Het is een passende plek voor Shells jaarlijkse aandeelhoudersvergadering: het Circustheater. Op het podium in Scheveningen zit het voltallige bestuur. In de zaal de aandeelhouders, het grote geld, maar ook de milieuorganisaties die aandelen hebben gekocht om het bestuur te kunnen bevragen. En die een aandeel of twee hebben en vooral weer eens willen horen hoe het met hun Koninklijke gaat.

De pers volgt het allemaal vanuit een vak aan de zijkant van het theater. Het is een en toch ook een belangrijk moment.

Wat er op het spel staat

Want dit jaar staat er veel op het spel. Het Shellbestuur ligt onder vuur over de salariëring en over het klimaatbeleid. Vandaag wordt onder meer gestemd over een resolutie van groen investeerderscollectief Follow This. Het verzoek in de resolutie is vrij simpel: Shell, stel bindende klimaatdoelen in lijn met

Shell wil daar niet aan. Het bestuur heeft de resolutie en de grote private stembureaus ISS en GlassLewis hebben ertegen geadviseerd. Deze stembureaus adviseren grote beleggers zoals BlackRock, en hun adviezen worden doorgaans gevolgd. Daarom staat al wel vast dat Follow This niet de drie vierde meerderheid haalt die nodig is om de resolutie aan te nemen.

Follow This wil dat Shell bindende klimaatdoelen vaststelt in lijn met het klimaatakkoord in Parijs

Toch lijkt het erop dat de activistische aandeelhouder weer meer steun zal vergaren dan vorig jaar, toen van de investeerders de klimaatresolutie steunde. Zo kondigde vermogensbeheerder Aegon al aan de resolutie net als de Dat is tegen het zere been van het bestuur en niet goed voor de geloofwaardigheid van Shells klimaatkoers.

Het bedrijf heeft er de afgelopen tijd dan ook alles aan gedaan alle kikkers in de kruiwagen te houden. suggereert En stelt daarbij een aantal zaken rooskleuriger voor dan ze feitelijk zijn. Ik bespreek hier drie concrete terugkerende claims - beweringen die Shell hoogstwaarschijnlijk ook vandaag weer zal doen.

Drie fabels om op te letten

1. Shell claimt dat het nu al ambitieuzer is dan Follow This.
Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, schreef vrijdag nog in in Het Financieele Dagblad dat Shell ‘ambitieuzer dan Follow This’ is omdat het bedrijf erop mikt de broeikasgas-voetafdruk per geleverde eenheid energie Shell houdt daarbij rekening met de uitstoot die ontstaat langs de hele keten, dus tijdens productie én gebruik van zijn producten. Dat zou ‘ambitieuzer’ zijn dan wat Follow This vraagt.

Ik beschreef eerder al Follow This heeft in de resolutie uitdrukkelijk van Shell gevraagd rekening te houden met directe én indirecte uitstoot, dus van eigen fabrieken en boorplatformen én consumenten die Shellproducten gebruiken. Follow This gebruikt daarbij opzettelijk een definitie van de indirecte uitstoot die Shell zelf in de eigen rapportages

Shells claim dat het ‘ambitieuzer’ is, is gebaseerd op een verschil van definitie. Namelijk dat Shells eigen klimaatambitie rekening houdt met meer indirect veroorzaakte uitstoot, bijvoorbeeld als gevolg van energie die Shell zelf van anderen inkoopt en weer doorverkoopt. Dat is de enige reden waarom Shell – ook – claimt dat de eigen ambitie ‘veel breder en veel progressiever’ is dan van Follow This.

Maar dat is dus misleidend, zeker gezien het feit dat Shell spreekt van een terwijl Follow This uitdrukkelijk vraagt om doelstellingen ‘in lijn met het Parijsakkoord’.

2. Shell suggereert dat het Massachusetts Institute of Technology (MIT) geverifieerd heeft dat zijn klimaatambitie in lijn is met ‘Parijs’.
Shell heeft zijn klimaatambitie – de halvering van de voetafdruk – gebaseerd op het eigen toekomstscenario Het klopt dat dit scenario volgens leidt tot minder dan twee graden Celsius opwarming aan het einde van de eeuw. Dat komt omdat Shell een scenario heeft geschetst waarin we in de toekomst veel

Shell heeft de afgelopen tijd consequent herhaald dat het klimaatscenario geverifieerd is door MIT. Voor sommige investeerders is daarmee de indruk ontstaan dat Shells eigen ambitie ook zal leiden tot ‘minder dan 2 graden opwarming’, en dat dát door het MIT geverifieerd is.

Dat klopt helaas niet. De voetafdrukambitie van Shell leidt niet Sterker nog: de eigen ambitie is zo geformuleerd dat Shell die ook kan halen

In de disclaimer van het Sky-scenario geeft Shell toe: ‘Wij hebben geen onmiddellijke plannen om binnen onze investeringshorizon van 10 tot 20 jaar naar een portfolio van netto nul CO2-

3. Shell suggereert dat het nu al 1 of 2 miljard dollar investeert in duurzame energie.
‘Er zijn niet zoveel bedrijven die 1 tot 2 miljard in hernieuwbare energie investeren’, zei Van Beurden in april in Hij claimde feitelijk dat Shell dat wél doet. Maar dat klopt niet.

