De Correspondent lanceerde begin oktober Nieuw in Nederland, een initiatief dat Correspondentleden en nieuwkomers samenbrengt. Elk koppel van één lid en één nieuwkomer vult maandelijks een vragenlijst in.

Wat we weten over de deelnemers aan Nieuw in Nederland:

 • Van de deelnemende leden van De Correspondent is grofweg 75 procent vrouw en 25 procent man.
 • Hun gemiddelde leeftijd is 46 jaar.
 • Van de deelnemende nieuwkomers is grofweg 75 procent man en 25 procent vrouw.
 • Hun gemiddelde leeftijd is 29 jaar.
 • 10 procent van de deelnemende nieuwkomers is laag opgeleid, 30 procent middelbaar, 50 procent hoger of universitair.
 • 85 procent van de deelnemende nieuwkomers is afkomstig uit Syrië, 5 procent uit Eritrea en 10 procent uit overige landen.
 • De eerste vragenlijst werd door 279 koppels ingevuld, de tweede door 223, de derde door 172, de vierde door 162, de vijfde en laatste door 128.

De vragen gaan over het leven van de nieuwkomer die na de eerste maanden in een asielzoekerscentrum zelfstandig zijn weg moet zoeken. Waar loopt hij of zij tegenaan?

We hopen zo inzicht te krijgen in het leven van tienduizenden mensen die nieuw in Nederland zijn. Op grond van de informatie die we krijgen, schrijven Dick Wittenberg en Greta Riemersma verhalen, die we hier verzamelen. Colette van Nunen, Linda Belal en anderen publiceerden aanvullende verhalen.

Een aantal hebben we laten vertalen in het Engels en Arabisch, zodat ook de nieuwkomers ze kunnen lezen.

Het initiatief

Toen Dick Wittenberg een jonge man uit Eritrea begeleidde bij zijn eerste maanden in Nederland, keek hij zijn ogen uit. Lees hier hoe de jongeman Dick op het idee van Nieuw in Nederland bracht.

Wat ik leerde over Nederland toen ik een Eritreeër op weg hielp bij het begin van zijn nieuwe bestaan We volgen bij het initiatief Nieuw in Nederland nieuwkomers tijdens hun eerste jaar in Nederland. Een jonge man uit Eritrea bracht mij op dit idee. Toen ik hem als vrijwilliger begeleidde bij zijn eerste maanden keek ik mijn ogen uit. Lees het verhaal van Dick Wittenberg hier terug

Voor Nieuw in Nederland mobiliseerde De Correspondent honderden leden om samen uit te zoeken hoe het vluchtelingen vergaat als ze eenmaal in Nederland zijn.

In onze oproep aan leden om mee te doen aan Nieuw in Nederland vind je de volledige uitleg en opzet van het initiatief, ook in het en

Honderden Correspondentleden praten met vluchtelingen over hun eerste jaar in Nederland. Doe je mee? Doe mee met een uniek initiatief. Hoe gaat het verder met vluchtelingen als ze eenmaal hier zijn? De Correspondent mobiliseerde honderden leden om dat uit te zoeken. Lees de oproep van Greta Riemersma en Dick Wittenberg hier terug

Om mee te doen gingen leden zelf op zoek naar een nieuwkomer om maandelijks de vragenlijst mee door te nemen. Maar: hoe kom je in contact met een vluchteling?

Hoe kom je in contact met een vluchteling? En meer vragen over Nieuw in Nederland beantwoord Doe mee met een uniek initiatief. Hoe gaat het verder met vluchtelingen als ze eenmaal hier zijn? De Correspondent mobiliseerde honderden leden om dat uit te zoeken. In dit stuk: hoe je in contact komt met een vluchteling. Lees de instructie van Greta Riemersma en Dick Wittenberg hier terug

Ook gaven we tips voor nieuwkomers: hoe om te gaan met Nederlanders? Die tips gaven we in het en het

De eerste vragenlijst

In de eerste vragenlijst vroegen we nieuwkomers wat Nederlanders over hen moeten weten om te begrijpen hoe zij zich voelen. De antwoorden geven een goed inzicht in wat er onder hen leeft. Deze uitkomsten zijn ook in het en vertaald.

