Vroeger had je als lezer van een krant alleen de mogelijkheid om via een ingezonden brief je specialistische kennis te delen met journalisten. Of je moest het geluk hebben als expert in de rolodex van een redacteur te staan. Maar met de komst van online media is het heel eenvoudig je expertise en ervaringen te delen.

Daarom voegden we vorige week bij aan het bijdragensysteem ook de optie van een expertisetitel toe. Je kunt nu per bijdrage aangeven vanuit welke deskundigheid, belangstelling of autoriteit je die schrijft. Bijvoorbeeld je beroep, opleiding, hobby of een andersoortige expertise. Zo zien andere leden met welke autoriteit of vanuit welke achtergrond je een bijdrage schrijft. Bij De Correspondent zien we het als onze journalistieke taak om die nieuwe technologiën te benutten en de kennis en ervaringen van jullie naar boven te krijgen.

Zo ziet zo’n expertisetitel eruit
Zo ziet zo’n expertisetitel eruit

We waren dan ook verheugd om de afgelopen week bij verschillende discussies zo veel relevante en originele titels voorbij te zien komen. Om een indruk te geven van de toegevoegde waarde daarvan, hebben we daar een bloemlezing van gemaakt.

De bijbehorende namen hebben we weggelaten, want als we die in een artikel noemen, worden ze geïndexeerd door Google, terwijl we willen dat je in alle vrijheid aan de bijdragen kunt deelnemen (zonder het risico te lopen dat een bijdrage voor altijd vindbaar is).

Overigens zien we de expertisetitel als een eerste stap. We zullen de komende jaren experimenteren met andere manieren waarop jij je expertise kunt delen. Ideëen daarvoor zijn zeer welkom!

De bloemlezing

Bij het Verhaal van de Dag van gisteren, deelden onder andere een lid dat een bachelor-thesis over ‘daders’ in WO2, een zoon van foute een Amsterdamse politieman en verschillende archivarissen hun kennis en ervaringen over dit onderwerp.

En onder de van dit stuk over het archief:
Een historica
Een antropoloog en documentarist
Een archief- en zoekspecialist
En een oud-archivaris bij het Nationaal Archief en Het Utrechts Archief


Student microbiologie
Bioloog
Biomedicus


Iemand met 7 jaar ervaring bij de voedselbank
Ex-arbeidshulpverlener
Ex-dakloze
Projectleiding Van de Straat
Jurist
Bankemployé & ex-dak/thuisloze
Internationaal jongerenwerker
Ex-jongerenwerker


Interactieontwerper
Docent electronica, SW en geluid.
Wetenschapper: Affective Computing
Student Artificial Intelligence
Software ontwikkelaar
Software engineer
Front-end developer


Historisch pedagoog
Leerarchitect
Vrije School-telg
Postdoc onderzoeker/docent linguïstiek
Docent Nederlands
Docent electronica, SW en geluid.
Docent en onderzoeker Rechtstheorie Universiteit Utrecht
Sociaal pedagoog
Arbeidsmarkt expert
Docent universiteit Nederlands en Communicatie
Arbeidsmarketeer
Gepensioneerd docente biologie
Docent natuurkunde en nl&t, edublogger
Hbo-docent Social Work
Voormalig kleuterleidster en onderwijzer
Docent vormgeven bij Gaming
Docent VO, vakdidacticus
Groepsleider Basisonderwijs
Student filosofie VU
Universitair docent Software Technologie


Promovendus Machine Learning
Digitale Marketing Professional
ICT en overheidsfinanciën
Consultant ICT
Promovenda sociale netwerkanalyse
Oud-medewerker UvA (betrokken bij het beschreven analyse-systeem)
Werkzaam bij een Big Data-start-up


Webdeveloper; privacy-expert
Software Developer en Security Hobbyist
Webdeveloper
Stud. Informatica; Passie voor Security
Student technische informatica
Software Engineer
Systeembeheerder
Werkzaam in IT
Database Administrator
Front-end developer
Software tester en ict-journalist
Gis-database-medewerker
Tech-blogger


Directeur, auteur en coach kinderopvang
Broertje van crèchemedewerkster
Pedagogische medewerker naschoolse opvang
En, best logisch voor dit stuk: ‘vader’ en ‘moeder van 2’

En verder

Niet opgenomen, maar wel leuk: een lid van dat tikfouten opmerkt en een ‘grafiekenmaker’ die opbouwende kritiek gaf op een infographic. Dan kun je net wat beter inschatten waar de betrokkenheid vandaan komt.