Hij is jong en briljant. (Opijnen, 1986), oprichter van ondere andere Het Nieuwe Stemmen en betrokken bij programmeurscollectief hield op Lowlands vorig jaar een korte waarin hij een vlammend pleidooi hield voor zijn ideaal van een open en transparante overheid. Want, zegt hij, als de overheid alle data waarover zij beschikt voor iedereen toegankelijk maakt, kan de maatschappij daar op verschillende manieren van profiteren.  

Al van jongs af aan laat Van Grieken zien hoe dat moet en wat er mogelijk is. De laatste jaren heeft hij dat vooral gedaan als inspirator bij de de door hem opgerichte Met gemak schudt hij de voorbeelden van de juiste toepassingen uit zijn mouw. En wat voor de overheid geldt, geldt net zo goed voor het proces van democratische besluitvorming: veel meer mensen zouden daar op een eenvoudige manier bij betrokken kunnen worden. Nu moet alleen de politiek nog overtuigd worden. 

Het internet als model voor een betere samenleving. Stef van Grieken is ervan overtuigd dat veel mensen bereid zouden zijn om elkaar en de overheid een handje te helpen, mits zij gebruik kunnen maken van de informatie waarover de overheid waakt als een verborgen schat. ‘We moeten een menigte van handen worden, en niet van klagende stemmen,’ riep hij zijn publiek op Lowlands toe.

Inmiddels werkt hij zelf sinds kort voor Google. Daar vindt hij een omgeving waar hij wel kan werken aan de uitvoering van zijn praktische ideaal. Ik sprak met deze bevlogen jonge ondernemer op het terrein aan de Tolhuisweg (voorheen Shell), waar zijn stichting zich heeft gevestigd. Een gesprek in de open lucht over transparantie en zonlicht, Van Grieken koestert namelijk een adagium van de Amerikaanse rechter Louis Brandeis: ‘Sunlight is said to be the best of disinfectants.’