1. Waarom hebben we een parlement met 150 zitjes als iedereen toch volgens de partijlijn stemt?
 2. Waarom hebben we niet gewoon een parlement met enkele zitjes, eentje voor elke partijleider? (Elf in het huidige Nederlandse parlement, twaalf in het Belgische.)

Waarom stemt elk van die fractievoorzitters dan niet volgens zijn of haar electoraal gewicht?

 1. Waarom wordt het parlement voor 100 procent gevuld, ook als er slechts 75 procent van de burgers op kwam dagen bij de stembusgang?

 2. Waarom wordt de volksvertegenwoordiging niet permanent herinnerd aan wie niet vertegenwoordigd zijn in deze legislatuur? Waarom worden onze politici niet aangespoord om met de stille kant van de samenleving rekening te houden?

 3. Als slechts 75 procent van de zitjes gevuld wordt in ons parlement, wat doen we dan met de overige? Wat doen we met vrijgekomen ruimte en de vrijgekomen salarissen?

Waarom hechten we überhaupt zo’n belang aan een vol parlement als tijdens de zittingen de stoeltjes zo vaak zo leeg blijven?

 1. Waarom hebben wij geen beleidsdocument voor de komende twintig jaar?

 2. Waarom hebben we een Grondwet voor de komende, pakweg, tweehonderd jaar en een regeerakkoord voor de komende vier jaar, maar niets daartussenin? Hoe kunnen we dan ooit op de middellange termijn denken?

Waarom zijn vele uitdagingen van vandaag uitdagingen op de middellange termijn?

 1. Waarom vertrouwen we de democratie toe aan politieke partijen wanneer die partijen zelf niet eens democratisch hoeven te zijn? Niet eens een ledenwerking met een algemene vergadering dienen te hebben?

 2. Waarom maken wij het politieke entrepreneurs even gemakkelijk als rechtgeaarde democraten?

 3. Waarom krijgen partijen subsidie volgens hun verkiezingsresultaat? Maken we van de strijd om de macht dan niet ook nog eens een strijd om het geld? Was er al niet kieskoorts genoeg?

 4. Eén keer om de vier jaar legitimiteit en geld tanken om dan ongestoord verder te rijden op de snelweg van de macht: waarom noemen we dat een democratie?

Waarom hebben het woord ‘elite’ en het woord ‘elections’ dezelfde etymologische wortels?

 1. Waarom mogen wij inhoudelijk stemmen bij de Stemwijzer of het Kieskompas maar niet bij de verkiezingen?

 2. Waarom mag ik bij verkiezingen enkel zeggen welke kandidaten mijn voorkeur wegdragen en niet welke ideeën?

 3. Waarom gaat het zo onrechtstreeks: ik heb ideeën, de Stemwijzer of het Kieskompas vertelt mij welke partij daarbij past, die partij heeft al eerder beslist welke persoon daarbij past, als hij of zij verkozen is, zit die persoon samen met andere personen van andere partijen waarop anderen hebben gestemd, samen stellen ze een boodschappenlijstje op, het regeerakkoord en dat lijstje moet zoveel mogelijk beantwoorden aan wat zoveel mogelijk mensen op de Stemwijzer hebben ingevuld - kan het omslachtiger?

 4. Waarom worden de resultaten van de Stemwijzer of het Kieskompas niet opgeteld en openbaar gemaakt? Waarom vormt dat niet de basis van het regeerakkoord?

 5. Omdat de Stemwijzer of het Kieskompas niet in de grondwet staan? Maar politieke partijen staan daar toch evenmin in?

 6. Waarom hebben politieke partijen zoveel moeite om hun historisch verworven macht te delen met nieuwe vormen van inspraak?

Waarom vervangen wij de verkiezingen eigenlijk niet door de Stemwijzer of het Kieskompas?

 1. Waarom ruziën mensen wekenlang op tv met mensen met wie ze vervolgens jarenlang moeten samenwerken?

 2. Waarom is het eerste wat we weten voor de komende vier jaar wie de winnaars en wie de verliezers zijn? Bouwen we zo een samenleving weer op, door als eerste te bepalen wie de losers zijn?

Waarom maakt onze vorm van democratie conflicten zo vaak groter in plaats van kleiner? Ging democratie dan niet om het beheersbaar maken van conflicten?

 1. Waarom heb ik maar één dag om de vier jaar macht?

 2. Waarom is het enige dat ik die dag mag doen mijn macht meteen weer weggeven?

 3. Waarom moet ik zwijgen in het stemhokje? Democratie ging toch om overleg?

 4. Waarom investeren we zo in de democratisering van het onderwijs, als burgers toch niet meer mogen doen dan een bolletje kleuren?

 5. Waarom moet onze democratie zo stil zijn?

Meer lezen?

De Verkiezingsgids van De Correspondent We delen onze verkiezingsverhalen niet alleen op het platform, maar ook in De Verkiezingsgids. Wil je als eerste een seintje krijgen, meld je dan aan voor ons speciale verkiezingsevenement op Facebook. Meld je hier aan! Zo werden verkiezingen verziekingen Vannacht kwam er dan eindelijk een einde aan wat eindeloos leek: de Amerikaanse verkiezingen. Bij velen sloeg de verkiezingsmoeheid genadeloos toe. De geschiedenis van de democratie laat zien waarom: verkiezingen zijn verziekingen geworden. Lees mijn verhaal hier terug Hoe het stemhokje politiek individualisme voedt De architectuur van onze democratie is aan vernieuwing toe. Vorige week riep ik op tot het slopen van de vergaderzalen van onze parlementen. Deze week: waarom ook het stemhokje aan vernieuwing toe is. Lees mijn verhaal hier terug Vijf stemadviezen vóór de verkiezing van 15 maart Doe de tv uit. Stem wijzer zónder Stemwijzer. Neem het CPB met een korreltje zout. En nog een paar stemadviezen voor de zwevende kiezer. Lees het verhaal van Rob hier terug