Zeven dingen die Nederlanders moeten weten om te begrijpen hoe vluchtelingen zich hier voelen Zo’n 300 nieuwkomers beantwoordden de afgelopen weken ruim dertig vragen die leden van De Correspondent aan hen stelden. Het grootste groepsinterview ooit met vluchtelingen in Nederland. Vandaag: antwoorden op één vraag. Lees het verhaal van Greta Riemersma en Dick Wittenberg hier terug

Hier maakten we trouwens ook een filmpje van:

YouTube
Bekijk hier het filmpje

Naast de individuele antwoorden konden we ook algemenere uitspraken doen. Bijvoorbeeld dat een flink deel van de geïnterviewden geen huisarts heeft en een nog groter deel geen tandarts.

Vluchtelingen hebben weinig contact met Nederlanders (en andere eerste resultaten van Nieuw in Nederland) Vluchtelingen hebben weinig contact met Nederlanders. Een deel heeft geen huisarts en een nog groter deel geen tandarts. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het eerste onderzoek van Nieuw in Nederland. Lees de analyse van Greta Riemersma en Dick Wittenberg hier terug

Zelf de cijfers van het eerste onderzoek bekijken? Dat kan! Grasduin in dit stuk door alle cijfers van het eerste onderzoek van Nieuw in Nederland.

Grasduin hier door alle cijfers van het eerste onderzoek van Nieuw in Nederland We publiceerden de resultaten van de eerste vragenlijst van Nieuw in Nederland. Het initiatief waarbij ruim 300 Correspondentleden vluchtelingen interviewen over hun nieuwe bestaan in Nederland. Voor de liefhebber: de grafieken van álle data. Lees hier de update van Sanne Blauw en Dick Wittenberg terug

Die cijfers zijn trouwens niet representatief. Toch gebruiken we ze: omdat ze een belangrijk startpunt zijn voor verhalen. Correspondent Sanne Blauw legt dat helder uit in dit stuk.

Waarom de cijfers van Nieuw in Nederland niet representatief zijn (en we ze tóch publiceren) De eerste cijfers van Nieuw in Nederland zijn binnen. Het initiatief waarbij ruim 300 Correspondentleden vluchtelingen interviewen over hun nieuwe bestaan in Nederland. Bij dezen de bijsluiter: neem de cijfers serieus, maar niet té serieus. Lees de analyse van Sanne Blauw hier terug

De tweede vragenlijst

Bij de tweede vragenlijst stonden de banden met het thuisland en gezinshereniging centraal. 223 vluchtelingen beantwoordden vragen over hun thuisland missen, contact met familie en vrienden en de staat van hun gezinshereniging. Het verhaal vertaalden we ook in en

Vluchtelingen leven in Nederland met een bezorgde blik achterom Gebonden aan het moederland. Zich zorgen makend over vrienden en familie. Met gezinshereniging in zicht. Drie inzichten over hoe het vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland vergaat. Lees de analyse van Greta Riemersma en Dick Wittenberg hier terug

Wil je meer weten en dieper in de antwoorden duiken? Dat kan: Sanne Blauw zette alle antwoorden op een rij.

Grasduin hier door alle cijfers van het tweede onderzoek van Nieuw in Nederland We publiceerden de resultaten van de tweede vragenlijst van Nieuw in Nederland, het initiatief waarbij Correspondentleden vluchtelingen interviewen over hun nieuwe bestaan in Nederland. Voor de liefhebber: de grafieken van álle data. Lees de update van Sanne Blauw en Dick Wittenberg hier terug

Ook bundelden we alle antwoorden op de open vragen. Maak je je zorgen en zo ja, waarover? Voel je je alleen en zo ja, waarom? Voel je je blij en zo ja, waarover? Wat vind je fijn aan Nederland? De meest inzichtgevende antwoorden bundelden we.

Waarom vluchtelingen Nederland zo fijn vinden (maar zich zorgen maken over het thuisfront) 223 vluchtelingen laten zich voor het initiatief Nieuw in Nederland in hun ziel kijken. Ze vertellen openhartig over hun zorgen over de toekomst en hun eenzaamheid omdat ze bijna niemand kennen. Lees het verhaal van Greta Riemersma en Dick Wittenberg hier terug

Een andere vraag was: maak een foto van een object dat je aan thuis doet denken. Een knuffelbeer. Een halsketting. Een compleet vernielde keuken. Van alles komt voorbij.

