Tamar de Waal

Rechtsfilosoof, gepromoveerd op inburgering in de EU

Publicaties
Biografie

Rechtsfilosoof Tamar de Waal is gepromoveerd op hoe inburgering verloopt in verschillende EU-landen. Ze richtte ook de organisatie CIVIC op, die als doel heeft het inburgeringsbeleid te verbeteren. Ze volgt integratie en inburgering op de voet.

Rosan Smits

Adjunct-hoofdredacteur

Illustratie: Cliff van Thillo (voor De Correspondent)
Minister Koolmees wil inburgering echt verbeteren – maar vergeet een paar dingen
De plannen voor een nieuw inburgeringsyssteem, die minister Koolmees maandag presenteerde, bevatten goede stappen. Zo verdwijnen de leningen voor taallessen, die tot hoge schulden kunnen leiden bij nieuwkomers. Maar Koolmees heeft het niet over de duizenden mensen die boetes kregen in een nu verworpen systeem.
Leestijd 4 minuten
65 × gedeeld
Tamar de Waal
Illustraties: Cliff van Thillo (voor De Correspondent)

Inburgering: een hindernisbaan voor nieuwkomers. Zo kan het anders

Het inburgeringsbeleid in Nederland werkt niet. Nieuwkomers raken erdoor de weg kwijt, wat hun integratie alleen maar vertraagt. De Tweede Kamer buigt zich op 4 juli over een nieuwe opzet. Daarom vast vier voorstellen waaraan zo’n stelsel moet voldoen. En een oproep: wees coulant met al die boetes voor falende inburgeraars.
Leestijd 9 - 12 minuten
320 × gedeeld
Tamar de Waal
Illustratie: Jenna Arts (voor De Correspondent)

Drie redenen waarom de participatieverklaring een heel slecht idee is

Binnenkort moeten vluchtelingen superburgers zijn. Ze moeten onze normen en waarden expliciet respecteren en actief een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat is geen goed idee.
Leestijd 6 - 8 minuten
330 × gedeeld
Tamar de Waal
Illustratie: Pieter Van Eenoge (voor De Correspondent)

Als je niet kan meepraten over politiek die jouw leven bepaalt

Waarom schuift er geen vluchteling aan als het in Nieuwsuur gaat over het terugsturen van Syriërs naar Turkije? Een Canadese filosoof bracht me op het volgende inzicht: we maken in een democratie structureel beslissingen over allerlei personen die we geen inspraak geven.
Leestijd 8 - 11 minuten
312 × gedeeld
Tamar de Waal
Foto uit de serie 'A sense of home' van Doris Jongerius

Vluchtelingen opvangen is het probleem niet. De hamvraag is: en daarna dan?

Het is niet zo moeilijk om voor het toelaten van vluchtelingen te zijn. Maar: opvang is slechts fase één. Belangrijker is wat er gebeurt als vluchtelingen eenmaal hier zijn. Hoe kun je als land een ontvangstland in plaats van een opvangland worden?
Leestijd 6 - 7 minuten
448 × gedeeld
Tamar de Waal
De filosoof en cultuurcriticus Slavoj Žižek. Foto: David Levene/Hollandse Hoogte
Moet je om te mogen stemmen het Wilhelmus uit je hoofd kennen?
Volgende week mogen "we" weer naar de stembus. Iedereen, behalve migranten die nog niet zijn ingeburgerd en genaturaliseerd tot Nederlander. Dat klinkt voor velen volstrekt logisch, maar is het dat ook? Aangespoord door Slavoj Žižek betoog ik dat wat nu ondenkbaar lijkt, dat niet voor altijd hoeft te blijven.
Leestijd 4 minuten
151 × gedeeld
Tamar de Waal
Marokkaanse versie van de ‘oer-Hollandse’ Vermeer: ‘Meisje met de brief.’ De brief is hier geen liefdesbrief, maar een aanvraagformulier voor een inburgeringscursus. Foto: Jan Banning/Hollandse Hoogte
Wie niet inburgert, wordt steeds vaker uitgezet (en moet dat ook nog zelf betalen)
Inburgeringstests waren ooit bedoeld om immigranten op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. Tegenwoordig worden ze ook ingezet om immigranten Nederland uit te zetten. Op kosten van de immigrant zelf.
Leestijd 5 - 6 minuten
148 × gedeeld
Tamar de Waal
Tijdens een Pro-IS-demonstratie in de Haagse Schilderwijs op 04-07-2014. Foto: Phil Nijhuis/Hollandse Hoogte

Hoe onze strijd tegen de jihad de rechtsstaat dreigt te ondermijnen

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) wil jihadgangers met een dubbel paspoort het Nederlanderschap zonder tussenkomst van een rechter kunnen afnemen. Daarmee dreigt een serieuze ondermijning van de beginselen van onze rechtsstaat, betoog ik hier.
Leestijd 6 - 8 minuten
295 × gedeeld
Tamar de Waal
Als je om arbeiders vraagt, krijg je mensen
Correspondent Rutger Bregman schreef vorige week een pleidooi voor open grenzen. Naar mijn mening accepteert hij te gemakkelijk een ‘tweederangs burgerschap’ voor immigranten.
Leestijd 5 - 6 minuten
100 × gedeeld
Tamar de Waal