Ben je een vegetariër die z’n vlees laat staan vanwege het klimaat? Eén retour Amsterdam-New York is net zo schadelijk als het eten van achthonderd

Is het enkelglas in je woning vervangen door isolatieglas? Eén retourtje naar Rome en de CO2 die je in een jaar bespaarde is

Of heb je alleen milieuvriendelijke ledlampen in je huis? De CO2-winst die je daar in zeven jaar mee boekt, is met één vliegvakantie naar Kreta

Je zult mij niet horen zeggen dat vegetarisme, isolatie of ledlampen nutteloos zijn. Integendeel, dat zijn allemaal zinvolle stappen om het risico op gevaarlijke klimaatverandering te beperken. Maar er is een ongemakkelijke waarheid die we moeten erkennen: vliegen is dodelijk voor de planeet. De groei van de luchtvaartsector doet vooruitgang in veel andere sectoren teniet.

40.000 nieuwe vliegtuigen

Vliegtuigbouwers en verwachten allebei dat de luchtvaart de komende twintig jaar nog 40.000 nieuwe vliegtuigen gaat bouwen. Dat leidt tot een verdubbeling van En omdat al die nieuwe vliegtuigen zeker twintig of dertig jaar op kerosine gaan vliegen, gaat de CO2-uitstoot door het dak.

De afgelopen jaren is het debat over vliegen Ineens staat niet alleen de groei van Schiphol, maar ook een manier van leven ter discussie.

Dat is even slikken. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog stond vliegen voor grenzen verleggen, mensen ontmoeten, ervaringen opdoen en nieuwe culturen leren kennen. We leerden dat de Amerikaanse schrijver Mark Twain gelijk had: reizen is ‘dodelijk voor vooroordelen, intolerantie en kleingeestigheid’.

In de westerse wereld vloog Vakantiegangers, zakenmensen, academici en de medewerkers van hulporganisaties – in het vliegtuig bladerden ze door dezelfde magazines en luisterden ze naar dezelfde omroepen uit de cockpit.

Het was fantastisch. Het werd heel normaal. Maar het kan niet langer.

Als je de feiten over vliegen en klimaatverandering bekijkt, is er maar één conclusie: we moeten veel minder vliegen om de planeet leefbaar te houden. 

730, uit de serie Paper Planes van Sjoerd Knibbeler

Waarom vliegen zo slecht is voor het klimaat

Op het geheel van de wereldwijde CO2-uitstoot is het aandeel van de luchtvaart nu nog beperkt: De Nederlandse luchtvaartsector stootte in 2018 bijna 13 megaton CO2 uit, Maar de sector is met een opmars bezig en de Nederlandse luchtvaart zal, zonder beleidswijzigingen, in 2050 zo’n Wereldwijd kan de uitstoot tegen die tijd zelfs

De coronacrisis veroorzaakt slechts een Naarmate meer lockdowns eindigen, weten vakantiegangers en zakenlui hun weg naar het vliegveld weer te vinden. Luchtvaartmaatschappijen verwachten weer op pre-covidniveau te zitten, daarna zet de mondiale groei naar verwachting door alsof er nooit corona is geweest.

De reden daarvoor is simpel. Hoewel zullen veel mensen dat wel gaan doen zo gauw hun inkomen het toelaat. tot nu toe de absolute vliegkampioen.

In een scenario van ‘business as usual’ zal de uitstoot van vliegtuigen tot 2050 Dat maakt de sector een voor

Een Boeing 747 neemt voor een langeafstandsvlucht meer dan 190 ton kerosine mee. Met 410 passagiers aan boord zijn dat per passagier vier badkuipen vol

Ga maar na: een Boeing 747 neemt voor een langeafstandsvlucht meer dan 190 ton kerosine mee. Met 410 passagiers aan boord zijn dat per passagier vier badkuipen vol. Het kost nu eenmaal ontzettend veel energie om een metalen bak met mensen en koffers erin de lucht in te krijgen.

Als het vliegtuig tijdens een lange vlucht bijna al die brandstof verbrandt, veroorzaakt dat 530 ton CO2-­uitstoot. Dat is bijna – ach­tergelaten in de dampkring. Die strepen die vliegtuigen tekenen? Dat is bevroren condens. Maar die zie je niet.

En daar komt nog een ongemakkelijke waarheid bij. Vliegen draagt niet alleen door CO2 bij aan Ook de uitstoot van en verandert de samenstelling van de atmosfeer. en kunnen indirect Netto zorgen al deze effecten voor vermoedelijk

En dan heb ik het nog niet gehad over en – nog meer kostenposten die de maatschappij moet dragen, bijvoorbeeld als mensen er ziek van worden, maar die net als de CO2-uitstoot

Atlas Carver, uit de serie Paper Planes van Sjoerd Knibbeler

Waarom schoon vliegen voorlopig een illusie is

Kan de techniek ons dan niet redden? Is elektrisch vliegen niet het verlossende antwoord? Ja, kleine vliegtuigjes kunnen dat inmiddels. Maar elektrische passagiersvluchten die de oceaan overvliegen? Dat zal nog tientallen jaren duren, want batterijen zijn nog

Vliegen op brandstoffen die uit groene elektriciteit gemaakt worden – of – is haalbaar, maar duur. Bovendien zijn deze brandstoffen pas een verbetering als we een overschot aan groene stroom hebben, en zover is het nog niet.

