Rutger Lemm

Schrijver

Rutger Lemm
Publicaties
Biografie

Rutger Lemm streeft ernaar eerlijk te zijn over dingen waar we liever niet over praten. Daarbij neemt hij zichzelf als uitgangspunt. Het levert stukken op die zowel irritatie als bewondering wekken.

Nina Polak

Nina Polak

Correspondent Modern Leven