YouTube

Wie het over zorg heeft, heeft het meestal over ‘de’ zorg. Ziekenhuizen, verpleeghuizen, jeugdzorg en ggz. Zorg waar je alleen in terechtkomt als je oud bent, of ziek.

Maar zorg is meer dan dat. Het is de vader die zijn baby wiegt. De grootouder die op de kleinkinderen past. Het is de buurman die met de boodschappen helpt. De dochter die haar moeder vasthoudt. De activist die bomen beschermt.

Zonder zorg zijn we nergens. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter, ouderen niet oud. Zonder zorg kunnen mensen niet werken, kan de economie niet draaien. Zonder zorg stort alles in.

En al die verschillende vormen van zorg zijn met elkaar verbonden. Ze vormen een keten. Zit het verpleeghuis vol, dan voelt een mantelzorger dit meteen. Gaat het mis in een gezin, dan drukt dit op de jeugdzorg. Is een kind ziek, dan kan een ouder niet werken. En lopen de ziekenhuizen over, dan valt de hele samenleving stil.

En die zorgketen, die staat onder druk. Ziekenhuizen lópen over, wachtlijsten zíjn lang. Ggz en jeugdzorg zijn volledig overvraagd, en het tekort aan zorgpersoneel groeit en groeit. Ouders voelen zich opgejaagd, en één op de tien mantelzorgers is overbelast. Wie zorgt, moet steeds vaker te veel doen in te weinig tijd.

Maar zorg heeft tijd nodig, en ruimte, en ondersteuning. Zorg heeft zorg nodig. En beter zorgen voor zorg begint met beter kijken. Met zien dat zorg het kloppende hart is van onze samenleving, verweven met alles wat we doen en zijn. Beter zorgen voor zorg begint met zien dat zorg ons sterk maakt. Maar alleen als wij ons ook sterk maken voor zorg.

Deze video is tot stand gekomen dankzij de onmisbare inzet van: Wouter Sessink (concept, script en audio), Maarten Witte (concept, script en animatie), Harold van Velsen (illustratie), Lise Straatsma (beeldredactie), Bebe Agterberg (beeldredactie), Riffy Bol (ondertiteling), Edivania Lopes Duarte (projectmanagement) en Milou Klein Lankhorst (uitgever).

De productie werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Correspondent Foundation.

Meer lezen?

Zonder zorg zijn we nergens Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter en houden gemeenschappen geen stand. Zorg is de voorwaarde voor alles – maar juist omdat het overal is, zien we het niet goed. En wat je niet goed ziet, kan je niet waarderen. Zo stevenen we af op een zorginfarct dat iedereen raakt. Lees mijn essay hier