Vluchtelingen verlangen naar thuis (in achttien kiekjes en 1 filmpje) Een knuffelbeer. Een halsketting. Een compleet vernielde keuken. Vluchtelingen laten zien wat hen herinnert aan thuis en vertellen wat ze het meeste missen. Lees het verhaal van Greta Riemersma en Dick Wittenberg hier terug

Vluchtelingen wachten in Nederland gemiddeld 32 weken tot ze weten of ze herenigd mogen worden met hun gezin - zes weken langer dan is toegestaan. Dick Wittenberg deed nog meer schokkende ontdekkingen over gezinshereniging. Dat verhaal is ook vertaald in het

Stel je voor: over acht maanden weet je pas of je je gezin mag zien Vluchtelingen wachten in Nederland gemiddeld 32 weken tot ze weten of ze herenigd mogen worden met hun gezin - zes weken langer dan wettelijk is toegestaan. En zelfs als het antwoord positief is, verkeren ze vaak nog maanden in onzekerheid. Dat ellenlange wachten remt de integratie die Nederland juist van vluchtelingen verwacht. Lees het verhaal van Dick Wittenberg hier terug

De derde vragenlijst

Bij de derde vragenlijst stond de inburgeringscursus centraal. De analyse van de antwoorden van 172 nieuwkomers leverde een ontluisterend beeld op: het onderwijs is matig, de klassen zijn te groot en de cursussen zijn te duur. Dit verhaal is in het en in het Arabisch

Inburgeren in Nederland: matige lessen, in te grote groepen, voor te veel geld Bijna 80.000 nieuwkomers zijn verplicht om binnen drie jaar hun inburgeringsexamen te halen. Anders dreigen boete, schulden en intrekking van hun verblijfsvergunning. Maar het inburgeringsbeleid werkt niet, laat ons onderzoek zien. Lees het verhaal van Greta Riemersma en Dick Wittenberg hier terug

Wil je meer weten en dieper in de antwoorden duiken? Dat kan: Sanne Blauw zette alle antwoorden op een rij.

Grasduin hier door alle cijfers van het derde onderzoek van Nieuw in Nederland We publiceerden de resultaten van de derde vragenlijst van Nieuw in Nederland, het initiatief waarbij Correspondentleden vluchtelingen interviewen over hun nieuwe bestaan in Nederland. Voor de liefhebber: de grafieken van alle gesloten vragen. Lees hier de update van Sanne Blauw terug

Tot zover de analyse van de inburgering. Hoe kijken de vluchtelingen zélf tegen de cursus aan? Wat leert die hun over Nederland? Greta Riemersma maakte een bloemlezing.

Nieuwkomers verbazen zich over Nederland. Waarom hebben mensen hier ’s avonds hun gordijnen open? Bijna 80.000 nieuwkomers moeten inburgeren in Nederland. Dus vroegen we 172 vluchtelingen hoe dat gaat. Nou: ze redden zich hier beter dan toen ze hier aankwamen. Maar veel dingen blijven raar aan Nederland. Lees het verhaal van Greta Riemersma en Dick Wittenberg hier terug

Belangrijk onderdeel van de inburgering is de huisvesting: hoe doet Nederland het op dat vlak? 6.000 vluchtelingen hadden al een woning moeten krijgen. Marco Florijn probeert nieuwkomers aan woonruimte te helpen, Dick Wittenberg interviewde hem.

89 gemeenten huisvestten meer vluchtelingen dan geëist. Maar er is nog genoeg te doen Zo’n 6.000 vluchtelingen hadden deze maand al met het opbouwen van een nieuw bestaan kunnen beginnen. Als gemeenten erin waren geslaagd hen op tijd aan woonruimte te helpen. Maar het huisvesten lukt steeds beter, zegt Marco Florijn, die zich daarvoor inzet. Lees het interview van Dick Wittenberg hier terug

Ten tijde van de verhalen over de derde vragenlijst kwam ook een rapport van de Algemene Rekenkamer over de inburgeringscursus uit. Maar 33 procent van de vluchtelingen blijkt op tijd te slagen. Dick Wittenberg analyseerde het rapport.

Eén derde van de vluchtelingen slaagt op tijd. Dat krijg je als je bezuinigt op inburgeren De Algemene Rekenkamer velt een vernietigend oordeel over het inburgeringsbeleid. Door bezuinigingen slaagt maar 33 procent van de vluchtelingen op tijd. Inburgeren en participeren zouden weer hand in hand moeten gaan. Lees de analyse van Dick Wittenberg hier terug

De vierde vragenlijst

Bij de vierde vragenlijst staat werk centraal. Wat doen nieuwkomers op dat gebied in Nederland? En wat doet Nederland om vluchtelingen te helpen? Dit verhaal is in het

Vluchtelingen willen niks liever dan werken. Waarom krijgen ze zo weinig steun? Vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland kwamen, smachten naar werk. Vrijwillig, onder hun niveau, om ervaring op te doen - alles beter dan thuis zitten. Alleen krijgen ze amper begeleiding. Dat blijkt uit onderzoek met leden van De Correspondent. Lees het verhaal van Dick Wittenberg hier terug

Wil je meer weten en dieper in de antwoorden duiken? Dat kan: Sanne Blauw zette alle antwoorden op een rij.

