Elk jaar leggen we aan jou en onze 71.000 andere leden verantwoording af over de manier waarop we het ledengeld besteden en geven we inzicht in de financiële gezondheid van De Correspondent.

We willen jullie met dit verslag een beeld geven van hoe onze journalistiek tot stand komt en hoe De Correspondent zich ontwikkelt. Daarom geven we inzicht in onze uitgaven en omzet, en lichten we de posten op een zo direct mogelijke manier toe.

De omzet in 2020 was 8,6 miljoen euro. Het resultaat voor belasting bedroeg 1,6 miljoen euro en na belasting 1,2 miljoen euro. Deze winst voegen we volledig toe aan de reserves, zodat we deze in de toekomst kunnen investeren in onze journalistiek. Er waren in december 2020 61 medewerkers in dienst bij De Correspondent.

Van de totale omzet is 99 procent afkomstig van leden en boekenlezers. Daar zijn we ontzettend blij mee en trots op, want we willen ons bestaansrecht aan lezers te danken hebben. De Correspondent is om die reden advertentievrij. Daardoor hoeven we alleen aan jouw belang te denken, en niet aan dat van adverteerders.

Doordat we bijvoorbeeld niet hoeven te denken in het belang van adverteerders, vragen we zo min mogelijk om persoonlijke gegevens – je bent immers geen deel van een ‘doelgroep’ voor adverteerders – én er kijken geen trackers van advertentiebedrijven mee naar je surfgedrag.

Waar komen onze inkomsten vandaan?

Dit is de verdeling van de netto-omzet van De Correspondent in 2020:

Lidmaatschappen: 51,8 procent

Zonder jullie, onze leden, kan De Correspondent niet bestaan. We zijn nu met ruim 71.000! We vinden het een eer om samen met jullie een steeds groter wordende beweging voor diepgravende journalistiek te vormen.

Boekenuitgeverij: 47,2 procent

Onze boekenuitgeverij blijft groeien. Niet in het aantal titels dat we per jaar uitgeven – die zijn op één hand te tellen, zodat elk boek de aandacht krijgt dat het verdient – maar wel in verkoopaantallen. In 2020 verkochten we meer dan 350.000 exemplaren.

Hiermee neemt ook het commerciële belang van boeken voor De Correspondent toe. Bijna de helft van onze netto-omzet komt nu uit boeken.

De winst uit de uitgeverij investeren we weer in journalistiek. Tegelijkertijd willen we er wel voor zorgen dat we niet afhankelijk worden van boekverkoop. Daarom streven we ernaar om onze vaste journalistieke kosten te kunnen dekken uit ledeninkomsten. Zo bouwen we een duurzame journalistieke organisatie.

In 2020 publiceerden we Het water komt van Rutger Bregman (alle winst van dit pamflet doneren we aan Urgenda), een nieuwe en verbeterde uitgave van het Dankboek, de tekening ​​​​Het weefsel der mensheid van Carlijn Kingma bij het boek De meeste mensen deugen en Het recht van de snelste van Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet (winnaar van de Brusseprijs 2021).

Ook verdienden we aan nieuwe edities van bestaande boeken – we vinden het belangrijk om onze tijdloze boeken onder de aandacht te blijven brengen – en waarmee je elk nieuw boek automatisch op je (digitale) mat ontvangt. 

Daarnaast komen er van vrijwel al onze boeken vertalingen uit. Daar zijn we ontzettend blij mee, want zo bereiken we met onze journalistiek een wereldwijd publiek. De inkomsten uit vertaalrechten vallen ook onder deze post. 

Donaties: 1 procent

Veel leden doneren een extra bedrag boven op hun lidmaatschapsgeld. Nu klinkt 1 procent van de omzet misschien niet als veel, maar van dit bedrag kunnen we bijna twee fulltime correspondenten betalen. Donaties, hoe groot of klein ook, maken dus absoluut een verschil.

Waar onze uitgaven heen gaan

Hieronder zie je een verantwoording van onze uitgaven in 2020 in procenten:

Salarissen, royalty’s en honoraria voor vaste redactionele werknemers en schrijvende freelancers: 44,7 procent

Bijna de helft van onze uitgaven gaat naar vergoedingen van vaste en freelance correspondenten en redacteuren. Denk aan salarissen, honoraria voor stukken en royalty’s uit boekenverkoop. 

Boekenuitgeverij: 18,1 procent

Sinds 2014 publiceren we boeken, op papier en digitaal. Ze komen tot stand op het platform en zijn een geliefd onderdeel geworden van onze journalistiek. Onze boeken gaan over de grote ontwikkelingen van onze tijd, zijn diepgravend en toegankelijk. 

In deze post vind je de kosten voor het redigeren en vormgeven van onze boeken terug, de kosten voor het drukken en het verzenden, de vertaalkosten en de salarissen van de drie uitgevers. 

