Spring naar inhoud

Context bij de Miljoenennota

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de plannen voor het komende jaar. Er gaat meer geld naar de politie, de terugdringing van ‘irreguliere migratie’ en de bouw van woningen en rijwegen. Bezuinigd wordt er op onder meer hoger onderwijs en de publieke omroep. En dan is er nog de afschaffing van de dividendbelasting. Artikelen die we vorig en dit jaar schreven, bieden inzichten om de Miljoenennota van 2019 te begrijpen.

19 verhalen sinds · Volgen via RSS