Grasduin hier door alle cijfers van het vierde onderzoek van Nieuw in Nederland Vandaag publiceren we de resultaten van de vierde vragenlijst van Nieuw in Nederland. Het initiatief waarbij Correspondentleden vluchtelingen interviewen over hun nieuwe bestaan in Nederland. Voor de liefhebber: de grafieken van alle gesloten vragen. Lees de update van Sanne Blauw hier terug

Werk vinden is moeilijk als vluchteling, blijkt uit ons onderzoek. Het blijkt ook uit de verhalen van vier vluchtelingen die Dick Wittenberg sprak.

De Syrische dokter Hanaa wil werk, maar hier geldt ‘eigen artsen eerst’ Vier vluchtelingen vertellen over hun moeizame zoektocht naar werk. In Syrië hadden ze goede banen, in Nederland komen ze voorlopig niet aan de bak. Lees de portretten hier terug

De dochter van twee van de geïnterviewden bleek prachtig te kunnen schrijven. Ze heeft al op tien scholen gezeten, maar kan nu eindelijk aan de slag. ‘Je hebt rare dingen gezien en gedaan door de oorlog in je land. Een nieuw begin is goed.’

Hoe een Syrische tiener de schoonheid van de Nederlandse taal ontdekte (op haar tiende school) Hoe is het als je voor de tiende keer naar een andere school gaat? Vijf keer in Syrië, vijf keer in Nederland? De veertienjarige Salam Altawil uit Hoofddorp schreef daarover een opstel, dat ik graag met jullie deel. Lees het verhaal hier terug

Dan is er natuurlijk nog de vraag: als zoveel vluchtelingen geen werk hebben, hoe helpen we ze daar dan aan? Greta Riemersma interviewde drie mensen die daar dagelijk mee bezig zijn.

Vluchtelingen aan een baan helpen: zo regelen we dat Er zijn genoeg banen in Nederland. Toch slagen vluchtelingen er amper in werk te vinden. Daarom sprak ik drie experts die dagelijks vluchtelingen aan werk helpen. Zij signaleren de problemen én geven er oplossingen voor. Lees het verhaal van Greta Riemersma hier terug

De vijfde vragenlijst

Bij de vijfde vragenlijst staat vrijheid centraal. De analyse van de antwoorden van 112 nieuwkomers leverde interessante bevindingen op. Zo willen vluchtelingen zélf grenzen aan de toestroom van vluchtelingen.

Meer of minder vluchtelingen in Nederland? We vroegen het ze zelf Nederland moet grenzen stellen aan de opvang van nieuwkomers. Dat vinden veel vluchtelingen die meedoen aan ons onderzoek voor De Correspondent. Maar wel ruimhartig: ‘Alle mensen in nood moeten worden geholpen.’ Lees het verhaal van Dick Wittenberg hier terug

Wil je meer weten en dieper in de antwoorden duiken? Dat kan: Sanne Blauw zette alle antwoorden op een rij.

Grasduin hier door alle cijfers van het vijfde onderzoek van Nieuw in Nederland Vandaag publiceren we de resultaten van de vijfde vragenlijst van Nieuw in Nederland. Het initiatief waarbij Correspondentleden vluchtelingen interviewen over hun nieuwe bestaan in Nederland. Voor de liefhebber: de grafieken van alle gesloten vragen. Lees de update van Sanne Blauw hier terug

De laatste vragen van deze laatste vragenlijst gingen over de samenwerking tussen de nieuwkomers en de Correspondentleden. Bijzonder: bijna iedereen blijft na het initiatief contact houden.

Hoe contact tussen Nederlanders en vluchtelingen vooroordelen en wantrouwen wegnam Honderden Correspondentleden interviewden vluchtelingen het afgelopen halfjaar over hun nieuwe bestaan in Nederland. Veel mensen blijven contact houden: ze vertellen dat het de integratie bevordert en zo de samenleving vooruithelpt. Lees het verhaal hier terug

De Syriërs in Glimmen

De Syrische Huda Alrashed doet mee met Nieuw in Nederland, samen met Greta Riemersma. Maandelijks vullen ze de vragenlijst in, maandelijks maakt Greta er een reportage over.

