Je hebt een plek gevonden om naartoe te verhuizen, en nu moet je al je spullen daar zien te krijgen. Als je niet erg veel spullen hebt, en je ook niet over grote afstand verhuist, zal dat gemakkelijk gaan. Je kunt gewoon je spullen in een grote zak stoppen en van je oude huis naar je nieuwe huis dragen.

Maar als je veel spullen hebt, kan de verhuizing een hoop werk zijn. Op een bepaald moment bij de voorbereidingen kijken mensen naar al hun bezittingen, realiseren zich hoeveel werk het zal zijn om te verhuizen, en krijgen het idee dat het gemakkelijker is alles in een kuil te gooien en weg te gaan met achterlating van alles. Dit is zonder meer een optie!

Zo niet, dan zul je je spullen moeten inpakken. De standaard inpakmethode, die door de meeste mensen wordt gekozen, is al je spullen in dozen stoppen en die buiten het huis zetten.

Tenzij je verhuist naar de tuin voor het huis, ben je er hiermee nog niet. Je hebt je spullen alleen maar zo’n 15 meter verplaatst; afhankelijk van waar je heen gaat, heb je misschien nog honderden kilometers te gaan. Hoe krijg je je spullen daar?

Zelf je spullen dragen is ook een slecht idee. Stel dat je kunt lopen terwijl je 20 kilo draagt. Over het algemeen zullen het meubilair en de bezittingen in een gemiddeld huis van vier kamers ongeveer 5.000 kilo wegen. Dat betekent dat je Als je drie mensen hebt die je helpen, en je kunt 15 kilometer per dag lopen, zul je

Het gaat allemaal veel gemakkelijker als je één enkele grote reis kunt maken met al je spullen bij elkaar. Het goede nieuws is dat in een vacuüm zonder wrijving het opzij duwen van spullen geen zwaar werk is. En als je heuvelafwaarts verhuist, zal de verhuizing juist negatief werk vergen – je krijgt dan energie terug! Het slechte nieuws is dat je waarschijnlijk niet in een vacuüm zonder wrijving leeft. Dat doen de meeste mensen niet, ondanks de onmiskenbare voordelen die dat biedt bij een verhuizing.

In onze wereld van lucht en wrijving vergt verhuizen wél werk. Je 5.000 kilo wegende spullen zijn zwaar, en om ze opzij te duwen heb je kracht nodig. De weerstand die de grond uitoefent, is eenvoudigweg de coëfficiënt van de wrijving tussen je dozen en de grond maal het gewicht van de dozen. Voor een schatting van de wrijvingscoëfficiënt kunnen we nagaan onder welke hoek we een doos moeten houden om hem te laten glijden, en dan de tegenovergestelde tangens berekenen.

Voor een doos die op een betonplaat glijdt, kan de wrijvingscoëfficiënt 0,35 zijn. Dat betekent dat we ruim 1.750 kilo zijwaartse kracht nodig hebben om de dozen over de grond te schuiven. Dat is te veel voor één persoon – het is ongeveer de kracht die wordt uitgeoefend door een topteam van vijftien touwtrekkers – maar het valt

Een lading van 5.000 kilo over een afstand van 320 kilometer duwen vergt ongeveer 5 gigajoule energie, wat ruwweg gelijkstaat aan de elektriciteit die in een gemiddeld huis in 60 dagen wordt verbruikt. Als je een touwtrekkersteam gebruikt, komt dat neer op 600 dagporties van 2.000 calorieën. Dat lijkt veel, maar dat is het niet – het is maar 150 liter benzine.

Zelfs als je een bestelbus hebt die sterk genoeg is om al je spullen door het land te duwen, is het waarschijnlijk een slechte manier om te verhuizen. Terwijl het karton over de weg schuift, zal het wegslijten, en dan zullen je spullen langzamerhand worden vermalen.

Je kunt nog een verbetering in deze aanpak aanbrengen door alle spullen op een slee te plaatsen die is gemaakt van hard, wrijvingsbestendig materiaal. En deze methode kun je nog verder verbeteren door onder de slee rollers te plaatsen die meebewegen. Als je nu een draagas toevoegt, hoef je ook niet steeds de rollers te vervangen. Gefeliciteerd, je hebt het wiel uitgevonden!

Op dit punt heb je eigenlijk de verhuiswagen opnieuw uitgevonden, die de standaardmethode voor verhuizingen is. Maar al dat inpakken is nog steeds veel werk. Je kunt absoluut weigeren je spullen In dat geval heb je nog een optie: verhuis het hele huis.

