Traditiegetrouw geven we ieder jaar inzicht in de financiën van De Correspondent en delen we met jullie op welke manier we jullie ledengeld hebben besteed. Dit keer doen we dat voor 2021. Zo hopen we jullie een goed beeld te geven van hoe onze journalistiek tot stand komt en hoe De Correspondent zich ontwikkelt.

De omzet in 2021 was 7,3 miljoen euro, met een resultaat van 593 duizend euro winst vóór belasting en 471 duizend euro na belasting. Net als in voorgaande jaren voegen we de winst in z’n geheel toe aan onze reserves, zodat we kunnen blijven investeren in onze journalistiek. 

Van de omzet komt 97,4 procent van onze leden en boekenkopers. Daar zijn we ontzettend blij mee en trots op, want we willen ons bestaansrecht als advertentievrij platform aan lezers te danken hebben. Hierdoor hoeven we alleen aan jouw belang te denken, en niet aan dat van adverteerders.

Waar komen onze inkomsten vandaan?

Lidmaatschappen: 64,6 procent

Zoals je ziet: zonder jullie, onze leden, kan De Correspondent niet bestaan. Eind 2021 hadden we ruim 70.000 leden.

Boekenuitgeverij: 32,8 procent

We geven maar een paar titels per jaar uit – ze zijn op één hand te tellen – zodat elk boek de aandacht krijgt die het verdient. Maar van de boeken die we uitgeven, verkochten we in 2021 wel 197 duizend exemplaren. Eind 2021 hadden we, sinds we in 2014 begonnen met de boekenuitgeverij, 936 duizend boeken verkocht. 

In 2021 publiceerden we Wat doen we met de spullen? van Dick Wittenberg en In lichtjaren heeft niemand haast van Marjolijn van Heemstra. Ook schreef Rutger Bregman Wat maakt een verzetsheld? en Jesse Frederik Zo hadden we het niet bedoeld over de toeslagenaffaire. Stuk voor stuk haalden deze boeken de bestsellerlijst, wat betekent dat we er een groot publiek mee bereiken.

Jesse Frederik ontving in 2022 de Anne Vondelingprijs voor zijn artikelen over de Marjolijn van Heemstra’s boek werd uitgeroepen tot het NPO Radio 1

Eerder uitgegeven boeken hebben ook bijgedragen aan de omzet, zoals de bestseller De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. 

Ook verdienden we aan nieuwe edities van bestaande boeken – we vinden het belangrijk om onze boeken onder de aandacht te blijven brengen. Daarnaast hebben we nu zo’n 1.500 boekenleden, die ieder nieuw boek automatisch ontvangen. 

Fondsen: 0,8 procent

Via de Correspondent Foundation ontvingen wij financiering voor ons onderzoeksproject en een bijdrage voor de deepfake klimaattoespraak van

Donaties: 1,8 procent

Veel leden doneren een extra bedrag bovenop hun lidmaatschapsgeld. Dat vinden we fantastisch. Donaties, hoe groot of klein ook, maken absoluut verschil.

Waar we het geld aan uitgeven

Salarissen, royalty’s en honoraria voor vaste redactionele werknemers en schrijvende freelancers: 40,8 procent

Het grootste deel van onze uitgaven gaat naar vergoedingen van vaste en freelance correspondenten en redacteuren. Denk aan salarissen, honoraria voor stukken en royalty’s uit boekenverkoop.

Creatieve redactie: 8 procent

Bij De Correspondent vervult beeld een belangrijke rol in de verhalen die we publiceren. Foto’s, infographics en illustraties maken onze journalistiek gelaagder, sprekender en prangender. Ook bieden we zo een podium aan getalenteerde beeldmakers die onze losse verhalen en series van uniek eigen werk voorzien.

In deze post zitten ook de salarissen van de mensen die het beeld selecteren en gereedmaken voor het platform, zoals beeldredacteuren en redactioneel vormgevers.

Technische ontwikkeling en ondersteuning van ons platform: 13,6 procent

Bij De Correspondent geloven we dat developers net zo belangrijk zijn voor het vertellen van verhalen als correspondenten. Zij ontwikkelen de technologie waarmee en het podium waarop we onze verhalen vertellen. 

Deze kosten zijn in 2021 hoger dan het jaar ervoor, omdat ze in 2020 deels voor rekening kwamen van The Correspondent. Omdat de Engelstalige site stopte, zijn deze developmentkosten weer volledig voor De Correspondent. Ook webhosting- en beveiligingskosten vallen onder deze kostenpost.

