Yermi Brenner

Journalist, gespecialiseerd in racisme en etniciteit

Publicaties
Biografie

Met international editor Maaike Goslinga vroeg ik de Duitse journalist Yermi Brenner een reconstructie te maken van wat precies gebeurde tijdens oud en nieuw in Keulen.

Karel Smouter

Correspondent Provinciale Staten