Gloria Wekker

Gender- en etniciteitwetenschapper

Avatar Gloria Wekker
Avatar Karel Smouter

Gloria Wekker is als genderprofessor met emeritaat een groot kenner van gender- en racismeproblematiek. Voor Willem Schinkels Politiek Lexicon politiseert ze erudiet en overtuigend het begrip 'witte onschuld.'

Karel Smouter
Adjunct-hoofdredacteur

Foto: Henrik Sorensen / Getty

Essay

402

Het is tijd voor een conclusie: witte onschuld is een illusie

Het 'kleine' Nederland heeft er eeuwenlang een imposant imperialistisch rijk op nagehouden. Toch heeft het dat nooit echt willen weten. Dat heeft grote gevolgen voor de huidige racismediscussie: we blijven vergeten, ontwijken en ontkennen. Tijd voor een einde aan dat imperialisme. Vandaag in het Politiek Lexicon van socioloog Willem Schinkel: 'witte onschuld.'

Leestijd 9 - 12 minuten

correspondent logo