Dit zijn de drie spelregels die we tijdens de Avant Garde Cup willen testen.

De alternatieve strafschopregel

Centraal idee:

Alleen als een duidelijke scoringskans wordt ontnomen, volgt een strafschop.

Hoofdregel:

Een strafschop wordt alleen nog toegekend indien een duidelijke scoringskans wordt ontnomen. Deze overtreding kan overal op het veld plaatsvinden - binnen of buiten het strafschopgebied.Subregels:

 1. ‘Gewone overtredingen’ die binnen het strafschopgebied geen duidelijke scoringskans ontnemen, worden bestraft met een directe vrije trap.
 2. Een gegeven penalty gaat altijd gepaard met een rode kaart (zoals nu ook in het geval van het ontnemen van een duidelijke scoringskans).
 3. Een ‘doodschop’ in het strafschopgebied leidt tot een rode kaart, maar niet tot een penalty als er geen sprake is van een duidelijke scoringskans.

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen?

 1. Het voetbalspel wordt rechtvaardiger: meer overtredingen krijgen een passende straf.
 2. Wedstrijden worden niet langer beslist door strafschoppen om onbenullige overtredingen op ongevaarlijke plekken.
 3. Aanvallers gaan minder gretig naar de grond om een penalty te versieren; het aantal ‘Schwalbes’ neemt af.
 4. Verdedigers maken zich minder vaak schuldig aan shirtje trekken en -vasthouden in de doelmond, omdat zij vrezen voor een vrije trap op een gevaarlijke plek.
 5. Verdedigers worden minder voorzichtig in de hoeken van het strafschopgebied, omdat ze niet direct een strafschop riskeren.
 6. Het met de armen achter de rug verdedigen van een voorzet verdwijnt.
 7. Het aantal penalty’s dat wordt gegeven, neemt flink af.

De selfpass

Centraal idee:

Een vrije trap mag je ook op jezelf nemen.

Hoofdregel:

Bij een vrije trap krijgt een speler de mogelijkheid om te beginnen aan een dribbel in plaats van de bal te moeten passen naar een medespeler.

Subregels:

 1. Spelers hoeven niet te wachten op een fluitje van de scheidsrechter, voordat zij de selfpass nemen.
 2. Tegenstanders moeten zo snel mogelijk afstand nemen (in principe 9,15 meter, zoals nu ook de standaard is) en mogen spelers niet beletten om te beginnen met dribbelen of passen.
 3. De aanvallende partij hoeft dus niet te wachten totdat de tegenstander op 9,15 meter afstand staat.
 4. Als de scheidsrechter vindt dat tegenstanders onvoldoende afstand nemen, volgt een gele kaart.
 5. Bij vrije trappen in het strafschopgebied (zie boven) moet de speler wél wachten op het fluitsignaal van de scheidsrechter.

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen?

 • Het voetbalspel wordt sneller: er is minder oponthoud rondom spelhervattingen.
 • De zuivere speeltijd neemt toe.
 • Het gezeur tegen de scheidsrechter neemt af, omdat het spel kan worden voortgezet tijdens het klagen.


De intrap/indribbel

Centraal idee:

‘Een ingooi/hoekschop/doeltrap wordt vervangen door een intrap of indribbel.’Hoofdregel:

Bij een spelhervatting aan de zijlijn wordt de ingooi vervangen door een kick-in of dribble-in. En ook bij hoekschoppen, uittrappen, en doeltrappen mag een speler indribbelen in plaats van trappen.

Subregels:

 1. Tegenstanders houden 9,15 meter afstand.
 2. De mogelijkheid tot indribbelen is er ook bij corners, doeltrappen en aftrappen.
 3. De buitenspelregel geldt (anders bij de inworp).
 4. De intrap/indribbel dient binnen 5 seconden te worden genomen. Indien het snel nemen door overmacht niet kan, is het ter beoordeling van de scheidsrechter of dit is toegestaan.
 5. Sanctie op te traag nemen van intrap (ter beoordeling van de scheidsrechter) is dat de tegenstander mag intrappen/-dribbelen.

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen?

 • Het voetbalspel wordt aantrekkelijker: er is minder rommeligheid rondom spelhervattingen aan de zijlijn.
 • De kick-in/intrap is een daadwerkelijk voordeel, in tegenstelling tot de inworp, die vrijwel altijd tot balverlies leidt.
 • Het aantal spelhervattingen aan de zijlijn per wedstrijd neemt af.
 • De zuivere speeltijd neemt toe.

Voorbehoud

Wij hebben als organisatie nadrukkelijk niet de wijsheid in pacht. Wij hebben weloverwogen keuzes gemaakt in de keuze en uitwerking van de spelregels, maar nodigen iedereen uit om mee te denken over de verdere vormgeving van de regels.

De wedstrijd zelf zal de eerste aanwijzingen geven over de effectiviteit en mogelijke aanpassingen van de regels.