Spring naar inhoud

Door jullie terechte vragen zien we af van de hackathon over sekswerkdata. Dit gaan we wel doen

Een aantal dagen geleden kondigde correspondent Dimitri Tokmetzis aan dat hij een hackathon wilde organiseren om data te analyseren van websites waarop sekswerk wordt aangeboden. Dat leidde tot veel vragen en kritiek.

Nu Dimitri en ik de oproep terug hebben gelezen, begrijpen we dit volledig. In de tekst ontbreekt enige blijk van bewustzijn van de gevoeligheid van deze gegevens en de kwetsbare positie waarin veel sekswerkers verkeren. 

Terecht dus dat deze vragen en kritiek werden opgeworpen. Daar hebben we van geleerd en consequenties aan verbonden.

De belangrijkste consequentie is dat we hebben besloten van de hackathon af te zien. Dankzij jullie kritische blik beseffen we nu dat het open karakter van een hackaton zich niet leent voor zo’n gevoelig onderzoek. 

Wel willen we de voorgenomen workshop met belanghebbenden, zoals sekswerkers zelf en hun belangenvertegenwoordigers, laten doorgaan. 

Het doel van deze bijeenkomst is om samen het onderzoek kritisch te beschouwen en waar nodig verder aan te scherpen, de blinde vlekken te identificeren en op die manier de risico’s voor betrokkenen in beeld te brengen en te minimaliseren. Aan het einde van deze bijeenkomst willen we tot gezamenlijke afspraken komen over de richting en de voorwaarden van het onderzoek. De resultaten zal Dimitri uiteraard delen. 

Dimitri is tot 12 augustus op vakantie, maar jullie vragen, kanttekeningen en suggesties blijven ondertussen welkom. Bij terugkomst zal Dimitri alles lezen en waar nodig beantwoorden. Dank voor jullie constructieve meedenken.

Lees de oproep van Dimitri Tokmetzis hier terug
Adjunct-hoofdredacteur