Spring naar inhoud

De oorlog in Gaza

Na de aanval van Hamas op Israëliërs 7 oktober 2023, viel Israël Gaza binnen. Door het geweld kwamen heel veel Palestijnen om. En het bracht nog veel meer mensen op het randje van de hongerdood. De gevolgen zijn verstrekkend: voor de Palestijnen en de Israëliërs zelf, maar ook voor de internationale rechtsorde en de geopolitieke verhoudingen.

10 verhalen sinds · Volgen via RSS