Ons data-onderzoek naar advertenties voor sekswerk gaat niet door

Een aantal maanden geleden leidde mijn oproep voor een hackathon om data te analyseren van websites waarop sekswerk wordt aangeboden tot veel vragen en kritiek. Het idee erachter was dat deze online advertenties inzicht bieden in de aard en omvang van het sekswerk in Nederland (en daarbuiten).

Ik begreep de kritiek op ons voornemen: in de tekst van de oproep ontbrak enige blijk van bewustzijn van de gevoeligheid van deze gegevens en de kwetsbare positie waarin veel sekswerkers verkeren. Daarom besloot ik de hackathon af te blazen. 

De afgelopen weken heb ik met belangenvertegenwoordigers, sekswerkers, dataverstrekkers (van de websites waarop sekswerk wordt aangeboden) en academici gesproken om hun bezwaren te horen en om de aanpak van het onderzoek scherper te krijgen.

Uit deze gesprekken komt duidelijk naar voren dat de kritiek op dit project bij een aantal van hen zeer groot is en blijft. Daar heb ik begrip voor. 

Daarom heb ik besloten om het project stop te zetten. Het kleine beetje data dat we tot nu toe hebben verzameld, wordt vernietigd. De komende tijd zal ik mij op andere dossiers te richten. Daarover binnenkort meer.


Correspondent Surveillance & Technologie
Dimitri Tokmetzis