Het afgelopen halfjaar verdiepte ik me in de Nederlandse schuldenindustrie. Dat is de ontnuchterendste ervaring van mijn journalistieke leven geweest.

Dit was niet meer het Nederland van mijn maatschappijleerlessen. Dit was de onderwereld van onze verzorgingsstaat. Waar elk mens moet passen in Waar je wordt omdat je geen geld hebt. Waar je waarna je in naam van de Koning wordt geholpen.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ging het hier vreemd genoeg nauwelijks over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen moet dat anders. Daarom ben ik samen met en (regisseurs ) en (Annemarie Gehrels Advies | Coaching | Training) de campagne Schuldvrij! begonnen.

Wij willen de komende tijd concrete voorstellen doen aan de politiek om echt iets te veranderen. Te beginnen met de lokale politiek, want op dit moment zijn partijen in het hele land druk bezig met het samenstellen van hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Natuurlijk liggen de meeste oplossingen in Den Haag. Veel problemen worden namelijk door het Rijk veroorzaakt, en daar wil Schuldvrij! zich vooral op gaan richten. Maar in de tussentijd kunnen gemeenten al veel doen om mensen die in de problemen komen te helpen. Er is steeds meer ruimte om iets nieuws te proberen. En iets nieuws, dat is hard nodig.

Daarom hebben we een aantal concrete voorstellen geformuleerd.

Hoe kun je ons helpen?

Het is weinig moeite, maar door onze voorstellen te verspreiden onder lokale partijen kunnen we veel schuldenleed voorkomen en verzachten. Hoe doe je dat?

  1. Zoek de e-mailadressen van de partijen in jouw gemeente op.
  2. Download
  3. Schrijf een e-mail met onze voorstellen als bijlage. Een persoonlijke motivatie helpt enorm. Misschien heb je Schuldig gezien? Heb je zelf een schuld? Ken je mensen met schulden? Of ben je (vrijwillig) hulpverlener?
  4. Deel deze oproep en onze suggesties ook met vrienden, kennissen, familie - iedereen die je wel zou willen helpen!
  5. Als je actief bent voor een politieke partij, ga naar de vergadering waar het verkiezingsprogramma wordt besproken (ergens vlak na de zomer waarschijnlijk) en kijk of onze suggesties een plek kunnen krijgen.
Deze voorstellen om de problemen in de schuldenindustrie te beëindigen (als pdf) Van schulden afkopen tot schuldhulpverleners meer ruimte geven: zo kunnen gemeenten de schuldenproblematiek terugdringen. Bekijk hier deze voorstellen voor de gemeenten (als pdf) Onze voorstellen om de problemen in de schuldenindustrie te beeëindigen (als artikel) Van schulden afkopen tot schuldhulpverleners meer ruimte geven: zo kunnen gemeenten de schuldenproblematiek terugdringen. Bekijk hier onze voorstellen voor de gemeenten (als artikel)