Verhuizen zonder inpakken

Huizen worden geregeld verplaatst. Soms wordt een huis verplaatst om het te behouden om historische redenen. Soms is het goedkoper om een leeg huis van elders aan te laten rukken dan om van nul af aan een heel nieuw huis te bouwen. En soms besluiten mensen dat ze een huis willen verplaatsen, en als ze daarvoor geld genoeg hebben, kunnen ze dat gewoon doen en hoeven ze niemand uit te leggen waarom.

een huis weegt veel meer dan alle spullen erin. Het gewicht van een huis varieert nogal, maar het kan ongeveer 100 kilo per 0,1 vierkante meter zijn. Zonder de fundering is het aanzienlijk minder. Een gemiddeld huis van één verdieping weegt misschien 68.000 kilo, of 159.000 kilo met een betonnen fundering en/of een betonnen bodemplaat.

Een huis optillen is moeilijk om meer redenen dan alleen het gewicht. Een huis kan wel solide aanvoelen, maar toch veel minder stijf zijn dan je verwacht. Sommige aannemers vergelijken het met het optillen van een grote matras – als je die op een bepaald punt probeert op te tillen, gaat alleen dat ene punt omhoog.

Als je een huis wilt optillen, moet je meestal gaten in de fundering boren en er I-balken onder plaatsen die op één lijn liggen met de dragende delen van het huis. Daarna kun je die balken optillen, waarmee ook het huis omhooggaat.

Je moet trouwens eerst het huis losmaken van de fundering, wat betekent dat je eventuele orkaanankers tussen de fundering en het frame van het huis weghaalt. Die ankers zijn er om te voorkomen dat een orkaan doet

Als je eenmaal het huis van de fundering hebt gelicht, moet je een voertuig vinden om het op te zetten – diepladers zijn de populairste keus. Met deze vrachtwagens kun je het huis naar de nieuwe locatie vervoeren, ervan uitgaande dat de wegen breed genoeg zijn. Probeer geen al te scherpe bochten te maken.

Met een huis rijden is Tenzij je huis ongewoon weinig weegt en aerodynamisch is, zal het gebruik van benzine waarschijnlijk oplopen.

Hoeveel kilometer kun je naar verwachting op een liter rijden? Nou, we kunnen een schatting maken op basis van een beetje natuurkunde. De moderne verbrandingsmotor kan ongeveer 30 procent van de energie uit de toegevoerde brandstof

Bij de snelheid op een snelweg gaat het meeste werk van de motor naar het vechten tegen de luchtweerstand, dus om te bepalen hoeveel brandstof je voertuig zal verbruiken, hoeven we alleen maar de parameters van je huis in de weerstandsvergelijking (Aangezien er ook andere bronnen van weerstand zijn naast de luchtstroom, is dit waarschijnlijk het best mogelijke scenario.)

Ik vind het echt geweldig dat we aan de natuurkunde belachelijke vragen kunnen voorleggen als ‘Wat zou het benzineverbruik van mijn huis op de snelweg zijn’ en dat de natuurkunde ons dan antwoord moet geven.

De weerstand neemt snel toe bij hogere snelheden. Als je 72 kilometer per uur rijdt, haal je 1,06 kilometer per liter. Met 88 kilometer, niet zo heel veel sneller, daalt je efficiëntie naar 0,42 kilometer per liter. Als je je huis meeneemt op de Autobahn en 130 kilometer per uur rijdt, haal je nog maar 0,2 kilometer per liter (of anders gezegd: dan rijd je 5 op 1).

Je moet waarschijnlijk niet zo snel met je huis rijden, omdat bij een wind van 130 kilometer per uur de dakpannen eraf kunnen waaien. Zelfs als je onder de snelheidslimiet blijft, heb je kans dat de politie het niet leuk vindt dat iemand

Als je inderdaad wordt aangehouden, kun je aanvoeren dat je in je huis zit, en dat de politie niet binnen mag komen zonder huiszoekingsbevel! In de Verenigde Staten mogen politieagenten bij gerede aanleiding een voertuig doorzoeken, maar niet een huis. Het is de perfecte overtreding!

Het rechtssysteem kan het hiermee oneens zijn. In de zaak-Californië versus Carney in 1985 stelde het Hooggerechtshof dat campers en kampeerauto’s, zelfs als ze geparkeerd stonden, op te vatten waren als voertuigen en zonder huiszoekingsbevel mochten worden doorzocht. Het gerechtshof beschouwde mobiliteit en geschiktheid voor het verkeer als doorslaggevende factoren bij de

Voor zover ik weet heeft geen enkele rechtbank een uitspraak gedaan over de specifieke vraag of de uitzondering van voertuigen geldt voor een huis dat op een dieplader wordt getransporteerd, maar wees je ervan bewust dat je je op juridisch drijfzand begeeft.