De technische ontwikkeling en ondersteuning van ons platform: 10,5 procent

Bij De Correspondent geloven we dat developers net zo belangrijk zijn voor het vertellen van verhalen als journalisten. Zij ontwikkelen immers de technologie waarmee en het podium waarop we onze verhalen vertellen. 

De site en onze apps zijn nooit af. Met ons developmentteam blijven we functies ontwikkelen die onze journalistiek verrijken. 

Verder vind je in deze post onze webhosting- en beveiligingskosten. 

Foto’s, infographics en illustraties: 7,6 procent

Bij De Correspondent vervult beeld een belangrijke rol in de verhalen die we publiceren. Foto’s, infographics en illustraties maken onze journalistiek gelaagder, sprekender en prangender. Ook bieden we zo een podium aan steeds nieuwe getalenteerde beeldmakers, die onze verhalen en series van eigen werk voorzien.

In deze post zitten ook de salarissen van de mensen die het beeld selecteren en gereedmaken voor het platform, denk aan beeldredacteuren en redactioneel vormgevers. 

Bestuur, HR, finance en externe adviseurs: 7,2 procent

Onze hr-medewerkers zorgen ervoor dat De Correspondent organisatorisch goed draait en houden het welzijn van alle collega’s in de gaten. 

Het bestuur – bestaande uit een algemeen directeur en financieel directeur – werkt aan de financiële gezondheid van De Correspondent, ontwikkelt strategie en beleid, en draagt zakelijke en juridische eindverantwoordelijkheid.

Daarnaast maken we gebruik van de diensten van accountants, fiscale adviseurs, notarissen en juridisch adviseurs. Hun vergoedingen vind je ook terug in deze post.

Sociale media, ledencommunicatie en campagnes: 4,3 procent

Ons engagementteam verstuurt dagelijks een nieuwsbrief waarin ze onze nieuwe verhalen samenvatten en aankondigen. Ook versturen ze een weekoverzicht en delen ze verhalen en inzichten op Facebook, Instagram en Twitter. 

Daarnaast zijn er twee ledenteams. Ons ledencommunicatieteam beantwoordt al jullie vragen en vertegenwoordigt jullie stem op de redactie. 

Het lidmaatschappenteam werkt aan projecten en functionaliteiten die meer mensen moeten overtuigen om lid te worden van De Correspondent en zo onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken.

Afschrijvingen: 2,7 procent

Van de Belastingdienst mag elk bedrijf jaarlijks een deel van de waarde van de inventaris afschrijven. Hieronder vallen bijvoorbeeld laptops, beeldschermen en kantoormeubilair. En zoals een krant haar drukpersen jaarlijks deels mag afschrijven, kunnen wij waarde afschrijven van ons online platform, onze audiostudio en onze app.

Huisvesting: 2,4 procent

Dit zijn de huur-, service-, schoonmaak- en energiekosten. Onze redactie huist aan het Amsterdamse Barentszplein, op een kwartiertje lopen van het Centraal Station. We hopen er snel weer allemaal te kunnen werken.

Redactiekosten: 1,7 procent

Denk hierbij aan kantoorbenodigdheden, abonnementen, boeken, telefoonkosten maar ook aan treinkaartjes, autoritten, journalistieke reizen en cursussen. Deze post valt iets lager uit dan in 2019, omdat we door de pandemie minder op de redactie werkten. We keerden wel een thuiswerkvergoeding uit aan alle medewerkers.

Rente, bank- en transactiekosten: 0,8 procent

Onder deze post vallen rente-, bank- en transactiekosten. Zo betalen we per transactie van ledengeld of een donatie een klein percentage servicekosten aan betaalprovider Mollie. We bankieren bij de Triodos Bank.

Vragen?

Bij De Correspondent zijn we, met inachtneming van ons eigen privacybeleid (sommige financiële informatie is privacygevoelig), graag zo transparant mogelijk over onze bedrijfsvoering. Die maken jullie immers mogelijk.

Heb je naar aanleiding van dit jaarverslag nog vragen, stel ze dan vooral. We zullen per vraag bekijken of en hoe we die het beste kunnen beantwoorden, en of we de vraag een vaste plek in een volgend jaarverslag kunnen geven. 

Dit was de laatste keer dat ik (Ernst-Jan) meeschreef aan dit financiële jaarverslag. Ik ben er heel trots op dat we acht jaar geleden begonnen zijn met deze traditie, en dat we aan jullie kunnen vertellen waar bij De Correspondent het geld vandaan komt en waar het heen gaat.

Heel veel dank voor jullie steun en vertrouwen!

Rutger Bregman (l), Ernst-Jan Pfauth (m) en Rob Wijnberg op een evenement van De Correspondent in 2017 Waarom ik na negen mooie jaren vertrek bij De Correspondent In 2022 stop ik bij De Correspondent. Ik heb mijn journalistieke dromen hier waargemaakt en ben trots dat we een duurzame organisatie met zestig collega’s hebben. Nu vind ik het tijd om een stap opzij te doen. Lees de aankondiging van Ernst-Jan Pfauth