Onderwijsmythes

Kleine klassen zijn beter dan grote klassen. Leerlingen leren meer als je ze zelf dingen laat ontdekken. Of niet? Johannes Visser, correspondent Onderwijs, ontkracht de meest gehoorde onderwijsmythes.

6 verhalen sinds

Meer breinmythes in het onderwijs. Trap er niet in!

Waarom leerlingen een leraar nodig hebben om te leren

Juist nu je alles kunt googelen, moet onderwijs over kennis gaan

Opnieuw relevant: Waarom kleine klassen beter zijn