Met je huis vliegen

Misschien heb je al enkele obstakels ontdekt terwijl je plannen maakt voor je rit – zoals lage viaducten of smalle weggetjes. Misschien heb je geen zin om de vergunning voor ‘brede lading’ aan te vragen. Of misschien heb je te veel haast om te rijden. In dat geval kun je proberen te vliegen.

Bij de verhuizing van je hele huis door de lucht doen zich enkele problemen voor. De sterkste helikopters in de wereld kunnen tussen de 9.000 en 23.000 kilo tillen. Dat is genoeg om de huisraad van 5.000 kilo in een huis van gemiddelde omvang te dragen, maar niet het huis zelf.

Als één helikopter je huis niet kan optillen... kan het dan met een paar? Als je een paar helikopters aan je huis bevestigt en ze allemaal tegelijk laat tillen, kunnen ze dan een zwaardere lading dragen?

Een multihelikopter-hijsconstructie kent enkele problemen. Om te voorkomen dat ze tegen elkaar botsen, moeten de helikopters in verschillende richtingen trekken, waardoor hun algehele capaciteit afneemt. Ze moeten de vlucht ook zorgvuldig coördineren om botsingen te vermijden. Maar deze problemen kun je oplossen door de helikopters stevig aan elkaar vast te maken, zodat ze als een enkel luchtvaartuig kunnen tillen.

Dit idee klinkt belachelijk, en dus deed het Amerikaanse leger er onderzoek naar in de Koude Oorlog. In een werd de analyse uit de doeken gedaan van het idee om een supervrachthelikopter te bouwen met de geavanceerde techniek van twee aan elkaar gelijmde helikopters. Het project is nooit verder dan de planningsfase gekomen, mogelijk omdat de technische diagrammen

Vrachtvliegtuigen kunnen meer tillen dan helikopters. Een groot vrachtvliegtuig als de kan 136.000 kilo tillen, genoeg om een huis van gemiddelde omvang te dragen – en mogelijk zelfs de fundering, als het huis aan de kleine kant is. De omvang is misschien meer een probleem dan het gewicht – de meeste huizen zijn te groot voor de vrachtruimte van een C-5 Galaxy.

Er bestaan een paar speciale walvisvormige vliegtuigen die zijn ontworpen om ongewoon grote vrachtstukken te vervoeren. De grootse, zoals de en de zijn gebouwd om delen van andere vliegtuigen tijdens de productiefase van de ene naar de andere fabriek te vervoeren. Als je het vriendelijk vraagt, mag je er misschien wel eentje van Airbus of Boeing lenen.

Als je je huis niet in een vliegtuig kwijt kunt, kun je proberen het op een vliegtuig te zetten. Zo heeft NASA de spaceshuttles door het land vervoerd met een

Om de Space Shuttle-orbiter (het onderdeel dat er als een vliegtuig uitziet en wordt hergebruikt) te dragen heeft het vrachtvliegtuig een speciale opzet die uitsteekt van de vliegtuigromp. Deze opzet past in een gat in een buik van de Space Shuttle-orbiter. Naast de opzet is een instructiebordje aangebracht, dat de beste grap in de geschiedenis van de ruimtevaartindustrie vertegenwoordigt:

BEVESTIG ORBITER HIER - LET OP: ZWARTE KANT ONDER

Vergeet niet dat als je je huis aan de buitenkant van een vrachtvliegtuig bevestigt, het een wind van 800 kilometer per uur krijgt te verduren, wat veel meer is dan de meeste gebouwen kunnen weerstaan. Waarschijnlijk heeft het ook invloed op het vlieggedrag van het vliegtuig.

Er is nog een probleem met het verhuizen van je huis met een vliegtuig: anders dan een vrachthelikopter, die verticaal kan opstijgen en landen, kan een vliegtuig je huis niet verhuizen zonder heel wat straatlantaarns, bomen en naburige huizen neer te maaien. Als je niet aan het eind van een landingsbaan woont, kan het opstijgen nog wel

Maar als je alleen maar met je huis wilt opstijgen en er dan in horizontale richting mee voort wilt gaan, waarom zou je dan een heel vliegtuig nodig hebben? Waarom niet alleen het stuwende deel? De motoren van een 787 Dreamliner kunnen een stuwkracht van 32.000 kilo leveren, terwijl ze slechts 5.900 kilo wegen. Dat betekent dat twee hiervan een klein huis de lucht in kunnen tillen. De toepassing hiervan ligt verder voor de hand.

Je denkt misschien dat vliegtuigmotoren er niet goed in zijn om op één plaats te blijven zweven. Per slot van rekening hebben motoren voor hun verbranding zuurstof nodig, die ze naar binnen slurpen door die grote toevoeropeningen aan de voorkant. Ze lijken minder efficiënt in het opslurpen van lucht als ze niet worden geholpen door een voorwaartse beweging.

