De Correspondent leest voor
Jelmer Mommers - Terugkeren naar het ‘normaal’ van vóór corona is waanzin
SoundCloud

Iedereen weet het. Iedereen weet dat we vóór corona leefden in een economisch systeem dat de kosten van vervuiling, massa-extinctie en klimaatopwarming Een systeem dat niet of nauwelijks in staat bleek bij te sturen. Een systeem waarin topmannen en een enkele topvrouw van grote vervuilende bedrijven elk jaar meer miljoenen verdienden, terwijl miljarden mensen de eindjes nauwelijks aan elkaar konden knopen. 

Een systeem waarin geld boven mensen ging.

Uit de serie ‘Life in the entry lane’ door Arnd Dewald

De coronacrisis was een ramp in bijna ieder opzicht. Maar ze bood ook een korte opening om dit oneerlijke economische systeem omver te werpen en het te vervangen door een eerlijk, leefbaar alternatief. Gezondheid stond, heel eventjes, centraal. De lucht was schoon. De hele economie stond op pauze. We hadden een milliseconde om na te denken voordat we weer op play drukten. 

Wat deden we in die milliseconde? Niets. Het nationale gesprek in Nederland ging over de sportscholen en de terrassen, over of we deze zomer gewoon op vakantie konden en Je moet iets met die warmte.

De regering was ondertussen de oude, oneerlijke economie in zijn geheel aan het redden. Belastingontwijkers, grote vervuilers, luchtvaartmaatschappijen – iedereen kreeg steun. 

KLM kreeg 3,4 miljard euro omdat de fossiele reus Er werden en sommige voorwaarden pakken eerder negatief uit voor het klimaat. Zo wordt er aangestuurd op de opening van de nieuwe luchthaven Lelystad Airport – dat zou een ‘voorwaarde’ zijn voor

Het klimaat werd direct op de lange baan geschoven. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken & Klimaat (VVD) haalde de angel uit de nationale CO2-heffing die de industrie vanaf 2021 tot meer vergroening moest manen: de eerste jaren zou de heffing tot ‘nagenoeg geen lasten’ leiden zodat de industrie, zwaar getroffen door corona,

Werkgeverslobby VNO-NCW trapte ouderwets op de rem: de uitvoering van het Klimaatakkoord kon alleen doorgang vinden

Zo ging het overal. Volgens een inventarisatie van Bloomberg pompten landen wereldwijd tot eind mei zo’n 12 biljoen dollar in het coronaherstel. Slechts Dat is 0,15 procent.

Hoe de schone lucht weer vies werd

In China kregen ambtenaren de opdracht alle mogelijke projecten erdoorheen te rammen om de economie ongeacht de gevolgen voor het klimaat. In de eerste helft van 2020 keurde de Chinese overheid meer bouwplannen voor kolencentrales goed

Uit de serie ‘Life in the entry lane’ door Arnd Dewald

In de VS maakte de regering-Trump doelbewust misbruik van de coronacrisis om het milieubeleid in het land Vervuilende bedrijven hoefden de impact van hun activiteiten oliebedrijven kregen bijna kolencentrales kregen en milieuagentschap EPA besloot te stoppen met het monitoren van de gevaarlijke stof perchloraat, die schadelijk is voor de hersenontwikkeling van ongeboren kinderen.

Het opportunisme dat hieruit spreekt is Maar van de lompe, ongerichte coronasteun uit de begindagen van de crisis kun je nog zeggen: die was onvermijdelijk. 

Toen het virus net in alle hevigheid was losgebarsten en de hele economie op apegapen lag, Met alleen ‘groene’ steun – uitgedeeld aan de kleine kliek bedrijven die nu al (bijna) helemaal duurzaam zijn – was de economie alsnog kapotgegaan en het banenverlies enorm.

