Spring naar inhoud

Uitzendbureau experimenteert met nieuwe concept: kinderopvang voor flexwerkers

In mijn vorige stuk ‘Gaat flexibele kinderopvang ten koste van de kinderen zelf?’ schreef ik over de crisismaatregelen die kinderopvangondernemers steeds vaker (moeten) nemen om ervoor te zorgen dat ze niet failliet gaan. Deze crisismaatregelen goed voor ouders en ondernemers en bijna altijd slecht voor kinderen worden niet als zodanig benoemd maar worden gepresenteerd als iets positiefs. Ze vallen onder de noemer ‘meer flexibiliteit’.

Aan deze lijst van crisismaatregelen is nu nog een nieuwe toegevoegd: kinderopvang voor flexwerkers. Uitzendbureau Randstad wil iets doen voor het groeiende aantal ouders met een flexibel contract (volgens TNO nu 25 procent van de werkenden in Nederland). Omdat het voor deze ouders moeilijk is om een kinderopvangplaats te krijgen, gaan zij in samenwerking met Stichting Kinderopvang Stad Groningen experimenteren met kinderopvang op maat. Dat wil zeggen: je koopt als ouder de kinderopvang in op de momenten dat je werk hebt. De ene keer is dat een maand, de andere keer misschien wat wat langer of korter. Heb je geen werk meer, dan gaat je kind niet meer naar de crèche.

Dit experiment is weer een mooi voorbeeld van het - recent weer door de OESO geconstateerde - feit dat kinderopvang in Nederland slechts wordt gezien als zogenaamd arbeidsmarktinstrument. Het belang van het ontwikkelende kind staat, zeer ten onrechte, nooit voorop. Deze vorm van flexibele kinderopvang druist namelijk volledig in tegen wat een jong kind aan zorg nodig heeft: vaste leidsters (en een vaste groep kinderen) om zich aan te kunnen hechten, regelmaat ( = vaste dagen gedurende een langere periode) en genoeg tijd om te wennen aan een nieuwe situatie. Je kunt je dan ook sterk afvragen of dit experiment niet regelrecht in strijd is met de rechten van het kind.

Lees hier meer over het kinderopvangexperiment van Randstad Uitzendbureau
Correspondent Kinderomgang