‘Eén op de vijf scholen ondermaats’, kopt het Trouw: ‘Onderwijsinspectie oordeelt hard over de staat van het onderwijs: Meer van dit soort alarmerende koppen vind je ook in andere media.

De nieuwsberichten zijn gebaseerd op De Staat van het Onderwijs, het rapport dat vandaag door de Uit een steekproef van 225 scholen blijkt dat ruim 20 procent van de scholen vorig jaar het inspectieoordeel ‘onvoldoende’ kreeg.

Hoe zit dat? Je zou denken: dan zullen op 20 procent van de scholen de prestaties wel ondermaats zijn. Maar dat is niet zo! De Onderwijsinspectie beoordeelde scholen op zeven pijlers. Op de pijler ‘resultaten’ scoort 97 (primair onderwijs) en 98 (voortgezet onderwijs) procent van de scholen juist voldoende. Op de pijler ‘pedagogisch-didactisch handelen’, de kwaliteit van de lessen dus, scoort 94 (po) en 85 (vo) procent van de scholen voldoende.

Waar komen die onvoldoendes dan vandaan? Scholen in het primair onderwijs scoorden vooral onvoldoende op de pijler ‘zicht op ontwikkeling en begeleiding’, en scholen in het voortgezet onderwijs op ‘visie, ambities en doelen’, ‘uitvoering en kwaliteitscultuur’ en ‘evaluatie, verantwoording en dialoog’. Het papierwerk.

Volgens de steekproef zijn de resultaten en (vooral in het primair onderwijs) ook de kwaliteit van de lessen op orde, maar zijn de zaken daaromheen dat niet. Dat is echt heel iets anders dan wat we denken te lezen in ‘één op de vijf scholen ondermaats’ en soortgelijke berichten.

‘Let niet te veel op de krantenkoppen, en lees vooral het hele rapport’, zei de directeur Kennis van de Onderwijsinspectie tijdens de presentatie van het rapport. Maar de Inspectie is zelf natuurlijk medeverantwoordelijk voor die krantenkoppen. Ze bracht het nieuws dat 20 procent van de scholen ‘onvoldoende’ scoort als belangrijkste conclusie van het rapport, en niet dat bij 97 en 98 procent van de scholen de resultaten prima op orde zijn.

Natuurlijk kan er van alles beter in het onderwijs, en er zijn ook andere verontrustende data over de kwaliteit ervan. Maar bij deze misleidende, ongenuanceerde berichtgeving die door de Onderwijsinspectie zelf wordt aangewakkerd, is het onderwijs niet gebaat.

Meer lezen?