Dus werd het eerste herstel een vies herstel. De gevolgen zijn ernaar. De wereldwijde CO2-uitstoot is weer China’s herstel is zo vies dat de en de in mei alweer waren gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

De lucht in Europese steden is – u weet wel, terug op het ‘normale’ niveau dat elk jaar de vroegtijdige dood van Bijna net zo veel, inderdaad, als er

Ook in alle andere opzichten gedraagt het systeem zich weer reuze ‘normaal’. Terwijl wereldwijd tientallen miljoenen mensen door corona in acute hongersnood zijn en terwijl hebben de rijkste miljardairs het gepresteerd rijker te worden

De onhoudbaarheid van dit gemondialiseerde kapitalisme is zelden zo zichtbaar geweest. Maar gaat het daar ook over? Welnee – althans, niet in Nederland. Zwembadjes. Waar Robben zijn rentree maakt. Waar Asscher was toen regeringspartijen VVD, CDA en D66 in de Tweede Kamer

Ondertussen maken diezelfde regeringspartijen zich op om de publieke sector verder uit te hollen: al vóór corona verzamelden ze die, jawel, Zonder bewuste politieke koerswijzigingen in Den Haag én in Brussel zal een nieuw kabinet fiks

Het eindpunt van dit ‘herstel’ is een doodlopende weg

Als we zo doorgaan, dan zullen we onze kinderen en kleinkinderen moeten navertellen dat we meemaakten en dat we daaraan overhielden: meer thuiswerken, een nog schralere verzorgingsstaat en een nog hetere aarde. Maar we konden wel relatief snel weer het terras op!

Vergis je niet: het eindpunt van dit ‘herstel’ is een doodlopende weg: een wereld waarin de buit nog ongelijker verdeeld is, waarin klimaatverandering nog verder uit de hand loopt, en nog meer mensen erdoor ontheemd raken; een wereld met meer ellende en conflict dus, wat de favoriete voedingsbodem is voor xenofobe populisten en autoritaire leiders die het met democratie niet zo nauw nemen en met de rechten van minderheden en vluchtelingen al helemaal niet; een hardvochtige wereld.

Is het moment al verkeken? Kan het nog anders?

Hoe we beter uit de crisis kunnen komen 

Natuurlijk kan het nog anders. De economie is er nog lang niet bovenop, het laatste coronareddingspakket voorlopig niet gepresenteerd. En het goede nieuws? Na corona klinkt de roep om een groene omslag luider dan ooit.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) publiceerde half juni in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Overheden zouden de komende drie jaar een biljoen dollar moeten investeren in het opschalen van duurzame technologieën zoals zonne-energie, elektrische auto’s en hogesnelheidslijnen, in de modernisering van stroomnetten, het isoleren van gebouwen en het verder ontwikkelen van batterijen, waterstof en kleine kernreactoren,

Uit de serie ‘Life in the entry lane’ door Arnd Dewald

Voor die biljoen dollar – 0,7 procent van het wereldwijde bbp – zouden we de komende drie jaar naar schatting 1,1 procent economische groei terugkrijgen, 3 miljoen banen creëren en er nog eens 6 miljoen redden. 420 miljoen mensen in ontwikkelende economieën zouden toegang krijgen tot schone kookstellen, zodat ze niet langer op houtskool hoeven te koken, wat slecht is voor hun gezondheid en voor het milieu. Nog eens 270 miljoen mensen zouden voor het eerst in hun leven toegang tot stroom krijgen.

Vooral in de bouw zouden massale investeringen nu veel opleveren. Voor elke miljoen dollar die nu geïnvesteerd wordt in renovatie en efficiënte nieuwbouw, krijgen we 9 tot 30 nieuwe banen terug, aldus het IEA. De energierekening van huishoudens zou daardoor kelderen: met gemiddeld 5 procent (in China) tot 15 procent (in Europa) Het wooncomfort zou tegelijkertijd stijgen.

Het zijn allemaal volstrekt logische stappen. Verduurzamen moeten we toch als we niet willen afglijden naar een onleefbare planeet (dat willen we niet). De vraag is of we nu doorpakken of harde ingrepen uitstellen. Als we de coronacrisis gebruiken om veel ambitieuzer klimaatbeleid te voeren, zijn de kosten voor de economie veel lager dan als we langer wachten, zei DNB-directielid Olaf Sleijpen onlangs in Hij noemde corona ‘een meteoriet’, maar klimaatverandering ‘een botsing tussen planeten’. ‘Als de overheid nu de economie toch gaat steunen met grote investeringen,

Natuurlijk zal dat niet makkelijk zijn: alleen al het vinden van voldoende groene projecten om in te investeren blijkt in de praktijk Wie een flat wil isoleren, moet eerst de bewoners meekrijgen – en dat Grootschalige zonne- of windparken zijn complexe projecten waarvan de planning soms jaren kost, en waarbij aan belangrijke randvoorwaarden zoals de bescherming van kwetsbare ecosystemen niet zomaar voorbij kan worden gegaan onder het mom van ‘crisis’. 