De familie Alrashed is in 2012 gevlucht en een halfjaar geleden met hun vier kinderen neergestreken in een rijtjeshuis in het Groningse dorp Glimmen. Maar elke keer dat het over Glimmen gaat, stokt het gesprek.

Hoe begin je in Nederland als je al jarenlang ontheemd bent? Dit Syrische gezin vertelt Hoe vergaat het vluchtelingen die een nieuw bestaan moeten opbouwen in Nederland? Bij de familie Alrashed in het Groningse Glimmen merk ik: hun hoofd zit nog vol met de traumatische gebeurtenissen die ze de afgelopen jaren meemaakten. Lees de reportage van Greta Riemersma hier terug

In de eerste vragenlijst van Nieuw in Nederland gaan nogal wat vragen over contacten met Nederlanders. Hebben nieuwkomers voldoende contact met anderen? Bij Huda blijken de buren steeds ‘druk.’

Vluchtelingen snakken naar contact met Nederlanders. Kijk maar naar Huda en Mahmoud Alrashed Veel deelnemers aan Nieuw in Nederland laten weten dat ze snakken naar meer contact met dorps- of stadgenoten. In het Groningse Glimmen bezoek ik Huda en Mahmoud Alrashed om te vragen of ze al contacten in hun buurt hebben. Veel Nederlanders blijken slecht bereikbaar. Lees de reportage van Greta Riemersma hier terug

Toen Greta bij de familie Alrashed was om een volgende vragenlijst in te vullen, merkte ze dat ze zich met het gezinsleven ging bemoeien. En dat ze dat op een bepaalde toon deed. Waarom doen zij en andere Nederlanders dat bij nieuwkomers?

Waarom ik nooit meer op ‘dat toontje’ tegen vluchtelingen praat Ik betrap mezelf erop als ik bij vluchtelingen ben: ik bemoei me met hun leven en doe dat op een bepaalde toon. Zoals je tegen ouderen praat eigenlijk. Bij andere Nederlanders zie ik hetzelfde terug. Wat zit hier achter? Lees het verhaal van Greta Riemersma hier terug

Wat verder opviel: dat Mahmoud Alrashed zoveel in huis doet. Hij kookt, wast, zorgt voor de kinderen - de Nederlanders die langskomen kijken ervan op. Wat zit daar achter?

Nederlanders verbazen zich: waarom doet de Syrische Mahmoud zoveel in huis? Veel Nederlanders zijn verbaasd als ze bij de Syrische Mahmoud en Huda thuiskomen in Glimmen. Mahmoud kookt, maakt schoon én zorgt voor de kinderen. Hij blijkt er een onverwachte reden voor te hebben. Lees de reportage van Greta Riemersma hier terug

De inburgeringscursus

Colette van Nunen is radiomaker. Daarnaast is ze klassenassistent in een inburgeringsklas in Oss. Voor Nieuw in Nederland doet ze elke maand verslag van haar ervaringen.

Want tienduizenden vluchtelingen moeten in Nederland een inburgeringsexamen doen. Duizenden zakken daarvoor. Wat gaat er mis?

Inburgeren in Nederland, hoe doe je dat? Tienduizenden vluchtelingen moeten in Nederland een inburgeringsexamen doen. Duizenden zakken daarvoor. Wat gaat er mis? Het verhaal van de Syrische Mahmoud vertelt het. Om te lezen en te luisteren. Lees de reportage van Colette van Nunen hier terug

Recent kwam een rapport uit dat meldde dat er te weinig toezicht is op de kwaliteit van inburgeringscursussen. Colette gaf een aantal tips om die kwaliteit te verbeteren.

Ja, weinig mensen halen het inburgeringsexamen. Maar hoe kan dat beter? Meer nieuwkomers halen het inburgeringsexamen op tijd, blijkt uit een nieuw rapport. Maar er is een probleem: er is weinig zicht op de kwaliteit van de opleidingen en de docenten. Een paar suggesties uit de praktijk om dat op te lossen. Lees de analyse van Colette van Nunen hier terug

Moeten vluchtelingen dan misschien inburgeren voordat ze aan het werk gaan? Of kunnen ze al tijdens de inburgeringscursus aan de slag?

Een verhaal over hoe werk kan helpen je thuis te voelen in Nederland.

