De Correspondent dagvaardt het Openbaar Ministerie voor het afluisteren van drie van haar journalisten tijdens een achtergrondgesprek met bronnen.

Op 20 oktober 2023 vernamen wij ​​dat ten minste één achtergrondgesprek dat De Correspondent heeft gevoerd met drie bronnen – Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel – door middel van vooraf geplaatste richtmicrofoons is afgeluisterd door het Openbaar Ministerie of een van de betrokken opsporingsdiensten. 

Omdat van tevoren bij het OM bekend was dat gedurende dit gesprek een of meer journalisten van De Correspondent aanwezig zouden zijn, beschouwen wij dit als een ernstige inbreuk op het journalistiek brongeheim. Voor journalisten is het van cruciaal belang om in vertrouwelijkheid met bronnen te kunnen spreken, ook als deze bronnen als verdachten staan aangemerkt bij het OM. Bronbescherming en brongeheim zijn dan ook fundamentele (Europese) rechten en basisvoorwaarden voor de persvrijheid in een democratische samenleving.

Middels de dagvaarding wil De Correspondent via de rechter duidelijkheid krijgen over de mate waarin journalisten zich beschermd weten tegen het gericht afluisteren door het OM en andere opsporingsinstanties. Ook eisen wij de vernietiging van alle verkregen gegevens van het afgeluisterde gesprek, waaronder de transcripten waarin het gesprek is uitgewerkt. 

De Correspondent wordt in deze rechtszaak gesteund door Stichting Democratie en Media en het Persvrijheidsfonds van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, die een groot deel van de proceskosten voor hun rekening nemen. Ook een aantal leden deed een kleine donatie ter ondersteuning van de proceskosten. 

Meer lezen?