Vimeo
Dagboek van een juriste in Caïro van Essam Esmail en anderen.

Maha is een alleenstaande vrouw van 35 jaar. Ze woont in Caïro, waar ze werkt als jurist. Voor De Correspondent maakte ze een heel persoonlijk verslag van haar leven in het Egypte van na de Arabische Lente, het Egypte van na de Moslimbroederschap, het Egypte van de avondklok.

In november vorig jaar vaardigde de inmiddels afgezette president Morsi een decreet uit waarmee hij zichzelf boven de wet plaatste. Een paar weken later splitste zijn regering de bevolking een nieuwe, op islamitische leest geschoeide, grondwet in de maag die de rechten van vrouwen, christenen en andere "minderheden" onder het tapijt veegde.

Wat door de bevolking werd gezien als een herhaling van de revolutie van 2011 sloeg al snel om in een doemscenario. Het leger greep het volksprotest van honderduizenden mensen aan als mandaat om de Moslimbroederschap de nek om te draaien en alle macht weer naar zich toe te trekken. Morsi en andere prominente leiders werden gevangen gezet, de Moslimbroederschap werd verboden en een avondklok werd ingesteld. Hoewel het overgrote deel van het volk blij is dat de macht van de Moslimbroeders is ingeperkt, beseft maar een klein deel dat de situatie in feite weer is als onder Moebarak. 

Onder deze omstandigheden probeert Maha zich staande te houden. Ze vertelt over haar leven als alleenstaande vrouw in een islamitisch land, over de band met haar strenge vader en over haar werk als mensenrechtenjuriste, gespecialiseerd in slachtoffers van martelingen. En passant krijgen we een kijkje in een land waar repressie onderdeel is geworden van het dagelijkse leven.

Met dank aan Wilfried Koomen, die Maha op het spoor kwam en de filmmakers heeft begeleid.