Politiek dagboek

In zijn Politiek Dagboek geeft Marc Chavannes achtergrond bij het nieuws over politiek en democratie. Het zijn persoonlijke notities bij de actuele gang van zaken. Samen vormen de analyses een zoektocht naar democratische politiek die werkt.

43 verhalen sinds

Hoe Den Haag de publieke omroep naar de slachtbank drijft

Wat te verwachten van het kabinet-Rutte III? 4 kansen en 5 risico’s

Uit het regeerakkoord spreekt het optimisme van de wanhoop

Onze gezondheid wordt bewaakt door de minister van boerenzaken

Niemand wordt beter van de uitspraak in de Haagse fotokwestie

Hoe Donald Trump de Amerikaanse democratie uitholt

Een harde Brexit? Nee bedankt, stemden de jonge en arme Britten

De problemen búiten Den Haag oplossen, dat wil deze informateur

Hoop wint van pessimisme in Frankrijk. Kan Macron die waarmaken?

Waarom juist VVD’ers altijd in de problemen komen

Zo zou een beknopt regeerakkoord eruit kunnen zien

Hoe verenigd is het Verenigd Koninkrijk nog na de Brexit?

Het populisme in Nederland is niet verslagen, maar herverpakt

Strategisch stemmen is niet slim

De levende stemkast laat zien hoe democratie niet werkt

Mag dit nationaal erfgoed blijven bestaan?

Hoeveel politieke bewegingsruimte heeft Donald Trump nu eigenlijk?

De PvdA is een merk geworden. Nu nog een missie

Full English Brexit blijkt een chaotisch en puur politiek ontbijt

Democratie is meer dan het recht om nee te zeggen

Haalt onze democratie de verkiezingen eigenlijk wel?

Als je vrede wilt, moet je rekenen op oorlog

Het Oekraïnereferendum gaat over verschillende waarheden

Het onderwijs wordt weer verbouwd. En dat is een slecht idee

Hét nieuws aan het debat over de Teevendeal? De rechtsstaat is herontdekt