Op hogere snelheden haalt de motor lucht efficiënter binnen, maar de extra weerstand van al die binnenstromende lucht werkt de extra stuwkracht van de motor juist tegen. Alleen op zeer hoge snelheden, in de buurt van verhoogt het effect van de stuwinlaatdruk de stuwkracht van de motor weer.

Twee motoren kunnen in theorie genoeg zijn om je huis de lucht in te krijgen, maar voor meer veiligheid en stabiliteit wil je waarschijnlijk een derde en vierde toevoegen.

Oké, je hebt je huis in de lucht. Hoelang kun je zo zweven en rondvliegen?

Straalmotoren hebben tijdens het zweven veel brandstof nodig. Op volle kracht nabij zeeniveau verbruikt elke motor bijna 4 liter straalvliegtuigbrandstof per seconde. Als je meer brandstof meeneemt, kun je langer zweven, maar het betekent ook dat je zwaarder bent. Als je te veel brandstof meeneemt, ben je te zwaar om op te stijgen.

Om na te gaan hoe lang dit type voertuig kan zweven als het is beladen met de maximale hoeveelheid brandstof, vermenigvuldig je de specifieke impuls van de motor met het natuurlijk logaritme van zijn stuwkracht-gewichtverhouding. Dat geeft je de hoeveelheid tijd die je motor kan zweven als hij start met

Als een grote turbofanmotor op zijn plaats zweeft op zeeniveau, komt deze berekening uit op iets meer dan 90 minuten. Als je het extra gewicht van je huis eraan toevoegt, houdt dat in dat je vliegtijd minder dan 90 minuten zal zijn, ongeacht hoeveel motoren je toevoegt. Als je je horizontale snelheid beperkt tot 100 of 110 kilometer per uur en je verder verhuist dan 160 kilometer, zul je onderweg moeten stoppen om bij te tanken.

Er opnieuw intrekken

Als je in je nieuwe huis aankomt, of als je oude huis op zijn nieuwe locatie aankomt, is er nog veel werk te doen. Als je je hele huis hebt overgebracht, moet je misschien ruimte uitgraven voor je fundering. Als er een bestaande fundering ligt, hoef je alleen maar je huis erop te zetten en stevig vast te maken.

Als er al een huis staat op de fundering die je wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je het eerst verwijdert voordat je je eigen huis neerzet. Stuur gewoon iemand vooruit met een paar motoren en laat hem de bovengenoemde stappen doorlopen voor het huis op je plaats van bestemming.

Zodra je het punt bereikt waarop dat huis in de lucht is, zet je de straalmotoren op volle kracht en spring je eruit. Daarna hoef je je er geen zorgen meer over te maken; het is nu het probleem van iemand anders.

Nadat je er bent ingetrokken, moet je waarschijnlijk de algemene voorzieningen installeren, zoals verwarming, water en elektriciteit. Als je je erg sociaal voelt, of enthousiast bent omdat je deel uitmaakt van een nieuwe gemeenschap, wil je misschien kennismaken met je nieuwe buren.

Uitpakken

Als je al je spullen hebt meegebracht in verhuisdozen – of ze hebt laten inpakken om ze te beschermen tijdens de vlucht – staat je nog veel werk te wachten. Je moet eerst je meubilair installeren zodat je een plek hebt waar je je kunt spullen kunt neerzetten, en dan de dozen met spullen uitpakken en bedenken waar je alles wilt hebben. Dat is vaak een kwestie van uitproberen en alles weer anders neerzetten.

Als het uitpakken een taak lijkt die je overmant, kun je een strategie volgen die waarschijnlijk al populair is sinds mensen hun thuis van de ene naar de andere plaats hebben verhuisd: maak genoeg ruimte vrij om je matras op de vloer te leggen, pak de doos uit waarin je tandenborstel en telefoonoplader zitten, en bewaar de rest voor morgen.

Hoe dan? Bizarre wetenschappelijke adviezen voor alledaagse problemen In zijn nieuwe boek geeft striptekenaar Randall Munroe oplossingen voor alledaagse problemen. Hoe organiseer je een poolparty? Hoe speel je voetbal? Hoe maak je vrienden? Munroe laat zien hoe je moet doen, of vooral niet moet doen. Lees meer over het boek Interview met de schrijver Ik - Sanne Blauw - sprak Randall Munroe over zijn nieuwe boek. Wat hebben we aan een boek vol slechte ideeën? Wat is het coolste dat hij leerde bij het schrijven? En wat moeten we toch aan met robots? Lees het interview