Het is meer dan acht jaar geleden dat De Correspondent met een crowdfundcampagne startte. Ons doel is om daar nog minstens tachtig jaar aan vast te plakken en van De Correspondent een toekomstbestendige journalistieke organisatie te maken. 

Vanuit die gedachte stellen we je vandaag voor aan de raad van commissarissen (rvc) van De Correspondent.​ ​Zij zijn al sinds vorig jaar actief, maar we hadden ze nog nooit aan je geïntroduceerd. Bij dezen!

De rvc is toezichthouder en klankbord van het bestuur van De Correspondent. Zij zorgen ervoor dat het bestuur van De Correspondent – nu en in de toekomst – altijd goed gecontroleerd wordt en tegelijkertijd een adviesgroep heeft waar het met dilemma’s heen kan. Zo’n structuur draagt bij aan zorgvuldige bedrijfsvoering. 

Wat doet onze rvc?

De rvc kijkt in vier kwartaalvergaderingen of we onze bestuursdoelen voor dat jaar halen. Doelen voor 2021 zijn bijvoorbeeld het opstellen van een evaluatiestructuur van leidinggevenden en het lanceren van ons boekenlidmaatschap. In een vijfde vergadering toetsen we de strategie en bijbehorende begroting voor het volgende jaar bij hen.

Verder heeft de rvc enkele zeer concrete bevoegdheden. Zo moeten we het volgende ter goedkeuring aan hen voorleggen: alle besluiten boven de 100.000 euro, ons globale hr-beleid, het benoemen of ontslaan van leidinggevenden en de jaarbegroting. Ook tekenen ze de jaarrekening, wonen ze de jaarlijkse bij en kunnen ze een aandeelhoudersvergadering oproepen. Verder kunnen ze bestuurders schorsen en tijdelijke bestuurders aanwijzen.

En, ook belangrijk, we kunnen altijd bij hen terecht voor vragen en het meedenken over dilemma’s. 

Wie zijn onze commissarissen?

Grote vraag is nu natuurlijk: wie zit er in onze rvc? Welnu, we hebben een heus dreamteam, waarin journalistieke ervaring, ondernemerschap én financiële expertise vertegenwoordigd zijn.

Marcel Broersma is en voorgedragen door onze ondernemingsraad. Hij heeft veel journalistieke kennis en ook veel bestuurservaring. Zo was hij bestuurslid van Lux en Libertas – de stichting die als aandeelhouder de journalistieke belangen van NRC Handelsblad beschermt.

Marcel: ‘De Correspondent heeft bewezen een belangrijke en vernieuwende stem in de Nederlandse journalistiek te zijn. Correspondenten nemen de tijd om te luisteren, diep te graven en voorbij het nieuws te kijken. Deze meerstemmigheid helpt leden om hun eigen mening te toetsen en te vormen. Ik draag daarom graag bij aan het verder vormgeven van De Correspondent.’

Judith Brandsma was portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht van onze aandeelhouder Daarom werken we al vanaf de allereerste crowdfunding in 2013 met haar samen. Ze heeft ons – in het bijzonder in 2018 – geholpen de financiën op orde te krijgen en heeft veel wereldwijde bestuurservaring. Ze is door onze aandeelhouder Stichting Democratie en Media voorgedragen als commissaris. 

Judith: ‘Ik ben commissaris geworden omdat ik groot vertrouwen heb in het manifest van De Correspondent. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat kwaliteitsjournalistiek zich duurzaam kan ontwikkelen zonder advertenties of steun van miljonairs die zomaar mediabedrijven kopen. Het verdienmodel van De Correspondent heeft zich inmiddels bewezen en ik kijk uit naar de volgende 70.000 leden.’

Salar al Khafaji kennen we sinds 2010, toen hij met correspondent Thalia Verkade en mij een opzette tussen nrc.next en zijn toenmalige datavisualisatie-start-up Silk. Vanuit Amsterdam is Salar nu een nieuw bedrijf aan het oprichten. Hij adviseerde ons al jarenlang informeel, en we zijn heel blij dat zijn ijzersterke strategische inzicht, analytische benadering en ondernemende blik nu in de rvc vertegenwoordigd zijn. 

Salar: ‘Ik ben commissaris geworden omdat ik geloof in de missie van De Correspondent. Ik vind het bijzonder dat het ze gelukt is een verdienmodel te ontwikkelen waarbij de belangen van de leden en het bedrijf overeenkomen en kijk ernaar uit om strategisch met ze mee te denken over de toekomst.’

Hebben jullie nog vragen?

Heb je nog vragen over de rvc? Stel ze in de bijdragen hieronder.