Hemeltergend vond u het, het euforische enthousiasme waarmee vorige week vrijdag over verkiezingsvrije democratie werd becommentarieerd en gedeeld. Dagenlang ging het door. Tot uw afgrijzen! Zeshonderd idioten die het meenden te moeten delen met hun naasten, tienduizenden argelozen die het lazen. En, tweehonderdvijftig lezers die een bijdrage leverden, de een nog onbezonner dan de ander! Zelfs een Amerikaanse onderzoeker werd erbij geroepen om zijn duit in het beschimmelde lotingszakje te doen.

Het was niet om aan te zien.

En alsof dat nog niet erg genoeg was, ging net toen de storm even leek te luwen, ook  zich met de kwestie bemoeien. Met de roekeloosheid die we van haar gewoon zijn, uiteraard. Dat ontbrak er nog aan.

Te midden van zoveel noodweer klampte u zich vast aan de kurken reddingsboei van uw stemrecht. Eén keer in de vier jaar een bolletje rood mogen kleuren beschouwt u als de hoogste vorm van burgerinspraak ooit door een mensenziel bedacht. Tegen de golven schreeuwde u dat bloemen verwelken en boten vergaan, maar dat politieke partijen, net zoals plastic rozen, altijd zullen blijven bestaan. En dat u, zelfs eonen na uw verscheiden, uw asresten nog immer richting stemhokje zou blazen. Want urn is urn. 

Gelijk heeft u: het is godgeklaagd, die vrijpostigheid die men u, voor zestig euro per jaar, verkoopt als kritische reflectie. Vrijwaar u van die onzin. Houd het bij het oude en blokkeer als de wiedeweerga de volgende websites, opdat u rustig verder slape. 

1. Equality by Lot

Absoluut te mijden is een onheilsoord waar dag in dag uit over loterij wordt gezeverd en geouwehoerd met een energie een betere strijd waardig. De bloggers op deze site noemen zichzelf ‘Kleroterians,’ verwijzend naar die Atheense jackpot van vijfentwintig eeuwen geleden die rechtvaardigheid moest brengen. We hebben gezien wat het heeft opgeleverd: de meest corrupte staat van de EU. Klere-ding, dat kleroterion.

2. Sortition.net

Ook niet om aan te zien is De site is een stuk minder erg dan de vorige en ademt een verfrissende oubolligheid uit, maar laat u niet misleiden: de inhoud is even hedendaags-pervers. Via tal van teksten probeert men u ervan te overtuigen dat tombolademocratie de toekomst heeft. Blokkeren, die handel!

3. Participedia.net

Een van de gevaarlijkste sites op het internet heet Rustig, zakelijk, vriendelijk maar o zo diabolisch. Mispak u niet! Verderfelijk is de wijze waarop ze een mondiale tendens lijkt te suggereren. Hoed u ook voor de gelikte Amerikaanse sites van het het en Vermijd ook absoluut om naar dit bijzonder listige  te kijken.

4. NetDem.nl

Zoals Al-Qaeda overeind blijft door zich te vertakken in talloze onderaannemingen, zo ontstaat er een ondergronds web van democratieterroristen. Helaas zijn ook her en der in Europa inmiddels cellen opgericht. In Nederland is jammergenoeg erg actief, in België zaaide de de kiem van veel onrust, in Ierland infiltreerde zelfs tot in het hart van de macht: de Irish Constitutional Convention kwam er rechtstreeks uit voort. (De url van de laatste geef ik bewust niet: tegen deze sirene is geen wasbolletje bestand.) 

5. 38degrees.org.uk

Gelukkig is uw kennis van Latijnse talen fel afgenomen, anders moest ik u waarschuwen voor deze en websites. Gevaarlijker voor u is  een Britse site met meer dan één miljoen leden. Of het Duitse dat helaas al vijfentwintig jaar bestaat en nog steeds niet uitgeroeid werd. 

Vijf sites, zei ik? Het zijn er bijna vijftien!

Ik kan er ook niets aan doen, democratische innovatie raast als een pandemie door onze westerse wereld, maar in tijden van Buzzfeed moet alles uit vijf bestaan (‘Vijf dingen die u nooit met witloof mag doen’, ‘Vijf films met Philip Seymour Hoffman die je moet herbekijken,’ ‘Vijf honden ondersteboven gefotografeerd’).

Vijf? Vijftien?

WTF! OMG! 

Als u zich maar wapent! NetNanny, waer bestu bleven? 

Het kan: een totaal andere inrichting van onze democratie Oké, voor de liefhebbers: eerder schreef ik een stuk over radicale democratische vernieuwing. De Amerikaanse onderzoeker Terrill Bouricius maakte een blauwdruk voor de democratie van de toekomst: zonder politieke partijen, zonder verkiezingen, zelfs zonder klassiek parlement. Extra leuk: Terrill mengde zich persoonlijk in het debat erover op De Correspondent. Lees hier het stuk en het debat terug