educatief centrum nabij Utrecht. De sfeer is idyllisch. Binnen worden scholieren geconfronteerd met grondige vragen over het functioneren van de democratie. Voor Stijn Sieckelinck is de democratie een plek waar je afwijkende meningen mag hebben en waar je kunt vechten voor je idealen. In zijn ogen is de radicaliteit waarmee zij zich in willen zetten voor hun idealen op zich helemaal niet verkeerd. Je moet vooral proberen te zorgen dat ze anders radicaal worden en geen geweld willen gebruiken.


Meer lezen en luisteren?

De strijd tegen extremisme begint met die voor mensenrechten, stelt deze ex-jihadist Dertien jaar lang ronselde Maajid Nawaz (36) islamitische jongeren voor de stichting van een wereldwijd kalifaat. Nu staat hij aan het hoofd van een denktank tegen extremisme. Zijn belangrijkste les: geef boze jonge moslims een geloofwaardig alternatief, door zelf consequent de mensenrechten na te leven. Ook in Guantánamo Bay. Een interview. Lees het artikel hier terug Wat IS is volgens IS Er worden veel verklaringen gegeven voor de gruwelijkheden waaraan IS zich schuldig maakt. Maar hoe rechtvaardigt de groepering zichzelf? Ik onderzocht op basis van welke teksten en verhalen de beweging zich aan de wereld presenteert. Opmerkelijk: IS is daarbij regelmatig in tegenspraak met zichzelf. Lees hier het artikel terug Luisteren: Dit is de stichter van het christendom De Britse Karen Armstrong (1944) geldt als een van de voornaamste religiewetenschappers ter wereld. Eerder schreef ze al een even beroemde als beruchte biografie van Mohammed. Nu heeft ze een nieuw boek uit, Paulus, onze liefste vijand. Want Jezus mag dan als stichter van het christendom gelden, eigenlijk was het Paulus die hiervoor verantwoordelijk was. Luister hier het interview terug