Maar dat is geen excuus om dan maar niets te doen. Er worden nu continu nieuwe, concrete plannen opgeleverd waar beleidsmakers De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) publiceerde bijvoorbeeld die nu versneld De economische winst van snellere verduurzaming zou genoeg reden moeten zijn om daar nu haast mee te maken, maar het is niet de enige reden: het levert ook gewoon een leefbaarder samenleving op met

Dat is ook precies wat mensen willen. In een opinieonderzoek in 14 landen in april dit jaar zei 65 procent het belangrijk te vinden dat de overheid ‘klimaatactie prioriteit geeft in het herstel Dat de meeste mensen wereldwijd zich zorgen maken over het klimaat en willen dat de overheid er verantwoordelijkheid voor neemt,

En ook macro-economisch staan de richtingaanwijzers nu maar één kant op. De prijzen van kolen, gas en olie zijn enorm gedaald als gevolg van de lockdowns, wat betekent dat het nu veel minder pijn doet om en CO2-heffingen  

De olie-industrie zit in wat heel vervelend is voor de werknemers die hun baan gaan verliezen, en heel goed voor de transitie. Het besef is doorgedrongen dat het hoogtepunt voor de oliebedrijven nu achter ze ligt, dat sommige fossiele reserves en dat een groene omslag

Hier en daar is zelfs geopperd om oliebedrijven te zodat ze stapsgewijs ontmanteld kunnen worden in lijn met wat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Zo’n gecontroleerde afbouw is veiliger dan afwachten tot de industrie in elkaar dondert, werknemers plotseling hun baan verliezen en investeerders plotseling

De roep om investerend uit deze crisis te komen klinkt nu De waarschijnlijke Democratische presidentskandidaat De Europese Commissie zet er Het IMF Honderden economen hebben uitgelegd waarom investeringen in duurzame sectoren Een alliantie van 250 grote Nederlandse ondernemingen pleit ervoor ‘van duurzaamheid

Niet elke sector kan dit overleven

Wie is er eigenlijk nog tégen? Nou, het bedrijfsleven, zodra het om concrete euro’s gaat. De oerconservatieve spreekbuis van de werkgevers, VNO-NCW wil dat het kabinet geen ‘oneigenlijke toeters en bellen’ – duurzaamheidseisen worden daarmee bedoeld – aan coronasteun verbindt. Dan zouden sommige bedrijven het namelijk niet overleven. Voor duurzaamheid is nu geen tijd, ‘eerst moet de brand geblust’, zo vatte een verslaggever van de Volkskrant

Maar het is niet rationeel en om een volgende brand uit te lokken tijdens het blussen van de huidige. Het feit dat sommige sectoren moeten krimpen om de aarde leefbaar te houden, lijkt bij de werkgevers nog altijd niet te zijn

Uit de serie ‘Life in the entry lane’ door Arnd Dewald

We zouden niet meer moeten aansturen op generieke groei van het bnp, schreef een groep van 170 wetenschappers in een manifest voor Beter is het om onderscheid te maken tussen ‘cruciale publieke sectoren’ zoals schone energie, onderwijs en zorg die investeringen nodig hebben, en ‘sectoren die radicaal moeten krimpen’ omdat ze

En de mensen die zonder werk komen te zitten dan? In Groot-Brittannië groeit de roep om grote werkgelegenheidsprojecten en  Maar je zou ook aan een basisinkomen kunnen denken. In Spanje is in mei een stap in die richting gezet: de kwetsbaarste huishoudens kunnen daar een beroep doen op een ‘inkomensgarantie’ om de coronapijn Voor Nederland zou een gegarandeerd basisinkomen 4,4 tot 6,6 miljard euro per jaar kosten – minder dan 1 procent van het bbp, een schijntje voor een samenleving waarin iedereen, onvoorwaardelijk, boven de armoedegrens  