De Syrische Safwan heeft al een baan. Daardoor voelt hij zich beter thuis in Nederland Moeten vluchtelingen inburgeren voordat ze aan het werk gaan? Of kunnen ze al tijdens de inburgeringscursus aan de slag? Dat laatste wil minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, omdat twee derde van de vluchtelingen werkloos is. Een verslag vanuit de inburgeringsklas. Om te lezen en te luisteren. Lees of luister de reportage van Colette van Nunen hier terug

Ze mocht niet naar de middelbare school omdat ze moest inburgeren. En nu mag ze niet naar het mbo omdat ze moet reïntegreren. Inburgeren valt de Somalische Anab maar zwaar.

Vergeet even alle succesverhalen over vluchtelingen: Anab (20) droomt weer van Somalië Ze mocht niet naar de middelbare school omdat ze moest inburgeren. En nu mag ze niet naar het mbo omdat ze moet reïntegreren. Vergeet even alle succesverhalen over vluchtelingen, want Anab droomt weer van Somalië. Om te lezen en te luisteren. Lees of luister de reportage van Colette van Nunen hier terug

Hoe kies je als nieuwkomer een inburgeringscursus? Dat is nu bijna niet te doen, omdat de onderwijskwaliteit niet beoordeeld wordt. Dus stelde Colette tien tips op. Ze ontdekte ook wie straks de kwaliteit moet gaan beoordelen. Dit verhaal is ook vertaald in

Tien tips om als nieuwkomer een geschikte inburgeringscursus te kiezen Op geen enkele manier kunnen nieuwkomers prijs, kwaliteit en resultaat van inburgeringscursussen vergelijken. Dus geeft minister Lodewijk Asscher taalspecialisten van drie universiteiten de opdracht om de kwaliteit te beoordelen, ontdekte ik. Over twee jaar moet duidelijk zijn waar je goed onderwijs kan volgen. Tot die tijd: tien tips. Lees het verhaal van Colette van Nunen hier terug

Verhalen van hoop en wanhoop

Naast analyses van de resultaten, reportages naar aanleiding van ervaringen van deelnemende vluchtelingen en verhalen over de inburgeringscursussen, verscheen een aantal praktijkverhalen op De Correspondent.

De Syrische vluchteling Zohor Al Musry opende in Hoorn haar eigen karateschool. Ze is trots dat ze al na negen maanden in Nederland haar eerste geld verdient. Dit verhaal is ook in het en te lezen.

Zo vecht deze Syrische zich in Hoorn de bijstand uit De Syrische vluchteling Zohor Al Musry opent in Hoorn haar eigen karateschool. Een tip van een lezer die we kregen nadat ons onderzoeksproject Nieuw in Nederland van start ging. Ik ontmoette een sterke vrouw die er trots op is dat ze - al na negen maanden - in Nederland haar eerste geld verdient. Lees de reportage van Dick Wittenberg hier terug

In Amsterdam Nieuw-West wonen 565 Nederlanders en nieuwkomers door elkaar in het Startblok. Greta Riemersma logeerde 24 uur op gang 3A, bij Romy, Ali, Alladin, Matthias, Mohammad en anderen. Dit verhaal is ook vertaald naar het en

24 uur in een flat waar studenten vluchtelingen helpen integreren. En andersom In Amsterdam Nieuw-West is het beleid vluchtelingen en andere Amsterdammers met elkaar in contact te brengen. Aan de rand van de stad wonen 283 Nederlanders samen met 282 vluchtelingen. Ik logeer 24 uur in deze microsamenleving en zie hoe vooroordelen sneuvelen. Lees het verhaal van Greta Riemersma hier terug

Maher Mansour had goedlopende kapperszaken in Syrië. Binnen vier jaar heeft hij een nieuwe, succesvolle zaak in Utrecht opgebouwd, de tweede komt eraan. Dick Wittenberg ging op bezoek. Dit verhaal is vertaald naar het

De wonderbaarlijke comeback van een dameskapper (of waarom iedereen een Fatima nodig heeft) De Syrische Maher Mansour (39) bouwde in Nederland binnen vier jaar net zo’n succesvol bedrijf op als in het land waar hij alles verloor. Maar zijn droom zou geen werkelijkheid geworden zijn zonder Fatima El Kaddouri. Had elke vluchteling maar zo iemand. Lees het verhaal van Dick Wittenberg hier terug

