Spring naar inhoud

Onderwijs onder druk

Leraren maken zich zorgen. Over steeds groter wordende klassen, terwijl kinderen meer leren in kleine klassen. Over het kinderoverschot (pardon: lerarentekort) dat blijft groeien. Over het ‘sulletje van de klas’ zijn: de flink onderbetaalde universitair geschoolde leraar op de basisschool. In deze artikelen lees je er meer over.

18 verhalen sinds · Volgen via RSS