Zo zijn er nog veel meer ideeën om tegelijkertijd de klimaatcrisis aan te pakken én ons economische systeem eerlijker en gezonder te maken, van het aanpakken van belastingontwijking tot het in ere herstellen van een sterke, ondernemende staat die het land zelfverzekerd  

En de kosten dan? Het kabinet kan na alle corona-uitgaven toch niet óók nog eens extra investeren in groen en sociaal? Toch wel. Een koor van economen benadrukt dat het snel wegwerken van de hogere staatsschuld op dit moment niet nodig is en de pijn Investeren is nu belangrijker dan bezuinigen en de centrale banken geven overheden Nederland krijgt nog steeds geld toe als het geld leent op de een duidelijker aanwijzing dat de investeringen omhoog kunnen gaan we niet krijgen.

Iedereen die nu toch lijkt niet te begrijpen dat dit niet het moment is voor ‘normaal’ fiscaal beleid, want er is niets ‘normaals’ aan de situatie waarin we leven. 2020 is op weg het warmste jaar te worden sinds de metingen begonnen De vijf warmste jaren tot nu toe waren De bizarre hittegolven in Siberië zijn  

De vijf warmste jaren tot nu toe waren de afgelopen vijf

Nu te weinig doen tegen klimaatverandering en het uitsterven van diersoorten is moedwillig kiezen voor verdere vernietiging van het leven op aarde. Zo simpel is het.

‘Als we over honderd jaar terugkijken op dit historische moment waarin we leven, zal de enige vraag die ertoe doet zijn of we iets deden om klimaatverandering te stoppen.’ Dat schreef The Economist in 2011. Nog steeds waar, met de aantekening dat we sindsdien alweer bijna tien jaar verspeeld hebben en dat de uitstoot

Wat covid-19 ons vertelt over de plek van de mens op aarde

Maar als het meezit, zorgt corona ervoor dat de mondiale CO2-uitstoot dit jaar met Willen we het klimaatdoel van maximaal anderhalve graad opwarming binnen bereik houden, dan zal die uitstoot de komende tien jaar elk jaar

Kunnen we dat? Het zal onwijs moeilijk worden, maar het kan. Juist nu.

Want het coronavirus heeft ons laten zien dat we ons op een doodlopende weg bevinden. Te lang hebben mensen gedaan alsof ze de natuur straffeloos konden domineren en gebruiken. Daarmee riepen we niet alleen klimaatverandering over onszelf af; ook covid-19 was het gevolg van de achteloze uitbuiting van de aarde en alles wat erop leeft. De wildmarkt in Wuhan was daar

Uit de serie ‘Life in the entry lane’ door Arnd Dewald

Het probleem is fundamenteler. Vorige week nog werd bekend dat een nieuwe, mogelijk gevaarlijke griepvariant we vragen om problemen door de manier waarop we vee Het bewijs daarvan zagen we recent nog vlakbij: de Q-koorts kwam in 2007 uit

En door wereldwijd steeds meer leefgebieden van wilde dieren te vernietigen of heeft de mens zichzelf de afgelopen decennia blootgesteld aan besmettelijke ziektes die zich ooit beperkten tot het dierenrijk. SARS, MERS, zika en ebola –

We maken het virussen zo makkelijk, dat er nu gemiddeld één De wereldwijde opwarming zal de overdracht van dierenziektes naar mensen waarschijnlijk verder versnellen, naarmate meer dieren migreren richting de polen, weg van de hitte, en hun ziektes meebrengen naar plekken

Klimaatverandering, het verdwijnen van kwetsbare ecosystemen en het uitsterven van diersoorten zijn niets meer dan de gigantische evenknieën van deze virusuitbraak: problemen die ons erop wijzen dat we niet boven de natuur staan en ons er niet aan kunnen onttrekken, maar ermee verbonden zijn.

Toen de coronacrisis een feit was, kwam die les nog eens binnen. We realiseerden ons dat we niet alleen verbonden zijn met de natuur, grillig en koud als ze kan zijn, maar dat we ook allemaal afhankelijk zijn van elkaar. Dat pakte goed uit. Ineens bleken we samen te kunnen werken om de gezondheid van anderen, die we vaak niet eens kennen, te beschermen. We offerden tijdelijk onze vrijheid op, omdat de wetenschap zei dat het nodig was. En de politiek luisterde naar die wetenschap!

