Vorig jaar maart was het zover. Koning Willem Alexander kwam op bezoek bij de opening van het ‘nationale cybertestbed,’ een laboratorium waarin apparaten op digitale veiligheid kunnen worden getest. De locatie? Een mooie ruimte binnen de Hague Security Delta, naar eigen zeggen de ‘leading security cluster in Europe.’

Drie verschillende labs, drie keer met publieksgeld gefinancierd en in één jaar tijd drie keer feestelijk geopend

Er is iets vreemds aan de hand. De winter ervoor kwam er ook al hoog bezoek, premier Mark Rutte, in dezelfde ruimte. Hem werd echter wijsgemaakt dat hij in het Cyber Threat Intelligence Lab stond. Even daar weer voor opende toenmalig wethouder Ingrid van Engelshoven in dezelfde ruimte het TNO Cyber Threat Lab.

Eén ruimte, drie verschillende labs, drie keer met publieksgeld gefinancierd en in één jaar tijd drie keer feestelijk geopend.

Follow the Money publiceerde deze donderdag over de Hague Security Delta (HSD), de publiek-private samenwerking waar Maaike Goslinga en ik in september over publiceerden.

Wat wij blootlegden

De belangrijkste conclusies van ons verhaal waren:

  • De Hague Security Delta presenteert zich als een onafhankelijk platform dat bedrijven, overheden en kennisinstellingen op het gebied van veiligheid laat samenwerken, maar feitelijk functioneert als een gesubsidieerde lobby voor de veiligheidsindustrie.
  • Het ‘veiligheidscluster’ kan niet goed uitleggen wat het met de 6,5 miljoen euro subsidie heeft gedaan.
  • Het subsidiegeld is voor een deel besteed aan de private denktank van Rob de Wijk, een van de oprichters en de eerste directeur.

Wat Follow The Money te weten kwam

Journalist Dieuwertje Kuijpers probeert sindsdien duidelijkheid te krijgen over enkele belangrijke cijfers. De HSD claimt bijvoorbeeld 15.200 banen te hebben gecreëerd en een opbrengst voor de regio Haaglanden van 2,27 miljoen te hebben gegenereerd.

Maar, zo ziet Kuipers, nergens worden die cijfers onderbouwd. Gemeente en bestuur van de HSD weigeren duidelijkheid te scheppen.

Het artikel van Kuipers laat nog maar eens zien dat het laatste woord nog niet gesproken is over de Hague Security Delta

Ook vindt Kuipers meer bewijs dat de HSD als lobbymachine wordt gebruikt, in weerwil van wat minister Stef Blok in november, naar aanleiding van ons stuk, aan de Tweede Kamer meldt.

Follow the Money is namelijk in het bezit van een mailwisseling tussen de HSD en diverse ondernemers. Hierin legt een van de ondernemers een boodschappenlijstje neer met welke hoge ambtenaren hij allemaal wil spreken. Of de HSD dat maar even voor hem regelt.

Tot slot dwingt de gemeente Den Haag af voor bedrijven en scholen die gezamenlijke projecten willen opzetten. Dat moeten ze maar via de Hague Security Delta doen, die vervolgens met de veren kan pronken.

Het artikel van Kuipers laat nog maar eens zien dat het laatste woord nog niet gesproken is over de Hague Security Delta. Mooi werk, dus bij dezen

Eerder over de veiligheidsindustrie:

Ze moesten Nederland veiliger maken, maar bouwden vooral luchtkastelen Vier jaar geleden richtten bedrijven, de overheid en universiteiten The Hague Security Delta op. Samen moesten ze Nederland veiliger maken en banen creëren. Uit ons onderzoek blijkt dat het vooral veel mooie praatjes heeft opgeleverd. Lees het verhaal van Dimitri en Maaike hier terug Een aanval uit de ruimte? Zelfs daar hebben deze angstmakelaars een technologie voor De Europese Unie trekt steeds meer veiligheidstaken naar zich toe. Daarom is het belangrijk om te weten hoe beleidsmakers en lobbyisten over veiligheid denken. Marijn Hoijtink deed daar vier jaar onderzoek naar. Dit zijn haar bevindingen. Lees het verhaal van Dimitri hier terug Zo verdwijnen miljarden in het zwarte gat van de veiligheidsindustrie De Europese Unie geeft miljarden euro’s uit aan onderzoek naar technologische snufjes die de samenleving veiliger moeten maken. Uit ons onderzoek met 22 journalisten uit tien landen blijkt dat die subsidies vooral goed zijn voor één ding: zelfverrijking van de veiligheidsindustrie. Lees het verhaal van Dimitri hier terug