Spring naar inhoud

Tweede Kamer: het kabinet moet ons Schuldvrij!-manifest gebruiken bij het opstellen van schuldenplannen

Afgelopen donderdag was er een Tweede Kamerdebat over ons Schuldvrij!-manifest. Vrijwel elke partij erkende dat er een probleem was. ‘Het is uit de hand gelopen,’ zo vatte Evert-Jan Slootweg (CDA) het samen.

Zelfs de PVV, die enkele jaren geleden nog tegen een onschuldige motie stemde waarin werd opgeroepen tot ‘rijksincasso met oog voor de menselijke maat,’ vroeg hoe de overheid ervoor gaat zorgen dat boetes niet blijven stapelen.

Ook gaf iedere partij blijk van waardering voor ons manifest. Er was een aantal moties ingediend tijdens het debat. Enkele van die moties lagen zeer in lijn met voorstellen van Schuldvrij!

Een van de moties: het kabinet moet het Schuldvrij!-manifest gebruiken bij het opstellen van zijn plannen ten aanzien van schulden. Deze motie was ter overweging van de Kamer gegeven. En vandaag werd deze met algemene stemmen aangenomen.

Heel goed nieuws, maar concretere moties haalden het niet. Jasper van Dijk (SP) stelde voor onwillige schuldeisers te dwingen mee te werken aan betalingsregelingen. Momenteel kan één schuldeiser zijn veto uitspreken over een betalingsregeling. Zo’n schuldeiser kan wel gedwongen worden mee te werken, maar dat vereist een - kostbare - gang naar de rechter.

Van Dijks motie stelt voor het om te draaien: een betalingsvoorstel is bindend als twee derde van de schuldeisers akkoord is. Mocht één der schuldeisers niet akkoord zijn, dan mag hij zelf naar de rechter stappen. De coalitie en de PVV stemden tegen.

Dan: nog een motie van Van Dijk om te onderzoeken hoe het boeteregime van de overheid meer kan aansluiten bij de particuliere incassopraktijk. Momenteel verhoogt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een verkeersboete die drie maanden onbetaald blijft met maar liefst 200 procent. Een boete voor een onverzekerd voertuig à 400 euro wordt dus 1.200 euro.

Deze motie werd ontraden door minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming). Verkeersboetes waren onvergelijkbaar met particuliere schulden, vond hij. Ongetwijfeld zullen de budgettaire gevolgen ook meewegen bij het ontraden van de motie: het CJIB verdient tientallen miljoen euro’s aan deze ophogingen. Dekkers stemadvies werd in ieder geval opgevolgd: ook deze motie haalde het helaas niet.

Dus hoe nu verder? In het regeerakkoord wordt beloofd om ‘de stapeling van boetes vanwege te laat betalen’ te maximeren. Het is vooralsnog onduidelijk wat het kabinet precies bedoelt met deze formulering, maar daarover horen we meer in het voorjaar als het kabinet komt met zijn eigen plannen.

Verder op de agenda: op 12 februari vindt er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaats over schulden (waarbij ik ook ben uitgenodigd).

Voor wie het debat van donderdag wil terugzien:

Kijk hier het debat terug


YouTube
Correspondent Economie