Ayaks (boven) en Wamira (onder), uit de serie Paper Planes van Sjoerd Knibbeler

De luchtvaartsector zelf is van plan om massaal Dat betekent dat schaarse landbouwgrond gebruikt gaat worden om gewassen te verbouwen die dan – na omzetting – in vliegtuigen opgebrand worden. Omdat er nu al te weinig grond is om zulke gewassen te verbouwen, zal de extra vraag ten koste gaan van tropisch regenwoud. Indirect vliegen we dan ten koste van

En compensatie door het bijplanten van nieuwe bomen? Ook dat is onvoldoende. Zelfs als je een goed compensatieproject (de aanbieder van je vlucht zal het decennia duren voordat de CO2 van jouw vlucht weer door nieuwe bomen is vastgelegd. Je uitstoot tienvoudig compenseren maar zelfs dán maakt compensatie de negatieve impact op de korte termijn, en van uitstoot anders dan CO2, niet ongedaan.

Het spijt me. Ook als je hoopt op een technologische doorbraak moet ik je Zolang vervuiling vrijwel gratis is – daarover zo meer – heeft de luchtvaart geen enkele prikkel om in radicale innovatie te investeren. De sector praat graag over de toegenomen efficiëntie van vliegtuigen, maar groeit tegelijkertijd zo hard dat elke uitgespaarde druppel kerosine

De uitzonderingspositie van de luchtvaart

Ik schrijf dit allemaal niet om je te deprimeren, maar omdat ik geloof dat we onszelf niet voor de gek moeten houden: duurzaam vliegen bestaat niet. Klimaatbeleid voor de luchtvaart bestond tot voor kort niet eens, omdat de sector al decennialang een uitzonderingspositie heeft.

In Nederland is de luchtvaart heilig en wordt de ‘hub’-functie van Schiphol De topmannen van en maken ons wijs dat het slecht is voor Nederland als Schiphol zou krimpen. – wat nadelig is voor Schiphol is –, maar het wordt geloofd.

Het verklaart waarom de VVD Schiphol wil waarom ‘groene’ partij D66 in 2019 nog vroeg om onderzoek naar en waarom, toen de coronacrisis uitbrak, de minister van Financiën KLM beloofde te redden –

Het feit dat er is een andere illustratie van de uitzonderingspositie van de luchtvaart. Deze vrijstelling kost de Nederlandse schatkist zo’n

Zo krijgt de luchtvaart vrijbrief na vrijbrief om te blijven doen wat ze doet. De sector werd ook bewust buiten de beleidsplannen gehouden die landen in 2016 opstelden

Bij de luchtvaartorganisatie van de VN is in datzelfde jaar wel besloten dat vliegtuigmaatschappijen een deel van hun CO2 gaan ‘compenseren’. Het uitstootniveau van alle vliegtuigen samen in en de CO2-uitstoot die daar bovenop komt, wordt

Dit wordt verkocht als ‘carbon neutral growth’. Maar er is natuurlijk niets ‘neutraals’ aan zolang alle CO2-uitstoot tot het niveau van 2019 buiten beschouwing blijft. Vergelijk het met een louche huisbaas die nu tien brandgevaarlijke appartementen verhuurt en het elfde in 2027 wil laten opknappen. Zo’n plan zouden we ook niet snel ‘neutraal’ noemen.

Bovendien werkt compensatie op de internationale markt tot nu toe nauwelijks: 85 procent van de projecten die worden meegeteld, leidt Kortom: de vrome compensatieplannen van de luchtvaart maken vliegen

P-170, uit de serie Paper Planes van Sjoerd Knibbeler

Het begin van een kentering

Pas recent is het begin van een kentering zichtbaar. Nederland heeft sinds 2021 een vliegbelasting van Veel te laag om een deuk in de uitstoot te slaan, maar beter dan niks. Het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland hebben al

Ook de klimaatplannen die de Europese Commissie dit jaar wijzen de juiste kant op. Als het Europees Parlement en de lidstaten akkoord gaan, komt er een einde aan de belastingvrijstellingen die de luchtvaart nu nog geniet. De EU zou vanaf 2023 over een periode van tien jaar stapsgewijs een belasting invoeren op kerosine voor passagiersvliegtuigen (vrachtvliegtuigen blijven uitgezonderd).

Bovendien wil de Commissie het Europese emissiehandelssysteem aanscherpen, dat bedoeld is om de uitstoot een prijs te geven en zo Luchtvaartmaatschappijen moeten dan meer gaan betalen voor CO2-uitstoot van vluchten dat zou moeten opleveren.