De gemeente Hoogeveen wilde Syrische vluchtelingen iets extra’s bieden om in te burgeren. Dus gingen ze theatermaken, iets wat in Syrië heel ongewoon is. De resultaten zijn hoopgevend. Dit verhaal is ook vertaald naar en het

Hoe toneel 22 Syriërs in Hoogeveen deed inburgeren Toneelspelen bij wijze van inburgering, dat is in Nederland nooit eerder vertoond. Hoogeveen nam de proef op de som en ik ging kijken. De taal werd geleerd, vooroordelen verdwenen, contacten werden gelegd. ‘Ieder van ons is hier heel gelukkig mee.’ Lees het verhaal van Greta Riemersma hier terug

Een minder hoopvol verhaal gaat over drie Syriërs die dag en nacht bezig zijn met de oorlog in hun thuisland. Zeker met de val van Aleppo was door hun ogen kijken inzichtgevend.

Om de hel in Aleppo te begrijpen, moet je door de ogen van deze Syriërs kijken Terwijl ze een nieuw bestaan moeten opbouwen in Nederland, zitten de Syriërs aan scherm en mobiel gekluisterd. Hoe vergaat het hun geliefden, familie en vrienden in Aleppo en Idlib? ‘Als jij zou lezen wat ik lees, dan huilde je de hele dag.’ Lees het verhaal van Dick Wittenberg hier terug

Dan een hoopvoller verhaal. Mekonnen Ykeallo helpt Eritreeërs, de een na grootste groep nieuwkomers, intergreren in Nederland. Deze gesloten groep vindt aansluiting op een manier waarop Ykeallo die zelf ook ooit vond: door opgenomen te worden in de gemeenschap.

Mek vertelt nieuwkomers niet hoe ze moeten leven, maar neemt ze op in de gemeenschap Je kunt vluchtelingen in een inburgeringsklasje vertellen wat ze moeten weten. Je kunt ook met ze gaan voetballen en ze helpen bij het zoeken van een baan en huis. Want kijk eens hoe Mekonnen Ykeallo zijn mannen helpt. Lees het verhaal van Greta Riemersma hier terug

De Syrische journaliste Linda Belal wil een site beginnen in Nederland. Maar een ambtenaar zegt dat ze beter kan gaan schoonmaken, dat is nog goed voor vrouwen ook! Belal beschreef haar frustraties subliem. De originele stond er ook bij.

Ga maar leren schoonmaken. Of hoe ik na mijn stad ook mijn beroep verloor Wat zijn mijn rechten als nieuwkomer in Nederland? Ik wil een journalistieke site oprichten, maar kan volgens een ambtenaar beter gaan schoonmaken. ‘Dat is een beroep waar je niet veel ervaring bij nodig hebt en het is trouwens goed voor vrouwen.’ Lees het verhaal van Linda Belal hier terug

‘De eerste vraag die Syriërs in Nederland elkaar stellen is: ben jij pro- of anti-Assad?’ De Syriërs in Nederland zijn verdeelder dan we denken. Geïnspireerd door pater Frans wil Sam Louis de kloven dichten.

Hoe een volgeling van pater Frans de oorlog uit de hoofden van Syriërs wil krijgen We zien Syrische vluchtelingen vaak als één groep. Maar de verdeeldheid tussen christenen en moslims - en tussen mannen en vrouwen - is groot. Sam Louis probeert de kloven te dichten. Lees het profiel van Greta Riemersma hier terug

Vlak voor de verkiezingen sprak Greta Riemersma met de 22-jarige Hoseb Assadour. Hij wil de politiek in en leert Nederlanders even stevig de les: ‘Wij hadden niets van dit alles in Syrië. Wees een beetje tevreden.’

Deze 22-jarige Syriër maakte al indruk op prinses Beatrix. Nu bestrijdt hij het politieke cynisme Pas twee jaar in Nederland sprak de 22-jarige Hoseb Assadour al in vlekkeloos Nederlands met prinses Beatrix. Nu wil hij politiek actief worden, want Nederlanders moeten oppassen dat de boel niet escaleert: ‘Wij hadden niets van dit alles in Syrië. Wees een beetje tevreden.’ Lees het verhaal van Greta Riemersma hier terug

Linda Belal schreef een prachtig verhaal over haar integratie en die van haar vrienden. Want: ‘Wat als we niet teruggaan, mijn eerbiedwaardige gastheer?’ De versie stond er ook bij.