Boekenuitgeverij: 15,1 procent

Sinds 2014 publiceren we boeken, op papier en digitaal. Ze komen tot stand op het platform en zijn een geliefd onderdeel geworden van onze journalistiek. Onze boeken gaan over de grote ontwikkelingen van onze tijd en zijn diepgravend en toegankelijk. 

In deze post vind je de kosten voor het redigeren en vormgeven van onze boeken terug, de kosten voor het drukken en het verzenden, de vertaalkosten en de salarissen van de medewerkers van de uitgeverij.

Sociale media, ledencommunicatie en campagnes: 5,1 procent

Ons engagementteam verstuurt dagelijks een nieuwsbrief waarin ze onze nieuwe verhalen samenvatten en aankondigen. Ook versturen ze een weekoverzicht en delen ze verhalen en inzichten op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Daarnaast zijn er twee ledenteams. Ons ledencommunicatieteam beantwoordt al jullie vragen en vertegenwoordigt jullie stem op de redactie, en het lidmaatschappenteam werkt aan projecten en functionaliteiten die meer mensen moeten overtuigen om lid te worden van De Correspondent. Zo maken we onafhankelijke journalistiek mogelijk.

Bestuur, ondersteunende afdelingen en externe adviseurs: 8,6 procent 

Onze ondersteunende afdelingen zorgen ervoor dat De Correspondent organisatorisch goed draait op het gebied van financiën, HR en office management. In december 2021 waren 56 medewerkers in dienst bij De Correspondent.

Het bestuur werkt aan de organisatorische en financiële gezondheid van De Correspondent en draagt zakelijke en juridische verantwoordelijkheid. Een driekoppige raad van commissarissen houdt toezicht. Hun vergoeding zit ook in deze post.

Daarnaast maken we gebruik van de diverse adviseurs, zoals accountants, fiscalisten, notarissen en juristen. Hun vergoedingen tellen we hier ook mee.

Afschrijvingen: 2,8 procent

Van de Belastingdienst mag elk bedrijf jaarlijks een deel van de waarde van de inventaris afschrijven. Hieronder vallen bijvoorbeeld laptops, beeldschermen en kantoormeubilair. En zoals een krant haar drukpersen jaarlijks deels mag afschrijven, kunnen wij waarde afschrijven van ons online platform, onze audiostudio en onze audio-app.

Huisvesting: 2,5 procent

Dit zijn de huur-, service-, schoonmaak- en energiekosten. Onze redactie huist aan het Amsterdamse Barentszplein, op een kwartiertje lopen van het Centraal Station. 

Redactiekosten: 2,4 procent

Denk hierbij aan kantoorbenodigdheden, abonnementen, boeken, telefoonkosten, maar ook aan treinkaartjes, autoritten, journalistieke reizen en cursussen. Deze post valt iets hoger uit dan in 2020, omdat we – na een lang coronajaar – in 2021 weer meer op de redactie werkten.

Rente, bank- en transactiekosten: 1,1 procent

Onder deze post vallen rente-, bank- en transactiekosten. Zo betalen we per transactie van een donatie of ledengeld een klein percentage servicekosten aan betaalprovider Mollie. In 2021 hebben we negatieve rente op ons banksaldo betaald. We bankieren bij Triodos Bank.

Vragen?

Bij De Correspondent zijn we, met inachtneming van ons eigen privacybeleid (sommige financiële informatie is privacygevoelig), graag zo transparant mogelijk over onze bedrijfsvoering. Die maken jullie immers mogelijk.

Heb je naar aanleiding van dit jaarverslag vragen, stel ze dan vooral hieronder in de bijdragen, of stuur een e-mail naar We zullen per vraag bekijken of en hoe we die kunnen beantwoorden, en of we de vraag een vaste plek in een volgend jaarverslag kunnen geven. 

Tot slot: nogmaals heel veel dank voor jullie steun en vertrouwen. We vinden het een eer om samen met jullie een steeds grotere beweging voor diepgravende journalistiek te vormen. Onze missie ‘maatschappelijke betrokkenheid vergroten door dieper inzicht te geven in hoe de wereld werkt’ passen we ook graag toe op onze eigen organisatie. Dat hebben we met dit jaarverslag ook weer geprobeerd te doen. 

Heb je nog tips voor verbeteringen? Ook die horen wij graag.

Lees meer

Nee, je bent niet goed zoals je bent Een fulltime carrière bestaat uit 2.000 werkweken. Hoe we die tijd besteden is een van de belangrijkste morele beslissingen van ons leven, maar op dit moment verspillen talloze mensen hun tijd in suffe, nutteloze of zelfs schadelijke banen. Er is een medicijn: morele ambitie. Lees het artikel