Tot slot wil de Europese Commissie luchtvaartmaatschappijen verplichten om stapsgewijs meer gebruik te gaan maken van en ‘geavanceerde biobrandstof’, die niet is gemaakt van planten. 

Geen van deze voorstellen is perfect, en voor het klimaat gaat dit pakket Maar iedereen is het erover eens dat de uitzonderingspositie van de luchtvaart, in Europa althans, ten einde komt. Ook Dat kan heel effectief zijn: zodra vliegen duurder wordt, gaan mensen het minder doen

Wat we zelf kunnen doen

Dat er eindelijk schot in de zaak zit, hebben we te danken aan de jarenlange inzet van milieuorganisaties en (vaak jonge) klimaatactivisten. Zij organiseerden demonstraties en campagnes, ze zorgden voor discussie en media-aandacht, en ze begonnen zelfs

FB-22 (boven) en I-Ae-37 (onder), uit de serie Paper Planes van Sjoerd Knibbeler

Al deze druk helpt politici die de luchtvaart durven aan te pakken, en leidt meer en meer tot wat absoluut nodig is: strenger overheidsbeleid om vlieguitstoot

We weten dat er alternatieven zijn. De aanleg van een hogesnelheidsnetwerk zou de reistijd voor veel bestemmingen in Europa  Ruim een kwart van het totale aantal vluchten van en naar Schiphol

Toch is dat niet het einde van dit verhaal. Zelfs wanneer overheden vliegen minder aantrekkelijk maken, en alternatieven beter en goedkoper, moeten wij ons deel doen door daadwerkelijk minder vaak te vliegen, of ermee te stoppen. Nu al, niet pas als tickets duurder worden.

Natuurlijk daalt de wereldwijde uitstoot niet ineens als jij besluit niet meer in een Boeing te stappen. Maar door de keuzes die je maakt, beïnvloed je mensen om je heen, en draag je bij aan een verandering van culturele normen; wat we wel en niet normaal vinden, midden in een klimaatcrisis.

Ik heb niks gemist

Ik kon er zelf ook niet omheen. Ik ben dertien jaar geleden gestopt met het eten van vlees vanwege de milieu-impact. Maar ik bleef vliegen. In 2015 maakte ik zelf nog zo’n reis waarmee dit verhaal begon: een retour naar New York. Leuke vakantie. Achthonderd Big Macs. 

Toen ik die rekensom had gemaakt, wilde ik niet meer vliegen. Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat ik ermee besloot te stoppen, en ik heb niet het gevoel dat ik ook maar iets gemist heb. Het went snel, en reizen over land in Europa is echt geen straf. Vliegen voor werk, dat weet iedereen sinds de coronalockdowns, is zelden echt noodzakelijk.

In Nederland vliegen hoogopgeleiden en veelverdieners 8 procent van de Nederlandse bevolking maakt Het is dus alleen maar eerlijk als juist de veelvliegers een stapje terug doen. Of helemaal stoppen. Want uiteindelijk zijn het de armste mensen die de ergste gevolgen van de opwarming voelen – nu en in de toekomst.

Als wij onze vrijheid een beetje inperken, dan is dat om de vrijheid van anderen te vergroten. Zijn we echt kosmopolieten geworden door het vele vliegen? Dan is het nu tijd om daarnaar te handelen.

Algemeen redacteur Riffy Bol droeg bij aan

Correctie 23-08-2021: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de luchtvaart vanuit Nederland in 2050 zonder gewijzigd beleid ‘30 tot 40 procent meer CO2 [zal] uitstoten dan nu het geval is’. Dit is onjuist: het gaat hier om stijging van het verwachte energieverbruik,

Klassieker-nieuwsbrief Wil je kennismaken met de tijdloze inzichten van De Correspondent?

In onze Klassieker-nieuwsbrief delen we wekelijks een artikel uit het archief, met inzichten die je laten zien hoe de wereld werkt.
Schrijf je hier in!
Mijn nieuwsbrief in je mail ontvangen? Als correspondent Democratie & Klimaat onderzoek ik hoe we de aarde leefbaar én onze democratie in stand houden. Schrijf je hier in!

Lees ook:

Nog even over de luchtvaart: hoeveel badkuipen kerosine gaan er nou werkelijk doorheen op een langeafstandsvlucht? Dit artikel over de klimaatimpact van de luchtvaart deed nogal wat stof opwaaien. Het was een fel getoonzet stuk, dus ik had felle reacties verwacht. Hier wil ik een aantal daarvan kort langslopen. Lees mijn notitie Hierdoor werd ik in één klap vegetariër (en jij misschien ook) In 2017 besloot ik helemaal te stoppen met het eten van vlees. Waarom was ik zo lang blind voor iets wat veel twaalfjarige meisjes intuïtief begrijpen? Het antwoord is simpel: ik wilde het niet weten. Mocht dat ook voor jou gelden, dan hoop ik dat dit artikel de laatste druppel is. Lees het verhaal van Rutger Bregman