Wij Syriërs zijn de gasten die niet weten hoelang ze zullen blijven Mijn Syrische vrienden en zijn de gasten die niet weten hoelang ons verblijf hier zal duren. Ik ging langs bij een vriend met een restaurant, bezocht een voordracht in Rotterdam, organiseerde een Syrisch-Nederlands huwelijk. De vraag bleef: moeten wij versmelten met deze samenleving? Lees het verhaal van Linda Belal hier terug

Het slot

In april eindigde Nieuw in Nederland. Eerst keek initiatiefnemer Dick Wittenberg terug. Aan de hand van de memo-velletjes van zijn vriend Farid welteverstaan.

Farid bouwde een nieuw bestaan op in Nederland. En wat ik nog meer zag toen ik daar een halfjaar over schreef Een halfjaar lang schreven we over hoe nieuwkomers in Nederland een nieuw bestaan opbouwen. Over de emoties en inzichten die ons initiatief opleverde, vertel ik aan de hand van een serie Nederlandse uitdrukkingen, verzameld door mijn vriend Farid. Lees het verhaal van Dick Wittenberg hier terug

Greta Riemersma schreef ook een verhaal over wat ze geleerd heeft. Haar viel vooral op: als Nederlanders en nieuwkomers elkaar als mensen zien en met elkaar praten, ontstaat een vertrouwensband die zo cruciaal is voor de inburgering.

Anaas vraagt hem en andere nieuwkomers te vertrouwen. Hoe het verder ging met de vluchtelingenstroom Het afgelopen halfjaar schreef ik over de honderden vluchtelingen die in 2015 en 2016 Nederland binnenkwamen. Wat heb ik geleerd? Vluchtelingen willen dolgraag een nieuw bestaan opbouwen, ze willen werk en in contact komen met Nederlanders. Maar vooral willen ze dat we hen als mensen zien. Lees het verhaal van Greta Riemeram hier terug

Alle vertalingen

Met het initiatief Nieuw in Nederland willen we vluchtelingen een stem geven. Waar lopen zij tegenaan? Wat gaat er goed?

Daarom proberen we zo veel mogelijk verhalen naar het Engels en het Arabisch te vertalen, zodat vluchtelingen ze ook kunnen lezen.

Hier alle vertalingen op een rij:

 • De uitleg over het initiatief Nieuw in Nederland in het
 • Diezelfde uitleg in het
 • Tips en trucs voor vluchtelingen in het
 • Diezelfde adviezen in het
 • De Engelse vertaling van het verhaal ‘Zeven dingen die Nederlanders moeten weten om te begrijpen hoe vluchtelingen zich hier
 • De Arabische vertaling van datzelfde

De Engelse vertaling van het verhaal ‘24 uur in een flat waar studenten vluchtelingen helpen integreren. En

 • De Arabische vertaling van datzelfde
 • De Engelse vertaling van ‘Zo vecht deze Syrische zich in Hoorn de bijstand
 • En hier de Arabische vertaling van datzelfde
 • De Engelse vertaling van de ‘De wonderbaarlijke comeback van een dameskapper (of waarom iedereen een Fatima nodig heeft).’

 • De Arabische vertaling van de ‘Hoe toneel 22 Syriërs in Hoogeveen deed inburgeren.’

 • De van diezelfde reportage.

 • De Arabische vertaling van de ‘Vluchtelingen leven in Nederland met een bezorgde blik achterom.’

 • De Engelse vertaling van diezelfde

 • De Arabische vertaling van ‘Stel je voor: over acht maanden weet je pas of je je gezin mag zien.’

 • De Arabische vertaling van het ‘Inburgeren in Nederland: matige lessen, in te grote groepen, voor te veel geld.’

 • De Engelse vertaling van datzelfde

 • De Engelse vertaling van het ‘Tien tips om als nieuwkomer een geschikte inburgeringscursus te kiezen.’

 • En de Arabische vertaling van datzelfde

 • De Engelse vertaling van ‘Vluchtelingen willen niks liever dan werken. Waarom krijgen ze zo weinig steun?’

 • De Arabische vertaling van datzelfde

 • De Arabische versie van het verhaal ‘Een nieuwjaarswens van jullie Syrische buurvrouw.’

 • De Arabische versie van ‘Ga maar leren schoonmaken. Of hoe ik na mijn stad ook mijn beroep verloor.’

 • De Arabische versie van het ‘Wij Syriërs zijn de gasten die niet weten hoelang ze zullen blijven.’

Deze is onderdeel van het initiatief Nieuw in Nederland. Zonder financiële bijdrage van was dat niet mogelijk geweest.