Shell heeft zich voorgenomen om tot 2020 gemiddeld jaarlijks 1 tot 2 miljard dollar te steken in de divisie Die divisie is in 2016 gestart met een jaarbudget van 200 miljoen dollar. In november 2017 is dat dit budget omhoog zou gaan tot jaarlijks 1 à 2 miljard dollar tot 2020.

Maar in 2017 heeft New Energies naar schatting niet meer uitgegeven dan ongeveer Dat is inclusief alle bekendgemaakte overnames, van bijvoorbeeld laadpalenmaker en elektriciteitsbedrijf

Cruciaal hierbij is dat niet alle investeringen in de divisie New Energies ook investeringen zijn in ‘hernieuwbare energie’. Want in deze bedrijfstak werkt Shell aan transportbrandstoffen (zoals biobrandstoffen, waterstof en vloeibaar aardgas) en aan het produceren en verhandelen van stroom, waaronder duurzame stroom uit zonnepanelen en windmolens, maar ook stroom opgewekt met aardgas.

New Energies is nog steeds een heel klein deel van Shells totale portfolio. Waar gaat het geld wel naartoe? Om dat te schetsen helpt het om te zien hoe Shell de eigen activiteiten indeelt, namelijk in en

Shell ziet deze drie categorieën als een cascade: de ‘cash engines’ moeten geld opbrengen voor verdere investeringen in de ‘growth priorities,’ die dan weer verdere investeringen in de ‘emerging opportunities’ mogelijk maken. Het meeste geld gaat vooralsnog naar de ‘cash engines’:

Veelzeggend hierbij is dat ​Shell de bedrijfstak ‘Shales’ - de winning van olie en gas uit schaliegesteente - samen met ‘New Energies’ groepeert als ‘emerging opportunities’. Hoewel de winning van schaliegas en -olie relatief veel uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt, heeft Shell aangekondigd dat die tak nog voor 2020 tot groeiprioriteit wordt omgedoopt, terwijl ‘New Energies’

Ondertussen voert Shell met de leus ‘Make the Future’ actief campagne om zich alvast als groene voorloper te profileren. Met festivals voor kinderen en moeten de volgende generaties warm gemaakt worden voor een baan bij Shell. De conclusie die ik in 2016 trok – dat – staat nog steeds.

En verder?

Ook de volgende thema’s spelen een grote rol vandaag:

Verdient de top te veel? Het Amerikaanse stemadviesbureau ISS heeft geadviseerd het hoge salaris voor topman Van Beurden (8,9 miljoen euro in 2017) af te wijzen omdat hij op gebied van en winstuitkeringen

Verdient Shell genoeg? Een grote zorg is of Shell genoeg verdient om de aflossing van schulden (nu ongeveer 66 miljard dollar) én de eerder beloofde te financieren. zitten oliebedrijven klem: ze moeten kosten beperken, winsten hoog houden én investeren in duurzame energie. Sommige analisten zeggen al langer

Steunt Shell klimaatbeleid werkelijk? Het ligt in de lijn der verwachting dat Shell vragen krijgt over zijn Want hoewel Shell zelf uitgesproken voorstander is van een hogere prijs op de uitstoot van CO2, is het bedrijf lid van lobbygroepen die CO2-beprijzing en andere klimaatmaatregelen

Loopt Shell te veel juridisch risico? In aanloop van de vergadering hebben milieu- en mensenrechtenorganisaties op een rij gezet Het schiere aantal juridische processen levert financiële risico’s op, wat sommige investeerders zorgen baart.

Na de jaarvergadering doe ik weer verslag.

Wil je dit onderwerp volgen? Als correspondent Klimaat & Energie onderzoek ik de oorzaken van de klimaatcrisis en onze toekomst op een steeds warmere aarde. Blijf op de hoogte via mijn wekelijkse mail

Lees ook:

Wat mis is met Shells bewering dat het de klimaatambities van ‘Parijs’ zal halen Shell heeft een klimaatambitie: in 2050 moeten al zijn activiteiten half zoveel uitstoot van CO2 veroorzaken als nu. Daarmee handelt het in lijn met het Parijs-akkoord, zegt het concern. Klopt dat? Nou, nee. Lees het verhaal van Jelmer hier terug

De geest is uit het olievat: Shell overtuigt zelfs grote investeerders niet meer Shell ligt onder vuur van advocaten, activisten én aandeelhouders. Zelfs de Aegon Group, een van de grootste vermogensbeheerders van Nederland, keert zich nu tegen het Shellbestuur. Lees het verhaal van Jelmer hier terug

Negen onjuiste uitspraken in 33 minuten: zo beïnvloedt Shell-CEO Ben van Beurden het publieke debat In een recente podcast over het klimaatbeleid van Shell doet CEO Ben van Beurden tientallen claims die discutabel, onvolledig of onjuist zijn. Een letterlijke analyse van het interview laat zien hoe een van de machtigste industriëlen wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Lees het verhaal van Jelmer hier terug