Hulp gevraagd!

Voor een verhaal over wat we wel ‘het fileprobleem’ noemen, wil ik graag berekenen hoeveel geld we nu precies in het bestrijden van dat probleem steken, door nieuwe autowegen te bouwen en autowegen uit te breiden, vanuit de nationale belastingpot. Dezelfde vraag anders gesteld: hoeveel geld besteden we aan ‘doorstroming’ van het autoverkeer?

Ik zou graag weten hoeveel we daar in Nederland ongeveer per dag aan uitgeven.

Maar hoe kom ik tot een goede benadering van het juiste bedrag?

Recente maatregelen waren: waarvan 1 miljard voor wegen; en een volgend pakket maatregelen van 100 miljoen, het waar De Telegraaf vorige maand melding van maakte.

Dat zijn bedragen die komen bovenop wat er al in brede zin aan infrastructuur wordt uitgegeven, via de specifieker de waarin ook een (aanpak van) file-top-50 is opgenomen.

Kan ik via de MIRT plus de genoemde extra maatregelen tot een schatting komen?

Of is het misschien slimmer te kijken hoeveel we er afgelopen jaren aan uitgaven? In de MIRT gaat het ook over gerealiseerde projecten tussen 2013 en 2017.

Sowieso zou ik graag een idee krijgen van hoeveel we in de afgelopen jaren of decennia aan doorstroming van het verkeersnet/bestrijding van het fileprobleem hebben besteed.

Hoe pak ik dit het beste aan? Is de vraag die ik stel precies genoeg? Zie ik belangrijke bronnen over het hoofd? Is dit al eens gedaan?

Zo niet: is er iemand die begrotingen en jaarcijfers leest alsof het Bouquetreeksjes zijn en zin heeft om me te helpen? Of weet iemand wie ik hiervoor zeker moet aanschieten?

Ik hoor het graag hieronder, of je kan me mailen: thalia@decorrespondent.nl.

Heel veel dank alvast!