Nog nooit zo’n Nog nooit zo’n Nog nooit zo’n De wereldhitterecords blijven maar sneuvelen – en De wereldzeeën zijn uitzonderlijk warm en op de Zuidpool lag Grote kans dat 2023  

Honderden miljoenen mensen wereldwijd Drink veel water, ga niet naar buiten op het heetst van de dag.

In de VS gaan geluiden op om voortaan Dit omdat de rook uit die New York in juni in een weer

In Italië spraken ze vorige week van een settimana infernale Griekenland evacueerde dit weekend 19.000 mensen vanwege Steden in China openden hun schuilkelders zodat mensen Op het nieuws zien we overstromingen in India, de VS, Japan, Zuid-Korea en Afghanistan.

Het drijft de temperaturen dit jaar verder op, maar achter die natuurlijke variatie schuilt een wereldwijde trend: zolang we broeikasgassen blijven uitstoten, nemen de extremen toe.

Burgers koelen af in een schuilkelder in Xi’an, provincie Shaanxi, China, 20 juli 2023

Het verband tussen klimaatverandering en extreem weer

Omdat het weer van nature grillig is, waren klimaatwetenschappers tot voor kort voorzichtig in het leggen van directe verbanden

Van extreem weer kun je sowieso nooit zeggen dat het volledig en alleen door klimaatverandering veroorzaakt is. Daarvoor is de wereld te complex. Een hittegolf ontstaat bijvoorbeeld niet alleen door hoge temperaturen (waarschijnlijker door klimaatopwarming), er moet ook een hogedrukgebied zijn Als een gebied uitdroogt, wordt een hittegolf waarschijnlijker. Als er veel asfalt ligt ook.

Ook bij en spelen toeval en lokale omstandigheden een belangrijke rol. Wie het kwetsbaarst is, wordt niet bepaald door het klimaat, maar door

Maar tegenwoordig kunnen klimaatwetenschappers per extreme weersgebeurtenis berekenen hoe groot de bijdrage van de opwarming was en welke rol natuurlijke variatie Door zulke studies weten we nu zeker dat de wereld er ’s zomers niet zo gehavend uit zou hebben gezien als we de planeet niet 1,2 graden

We weten ook dat sommige recente temperaturen De trend is onverbiddelijk: klimaatopwarming maakt ontwrichtende uitschieters waarschijnlijker én heviger

Klimaatwetenschappers kunnen de extremen die we nu ’s zomers zien soms zelf Maar dát er steeds meer ongehoorde extremen zouden voorkomen is

Mensen kijken naar een bosbrand in New Peramos, vlak bij Athene, op 19 juli 2023. Foto: Louisa Gouliamaki/AFP

Wat we kunnen verwachten

We kunnen de komende decennia meer extreme hitte, zware regenval en periodes van ongekende droogte verwachten. Wanneer er in de toekomst overstromingen of droogtes optreden, zullen ze heviger en schadelijker zijn dan nu,

De zomers van de toekomst zullen lijken op die van vandaag, maar dan extremer en ontwrichtender. Mensen die binnen schuilen voor hitte en rook; mensen die moeten vluchten voor water en vuur; steden, akkers en stallen die worden getroffen door overstromingen.

Uitschieters die nu eens in de driehonderd jaar verwacht worden, zijn rond 2040 op 20 procent van het aardoppervlak

De mensheid moet zich aanpassen aan de nieuwe klimaatwerkelijkheid, en dat doen we ook al. Betere en redden mensenlevens. Maar zulke aanpassingen kunnen nooit alle pijn wegnemen, en nooit voor iedereen: arme gemeenschappen die het minst aan het probleem hebben bijgedragen, worden Zij kunnen geen airco aanzetten. Vissen ook niet. Gewassen evenmin. Zonder een substantiële vermindering van de uitstoot en een verlaging van de hoeveelheid CO2 in de dampkring blijft het dweilen met de kraan open.

Dus? Klimaatverandering is geen abstract of toekomstig probleem – het is een opeenstapeling van extremen en verpulverde records, vaak met ingrijpende gevolgen die nog jarenlang doorwerken. Oogsten worden schraler en Zorgverlening en onderwijs worden verstoord, mensen verliezen hun naasten, hun huis, hun inkomen en hun land. Niet in de toekomst, nu. Vorige zomer vonden in Europa 61.000 mensen In Pakistan zijn miljoenen mensen nog steeds aan het herstellen van de overstromingen van vorig jaar – En nee, lang niet alle schade die de opwarming veroorzaakt haalt het nieuws.

Mannen gebruiken een brancard om spullen, waaronder een zonnepaneel, uit hun overstroomde huis te redden, in Jaffarabad, Pakistan, 5 september 2022. Sommigen maakten van het redden van hun zonnepaneel een prioriteit toen ze hun huizen ontvluchtten voor de stijgende overstromingen, wadend met hun paneel door stilstaand water. Foto: AP Foto/Fareed Khan, Dossier

Met snelle, massale en verregaande verduurzaming kunnen we zorgen dat de opwarming niet veel verder uit de hand loopt. Er zijn genoeg doelen en ambities gesteld. In Nederland kan de Tweede Kamer daarin En in aanloop van de volgende verkiezingen kunnen kiezers partijen op dit thema de maat nemen. 

We zijn niet kansloos tegen klimaatopwarming. Optimisme over de duurzame revolutie is terecht, maar Het wordt erger, voor het beter wordt.

Dit artikel is deels gebaseerd op

Klimaatnieuwsbrief in je inbox? Hoe maken we de klimaataanpak democratisch én effectief? Die vraag onderzoek ik in een reeks verhalen. Wil je mijn zoektocht volgen? Schrijf je hier in voor mijn nieuwsbrief