Dankzij gratis paraplu’s van de gemeente Gelderland stappen we droog naar een golfkarretje, dat ons naar de ingang brengt van Radio Kootwijk, waar vandaag de eerste landelijke conferentie over vakantieparken plaats heeft.

Het monumentale gebouw ligt 50 meter verderop: veel tijd voor het verhaal van de golfkarbestuurder, is er dus niet.

‘Ik zal jullie wat vertellen over de geschiedenis van Radio Kootwijk’, begint hij. ‘In de Tweede IJstijd was dit een lege vlakte. Nou, en toen, in 1922, werd Radio Kootwijk hier gebouwd. In de oorlog probeerden de nazi’s het te bombarderen. Dat lukte niet en vandaag hebben jullie er een mooie conferentie. Veel plezier!’

Op die even later begint, tekenen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de brancheorganisatie voor recreatieondernemers RECRON en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) er de Het doel is ‘in onderlinge samenwerking concrete initiatieven te ontplooien, die de vitaliteit van de recreatiesector verbeteren’.

Landelijk leven 55.000 mensen permanent in bungalowparken

Want dat is nodig, vinden de ondertekenaars. Een derde van de vakantieparken is volgens onderzoek Dat betekent dat de kwaliteit van het park ‘laag’ is en er weinig toekomstperspectief is.

Wat er echt aan de hand is: volgens wonen er naar schatting op de Veluwe tussen de zes- tot negenduizend mensen permanent in een bungalowpark, en dat verbiedt de wet. Landelijk zou het om mensen gaan. zelfs dat zo’n 160.000 mensen permanent in een vakantiepark wonen en dat het om veel meer mensen gaat. Dat zijn vaak

We volgen een workshop over veiligheid op vakantieparken. Deelnemers wordt gevraagd aanwijzingen te noemen die duiden op illegale bewoning. ‘Dingen mogen of ze mogen niet’, constateert de burgemeester van een Veluwse gemeente.

Tijdens een tweede workshop, als een permanente bewoonster van een vakantiehuisje het woord krijgt, horen we de andere kant van het verhaal. ‘Er wordt de hele dag over ‘kansarmen’ gesproken. Ik voel me echt vernederd. Ik ben niet kansarm. Ik heb m’n kansen gegrepen. Ik wil gewoon autonoom zijn en m’n eigen shit oplossen.’

Ze moet er niet aan denken ergens anders te wonen.

Zo kunnen jullie ons helpen

Is het vakantiepark een probleem of een oplossing? Die vraag blijft hangen na ons bezoek aan de Vakantieparkentop.

Wat we te weten willen komen: hoe zijn al die mensen terechtgekomen op een vakantiepark? Waarom kunnen of willen ze niet meer weg? Wat zeggen lege vakantieparken en vaste bewoners over onze vakantiemarkt, woningmarkt en arbeidsmarkt?

We willen vooral veel mensen spreken en jullie kunnen ons helpen een netwerk op te bouwen. Ben je of ken je een vaste bewoner van een vakantiepark? Ben je eigenaar van een park? Ben je op een andere manier (bijvoorbeeld via de GGZ, politie of gemeente) betrokken bij vakantieparken? Mail ons op vera@decorrespondent.nl of johannes@decorrespondent.nl, of reageer in de bijdragen!