Corona liet bovenal zien hoe snel we kunnen veranderen als de nood aan de man is. Zoals nu.

Na de crisis zijn we allemaal toe aan vakantie; de wereld redden komt nu even niet goed uit. Misschien kunnen we vanuit onze hangmat nadenken over de vraag of we de komende maanden en jaren gaan luisteren naar de stem in ons hoofd die verlangt naar het oude ‘normaal’, of de stem die zegt dat dat niet kan, omdat het nogal raar is om opnieuw te gaan geloven in de waan van de mens die zich onttrekt aan de beperkingen van de natuur als je net met je neus op de onmogelijkheid daarvan bent gedrukt. 

De overschakeling naar duurzaamheid zal democratisch zijn, of zij zal niet zijn

De eerste concrete groene herstelmaatregelen zijn al Duitsland investeert bijvoorbeeld 41 miljard euro in openbaar vervoer, elektrische auto’s en Het is nu zaak om zeker te stellen dat er de komende maanden meer van zulke plannen volgen, ook in Nederland. Hoe? Door minder aandacht te besteden aan de laatste tweet van Donald Trump en iets beter te letten op wat de machthebbers in eigen land en in Europa doen.

Uit de serie ‘Life in the entry lane’ door Arnd Dewald

Ik denk dat te veel mensen zijn zoals ik: ze willen verandering en ze zijn snel verontwaardigd als politici in Den Haag de status quo overeind houden Maar ze hebben geen idee wanneer de Tweede Kamer debatteert over het volgende reddingspakket, of hoe ze daar invloed op kunnen uitoefenen.

Dat moet veranderen. Als het parlement en de ministerraad na het zomerreces de draad weer oppakken, moeten ze de hete adem in hun nek voelen van de stille meerderheid die vergroening wil. 

We moeten manieren vinden – naast het tekenen van de zoveelste petitie – om invloed te hebben op de koers van de politiek. Het is aan de mensen die echt verandering willen om zich te laten horen en meer inspraak af te dwingen. 

Want regeren per decreet, zoals bij corona, is niet de route om klimaatverandering Verdere inbreuk op democratische vrijheden is niet alleen maar ook contraproductief: het creëert alleen maar weerstand bij mensen die, volkomen terecht, vinden dat zij iets te zeggen hebben over hun toekomst. 

Het opgelegd krijgen van een lockdown voelde al niet zo lekker; o wee de politicus die hierna (weer) gaat proberen van hogerhand klimaatbeleid erdoor te duwen. Een recept voor mislukking; de meeste Nederlanders willen geen ‘dingen moeten’ omdat politici het zeggen.

Daarom is dit hét moment om een representatief aan het werk te zetten dat kan meebesluiten over goed Zulke panels hebben en al beleidsvoorstellen by the people, for the people opgeleverd. Die kunnen de jeuk wegnemen over ‘wat we allemaal opgelegd krijgen’ en ‘wat er allemaal niet meer mag’, omdat de loodgieter, de bankier en de bioloog de oplossingen dit keer zelf

De overschakeling naar duurzaamheid zal democratisch zijn, of zij zal niet zijn. Corona schreeuwt erom daar werk van te maken. Als we ons niet in slaap laten sussen door de verleidingen van de zomer en het oude ‘normaal’, maken we een kans.

Uit de serie ‘Life in the entry lane’ door Arnd Dewald
Mijn nieuwsbrief in je mail ontvangen? Als correspondent Klimaat & Energie onderzoek ik de oorzaken van de klimaatcrisis en onze toekomst op een steeds warmere aarde. Schrijf je hier in!

Verder lezen?

Het tijdperk van het neoliberalisme loopt ten einde. Wat komt ervoor in de plaats? In een crisis kan wat ooit ondenkbaar was ineens onvermijdelijk worden. Nu het neoliberalisme zijn beste tijd heeft gehad en we de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog meemaken, is de tijd aangebroken voor ideeën die tot voor kort nog onhaalbaar leken, van hogere belastingen voor de allerrijksten tot een overheid met veel meer lef. Lees Rutgers verhaal hier