Beste,

Hoe Nederlands is het Nederlandse klimaatdebat?

Tamelijk Nederlands, zou ik zeggen. Kijk naar de debatten die we in dit land voeren over het klimaat, en je ziet bijna altijd de koopman en de dominee terug, de twee archetypes van onze nationale identiteit.

De koopman wil de uitstoot aanpakken als hij er geld mee kan verdienen. De dominee vindt dat een rijk land als Nederland sowieso voorop moet lopen om de opwarming te stoppen.

En natuurlijk is er de kruideniersmentaliteit, belichaamd door Hollandse sceptici die redeneren dat Nederland maar 0,3 procent van alle broeikasgassen uitstoot – dus niet te hard van stapel lopen, mensen.

Ja, het Nederlandse klimaatdebat is al behoorlijk Nederlands.

En toch zit er een enorme blinde vlek in ons nationale gesprek over het klimaat. Ik heb het over het feit dat een kwart van ons land onder zeeniveau ligt. Dat bijna 60 procent kwetsbaar is voor overstromingen. Dat er 9 miljoen Nederlanders in die kwetsbare gebieden wonen.

Vanuit de ruimte zie je goed hoe kwetsbaar we zijn. Foto: NASA/Jeff Williams

Waar het tot nu toe aan ontbreekt is een uniek Nederlands verhaal dat dáárop inspeelt. Een verhaal dat gebaseerd is op onze geschiedenis als polderaars die water in land veranderen. Een verhaal dat de existentiële dreiging van de opwarming voor ons land benoemt én aanzet tot actie.

Dat verhaal is er vanaf vandaag. Het heet Het water komt. Het is een brief van Rutger Bregman aan alle Nederlanders. ‘Willen we ons land behouden, dan moeten we strijd leveren’, schrijft Rutger. ‘Strijd tegen het water, en strijd tegen onszelf. Tegen onze eigen apathie. Tegen onze eigen zuinigheid.’

Je kunt Rutgers brief

Mis dit verhaal niet. En geef het door, opdat we nooit meer vergeten wat klimaatverandering kan betekenen voor het voortbestaan van ons land.

Tot de volgende,

Jelmer

Mijn nieuwsbrief in je mail ontvangen? Als correspondent Klimaat & Energie onderzoek ik de oorzaken van de klimaatcrisis en onze toekomst op een steeds warmere aarde. Schrijf je hier in!